Easy way to hang a heavy item เรื่องแขวน เรื่องง่าย

วันนี้น้องออนจะมาเปรียบเทียบการใช้งานระหว่าง ตะขอจัมโบ้จาก คอมมานด์ และ การใช้สว่าน ในการแขวนชั้นวางที่ผนัง มาดูกันว่าผลจะออกมาเป็นยังไง ไปชมกันเลย