ผศ.บุญเสริม เปรมธาดา ผู้จุดประกายจิตสำนึกด้วยสถาปัตยกรรม

 

ผศ.บุญเสริม เปรมธาดา – ผู้ออกแบบหนึ่งผลงานสถาปัตกรรมในไทยที่เพิ่งสร้างชื่อจากการไปคว้ารางวัลถึงต่างประเทศ และปรากฏในสื่องานออกแบบอย่างแพร่หลาย คือ “The Wine Ayutthaya” 

ผศ.บุญเสริม เปรมธาดา
The Wine Ayutthaya

ด้วยแนวความคิดการออกแบบ คือการใช้วัสดุที่พบเห็นได้ทั่วไปอย่างไม้อัดยาง มาตีความ ต่อยอด สะท้อนบริบท  เพิ่มคุณค่าให้วัสดุผ่านสเปซ และรูปแบบสถาปัตยกรรมทันสมัย ทำให้ The Wine Ayutthaya โดยฝีมือของ ผศ.บุญเสริม เปรมธาดา แห่งสำนักงานออกแบบ Bangkok Project Studio ถูกพูดถึงและเป็นที่รู้จักอย่างรวดเร็ว

ผศ.บุญเสริม เปรมธาดา
The Wine Ayutthaya

อย่างไรก็ตาม ภายใต้กระแสความสนใจที่แพร่หลาย The Wine Ayutthaya ยังได้ให้ประโยชน์กับผู้คนมากไปกว่าการเป็นแรงบันดาลใจ สถานที่ตั้งของงานออกแบบอยู่ที่ “ร้านอาหารริมน้ำ แกรนด์เจ้าพระญา” ในย่านชุมชนชานเมืองของจังหวัดอยุธยา

ในกระบวนการสร้างสถาปัตยกรรมชิ้นดังกล่าว สถาปนิกก็ได้เปิดโอกาสให้ผู้คนเข้ามีส่วนร่วมด้วย ไม่ว่าจะเป็นช่างที่เข้ามาเรียนรู้แลกเปลี่ยนความรู้และเทคนิค นักเรียนในชุมชนที่เข้ามาชื่นชม นอกจากนั้นสถาปนิกยังคาดหวังให้งานออกแบบชิ้นใหม่ของเขา เป็นจุดหมายใหม่ ของการเดินทางเยี่ยมชมจังหวัด พ่อค้าแม่ขายที่จะตามมากับการท่องเที่ยว จะได้ช่วยเติมเต็มวิถีการท่องเที่ยวเมืองอยุธยา เพิ่มสีสันใหม่ ๆ ให้กับเมืองเก่าซึ่งติดภาพลักษณ์ของความศักดิ์สิทธิ์และโบราณสถาน

ผศ.บุญเสริม เปรมธาดา
The Wine Ayutthaya

การหาจุดเชื่อมของสังคมกับสถาปัตยกรรม เพื่อสร้างคุณค่าที่เหนือขึ้นไปให้กับสถาปัตยกรรมของเขานั้น เป็นแนวคิดที่ ผศ.บุญเสริมให้ความสนใจมาพักใหญ่ ดังจะเห็นได้จากอีกสถาปัตยกรรมซึ่งส่งชื่อเขาไปไกลทั่วโลกมาก่อนหน้านี้

Kantana Institute” หรือ “สถาบันกันตนา” เป็นอีกหนึ่งผลงานที่สถาปนิกให้ความสำคัญกับความสัมพันธ์ของวัสดุ สถานที่ และผู้คน อิฐกว่าครึ่งล้านก้อนซึ่งนำมาใช้ในผลงาน ผลิตจากโรงงานผลิตอิฐโบราณที่กำลังจะปิดตัว ผลงานชิ้นใหญ่ของเขาช่วยสืบสานงานให้เหล่าช่างฝีมือในโรงงาน ชุบภูมิปัญญาที่กำลังจะสูญหายไปกับโรงงานให้กลับมาแข็งขัน และสิ่งที่ได้รับกลับมาหลังจากนั้น คือผลงานมากคุณค่าด้วยองค์ประกอบทางสถาปัตยกรรม ด้วยแนวคิดการออกแบบสมัยใหม่ สัมพันธ์กับบริบทแวดล้อมซึ่งลงตัวกับฟังก์ชันการใช้งาน และยังเปี่ยมด้วยความภูมิใจของผู้คนนับร้อยชีวิต ที่ร่วมบด ปั้น เผา ประกอบสถาปัตยกรรมซึ่งจะปรากฏรอยประทับของฝ่ามือพวกเขาไปอีกนานแสนนาน

ผศ.บุญเสริม เปรมธาดา
Kantana Institute

เพราะหากจะกล่าวถึงประเภทงานออกแบบใดก็ตามที่กระทบกับคนหมู่มาก หนึ่งในนั้นคงหนีไม่พ้น “สถาปัตยกรรม” ขนาดที่ใหญ่โต ระยะเวลายาวนานในการสร้าง การปรากฏขึ้นอย่างถาวรในสถานที่ ผู้ใช้งานมากหลายที่เข้าเกี่ยวข้องปฏิสัมพันธ์ ไม่ว่าผู้สร้างจะตระหนักหรือไม่ เขาก็ได้กลายส่วนหนึ่งของผู้ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ไม่เฉพาะกับสถานที่หรือตัวงานสถาปัตยกรรมเท่านั้น แต่วิถีชีวิตของคนที่เกี่ยวข้องทั้งโดยตรงและอ้อม ก็ล้วนได้รับอิทธิพลจากสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไปจากน้ำมือมนุษย์

ผลงานใดที่เปี่ยมด้วย “จิตสำนึกในงานออกแบบ” จึงควรค่าแก่การชื่นชมยิ่ง

ผศ.บุญเสริม เปรมธาดา

 

สำหรับใครที่อยากร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับ ผศ.บุญเสริม ในหัวข้อ “Social Design : การออกแบบเพื่อสังคม” พบกันได้ในงานเสวนา Room  x  Living  ASEAN  Design  Talk ครั้งที่ 3 “Conscious Design : ออกแบบด้วยจิตสำนึก” วันเสาร์ที่ 28  ตุลาคม 2560 เวลา 14.00 -16.00 น. ในงานบ้านและสวนแฟร์  2017 โซน Room Pavilion, อิมแพ็ค เมืองทองธานี สำรองที่นั่งฟรีที่ www.baanlaesuan.com/designtalk-register