เพื่อนบ้านต่อเติมโรงรถทาวน์เฮ้าส์มาจนชิดรั้วบ้านของเรา ผิดหรือไม่

ปัญหาเพื่อนบ้าน ต่อเติมโรงรถ ทาวน์เฮ้าส์ มาจนชิดรั้วบ้านของเรา ผิดหรือไม่

ในสวนของการ ต่อเติมโรงรถ ทาวน์เฮาส์ ตามปัญหานี้ ถ้าจะให้ตอบตามภาษากฎหมายแล้วต้องตอบว่าผิดนะครับ เพราะจากกฎกระทรวงฉบับที่ 55 (พ.ศ.2543) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 ระบุว่าต้องมีระยะถอยร่นอย่างน้อย 50 เซนติเมตร ทั้งนี้หากต้องการจะสร้างชนชิดถึงแนวเขตที่ดิน นอกจากจะต้องขออนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากเพื่อนบ้านข้างเดียวแล้ว ยังต้องจัดทำเป็นผนังทึบและห้ามระบายน้ำลงในเขตเพื่อนบ้านด้วยครับ

ต่อเติมโรงรถนอกจากนี้ยังมีประเด็นอื่นที่อาจผิดกฎหมายในระหว่างก่อสร้าง เช่น ช่างก่อสร้างรุกล้ำเข้าไปในเขตเพื่อนบ้านเพื่อก่ออิฐ ฉาบปูน เทคอนกรีต ทาสี และอาจมีเศษวัสดุหรือเศษขยะกระเด็นออกมาเลอะเทอะเพื่อนบ้านข้างเคียงอีกด้วย อันนี้ก็ผิดกฎหมายแล้วนะครับ

ปัญหาเพื่อนบ้านต่อเติมปัญหาเพื่อนบ้านต่อเติมเรื่อง ศักดา ประสานไทย

 

หนังสือ “ช่างประจำบ้าน”

เทคนิคการดูแลและซ่อมแซมบ้านด้วยตัวเองที่คัดสรรเนื้อหาบางส่วนมาจากรายการทีวี “ช่างประจำบ้าน” ทางช่องอมรินทร์ทีวี (34) เนื้อหาแบ่งเป็น 3 หมวด คือ รอบรู้เรื่องบ้าน การตรวจ การปรับปรุงและวิธีแก้ไข และการลงมือซ่อมแซม

<< สั่งซื้อได้ที่นี่ >>

<< ติดตามข้อมูลดีๆได้ที่นี่ >>

 

อ่านเพิ่มเติม : น้ำประปาที่บ้านไหลน้อย เราจะต่อปั๊มน้ำตรงเข้ากับท่อประปาสาธารณะได้หรือไม่

อ่านเพิ่มเติม : ควรติดมุ้งลวดที่ด้านนอกหรือด้านในของบ้านดี

อ่านเพิ่มเติม : น้ำรั่วจากพื้นห้องน้ำชั้นบนลงมาทำให้ฝ้าเพดานชั้นล่างเสียหาย แก้ไขอย่างไร