PUSHCART FURNITURE SERIES เมื่อเฟอร์นิเจอร์เคลื่อนที่ได้

PUSHCART FURNITURE SERIES : เฟอร์นิเจอร์ เคลื่อนที่ได้  ออกแบบโดย CL3 และ Studio Lim + Lu

งานออกแบบ เฟอร์นิเจอร์ ของศิษย์เก่า Cornell University’s College of Architecture ที่ร่วมกันสร้างสรรค์ซีรีส์เฟอร์นิเจอร์เอนกประสงค์ 12 ชิ้นสไตล์จัดจ้านมาพร้อมคอนเซ็ปต์แน่น

เฟอร์นิเจอร์

      CL3 และ Studio Lim + Lu ได้แรงบันดาลใจจากรถเข็นซึ่งเป็นเอกลักษณ์สุดยูนีคสำหรับมหานครนิวยอร์ครถเข็นหลากชนิดไม่ซ้ำรูปแบบสามารถสังเกตเห็นได้จากกิจวัตรประจำวันของชาวนิวยอร์คในหัวทุกมุมถนนไม่ว่าจะเป็นรถเข็นขายของรถเข็นช็อปปิ้งฯลฯซึ่งได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของภูมิทัศน์เมืองไปแล้ว

เมื่อตั้งใจจะสร้างสรรค์เฟอร์นิเจอร์ที่มีความเป็นรถเข็นในตัว กระบวนการออกแบบจึงเริ่มต้นจากสังเกตคุณสมบัติของรถเข็นและวิธีการใช้งานในชีวิตประจำวันซึ่งทีมออกแบบสังเกตว่ารถเข็นทั้งหลายนั้นบางครั้งถูกใช้งานในลักษณะวางตั้งและบางครั้งก็ในลักษณะแนวราบ

เฟอร์นิเจอร์

  ลักษณะเฉพาะของรถเข็นนี้เองถูกนำไปต่อยอดไอเดียในการออกแบบเฟอร์นิเจอร์เคลื่อนที่ได้ สามารถใช้งานได้หลากหลาย มีความยืดหยุ่นสูง อาทิ โต๊ะกาแฟที่กลายเป็นชั้นวางหนังสือเมื่อวางตั้งขึ้น โซฟาซึ่งสามารถสลับปรับตำแหน่งเบาะรองนั่งได้ โดยสีทั้งหมดของเบาะนั่งได้แรงบันดาลใจจากผลงานของ Le Corbusier สถาปนิกในตำนานของสถาปัตยกรรมโมเดิร์น ทั้งหมดนี้สะท้อนงานออกแบบภายใต้บริบทที่มีความสมดุลระหว่างความสวยงาม และการตอบโจทย์การใช้งานในรูปแบบร่วมสมัย รวมถึงเลือกใช้วัสดุที่เป็นนวัตกรรมใหม่เพื่อการออกแบบที่หลากหลาย

อ่านต่อเฟอร์นิเจอร์มีดีไซน์เพิ่มเติม : Material-Product

Aeron Remastered เก้าอี้เพื่อสุขภาพ ระดับตำนานโฉมใหม่ จาก เฮอร์แมน มิลเลอร์

[คลิก]

เรื่อง Sara’
ภาพ ไฟล์ประชาสัมพันธ์