นิทรรศการศิลปะ

นิทรรศการศิลปะ “กราบ / สักการะ” โดย ถาวร โกอุดมวิทย์

นิทรรศการศิลปะ
นิทรรศการศิลปะ

จัดแสดงระหว่างวันที่ 6 กรกฎาคม – 6 สิงหาคม 2560
ณ หอศิลป์ร่วมสมัยอาร์เดล (ถนนบรมราชชนนี)

นิทรรศการ “กราบ/สักการะ” โดย ถาวร โกอุดมวิทย์ นำเสนอผลงานจิตรกรรมภาพพระบรมฉายาสาทิสลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระมหากษัตริย์รัชกาลที่ 9 ผู้ทรงเป็นที่เคารพรักเหนือเกล้าเหนือกระหม่อมของปวงชนชาวไทย โดยได้รับเกียรติจากศิลปินมากความสามารถ ได้แก่ ประทีป คชบัว สุรเดช แก้วท่าไม้ นิติกร กรัยวิเชียร และวัชระ กล้าค้าขาย มาร่วมเขียนภาพบนผืนผ้าใบเดียวกัน เพื่อแสดงให้เห็นถึงสัญลักษณ์ของความร่วมมือร่วมใจ ตลอดจนความสามัคคีของปวงชนชาวไทย ซึ่งยังคงสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของพระองค์ท่าน อย่างไม่มีวันเสื่อมคลาย นอกจากนั้น ยังมีการสร้างงานจิตรกรรมที่ผสมผสานกับกระบวนการภาพพิมพ์ลงบนผืนผ้าใบ เพื่อสื่อแสดงถึงความเปลี่ยนแปลงของกาลเวลาอันล่วงพ้นจากอดีตสู่ปัจจุบัน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ 02-422-2092 แฟกซ์: 02-422-2091
อังคาร-เสาร์ 10.30 – 19.00 น. อาทิตย์ 10.30 – 17.30 น. (ปิดวันจันทร์)
Facebook: ARDEL Gallery of Modern Art