ห้องน้ำมีกลิ่นเหม็นแม้ว่าจะไม่มีคนใช้งาน เพราะอะไร

ห้องน้ำมีกลิ่น แม้ว่าจะไม่มีคนใช้งาน เพราะอะไร

งาน ซ่อม เล็กๆ ที่แก้ไขได้เอง อย่างปัญหา ห้องน้ำมีกลิ่น เมื่อไม่มีคนใช้ห้องน้ำ อุปกรณ์เกี่ยวกับการระบายน้ำทิ้งที่ถูกออกแบบไว้ให้มีกลไกป้องกันกลิ่นย้อนนั้นกลับล้มเหลว เช่น ที่บริเวณท่อระบายน้ำในอ่างล้างหน้าซึ่งมักจะใช้ท่อ P-Trap ซึ่งจะมีคุณสมบัติในด้านการป้องกันกลิ่นย้อนด้วยน้ำที่ขังไว้ในท่อ ตามภาพประกอบ แต่เมื่อไม่มีคนใช้งานเป็นเวลานาน  น้ำที่เคยค้างในระบบท่อ P-Trap กลับแห้งลงไป ทำให้เกิดกลิ่นย้อนเข้าสู่ห้องน้ำได้

วิธีป้องกันกลิ่นแนวความคิดเรื่องการออกแบบอุปกรณ์ระบายน้ำภายในห้องน้ำ ทุกจุดไม่ว่าจะเป็นจุดระบายน้ำที่พื้นหรือส้วมชักโครก ก็ล้วนมีระบบป้องกันกลิ่นย้อนไว้แบบเดียวกันทั้งสิ้น ดังนั้น แม้ห้องน้ำไม่มีผู้ใช้งานก็จริง เราก็ควรจะราดน้ำทิ้งไว้ตามจุดระบายน้ำ เป็นประจำทุกๆ  7 วัน เป็นอย่างน้อยนะครับ


เรื่อง : ศักดา ประสานไทย

ภาพประกอบ :ไกรสิทธิ์ โภคสวัสดิ์

ยาแนวห้องน้ำมีปัญหา แก้อย่างไรดี

ติดตามสารพัดงานซ่อมจากบ้านและสวนได้ที่นี่