วิธีทำให้ดอกดาวเรือง ออกดอกจำนวนมากขึ้น

หลังจากที่ปลูก ดอกดาวเรือง ประมาณ 1 เดือน เราจะเห็นการเติบโตอย่างชัดเจนมากขึ้น เริ่มมีใบจริงแตกก้านเป็นคู่ๆ รวมถึงแทงยอดอ่อนที่ประกอบด้วยใบเล็กๆ อีก 1-2 คู่รอวันออกดอกให้ได้ชื่นชม

แต่รู้หรือไม่ เราสามารถเพิ่มปริมาณจำนวน ดอกดาวเรือง ในหนึ่งต้นให้ได้จำนวนมากขึ้นได้ โดยวิธีง่ายๆที่เรียกว่า การเด็ดยอด

ดอกดาวเรือง

การเด็ดยอด เป็นหนึ่งในการเพิ่มผลผลิตที่เกษตรกรผู้ผลิตดอกดาวเรืองจำหน่ายรู้จักกันดี ในจำนวน 1 ต้นจะให้ดอกได้มากถึง 10 ดอกเลยทีเดียว ซึ่งครานี้เว็บไซต์บ้านและสวนสอบถามไปยังสำนักงานเกษตรพื้นที่กรุงเทพมหานคร กรมส่งเสริมการเกษตร ถึงวิธีการเด็ดยอด ที่ถูกต้องเพื่อให้ได้จำนวนดอกดาวเรืองในปริมาณที่มากขึ้น ซึ่งการเด็ดยอดอย่างถูกวิธีมีขั้นตอนมีดังนี้

1 | เลือกต้นดอกดาวเรืองหลังจากปลูกลงดินที่มีอายุประมาณ 23-25 วัน หรือหากลืมนับอายุวันที่ปลูกให้สังเกตจำนวนใบคือจะมีใบจริงประมาณ 4 คู่ แต่จะรู้อย่างไรว่าใบจริงคือตรงไหน ให้ดูที่ลำต้นของดาวเรือง หากแตกใบเป็นคู่ๆ ประมาณ 3-4 คู่ เป็นอันใช้ได้

 

2 | เมื่อได้ต้นดาวเรืองที่มีอายุพอเหมาะแล้ว ใช้มือรวบส่วนโคนของยอดแล้วเด็ดยอดนั้นออก (ดังรูปด้านบน)

 

3 | ยอดที่เด็ดออกสามารถนำไปปลูกต่อได้โดยวิธีปักชำในดิน ก็จะได้ต้นดาวเรืองเพิ่มอีกโดยไม่ต้องรอเพาะเมล็ด

 

4 | หลังจากเด็ดยอดประมาณ 15 วัน ต้นดาวเรืองจะแตกกิ่งข้างประมาณ 8-10 กิ่ง โดยแต่ละกิ่งจะมียอดอ่อนที่จะออกดอก 1 ดอก สามารถเด็ดยอดต่อเพื่อเพิ่มจำนวนได้ แต่จะมีผลต่อขนาดของดอกและใช้เวลาในการออกดอกนานเพิ่มขึ้นด้วย

5 | ในขณะที่ดาวเรืองออกดอกเท่าเมล็ดข้าวโพด ทุกง่ามใบจะแตกยอดอ่อนซึ่งจะเจริญเติบโตเป็นดอกต่อไป ควรเด็ดยอดเหล่านั้นทิ้งเพื่อให้แต่ละต้นออกดอกในประมาณที่พอเหมาะจะได้ขนาดดอกที่สมบูรณ์ตามสายพันธุ์ แต่หากอยากได้ปริมาณมากก็สามารถปล่อยให้ยอดอ่อนเหล่านั้นเติบโตมากขึ้นได้

6 | เมื่อต้นดาวเรืองเริ่มออกดอกเป็นตุ้มเล็กๆ ให้ใส่ปุ๋ยบำรุงดอกที่มีโปรแตสเซียมสูงอย่าง 8-24-24  และรดน้ำเป็นประจำ เพียงเท่านี้ก็ได้ดาวเรืองดอกโตสวยงาม

 

ไปรู้จักโรคของดอกดาวเรืองและวิธีป้องกัน

ดอกดาวเรืองใช้ย้อมสีผ้าได้ กิจกรรมสนุกๆสำหรับทุกคนในครอบครัว 

 

เรื่อง : JOMM YB.

ภาพ : ฝ่ายภาพบ้านและสวน

ขอบคุณข้อมูลจาก : สำนักงานเกษตรพื้นที่กรุงเทพมหานคร กรมส่งเสริมการเกษตร