บ้านจัดสรร

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน มอบโล่รางวัลประกวดบ้านจัดสรรอนุรักษ์พลังงานดีเด่น ปี 2560

บ้านจัดสรร
บ้านจัดสรร

เมื่อวันศุกร์ที่ 15 ธันวาคม 2560 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) ได้จัดให้มีการมอบโล่รางวัลเกียรติยศให้กับผู้ได้รับรางวัลจำนวน 17 รางวัลจากการประกวดบ้านจัดสรรอนุรักษ์พลังงานดีเด่น ปี 2560 โดย ปลัดกระทรวงพลังงาน นายธรรมยศ ศรีช่วย เป็นประธาน ณ ห้อง MAYFAIR BALLROOM A ชั้น 11 THE BERKELEY HOTEL PRATUNAM