พระพุทธรูป และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่นิยมบูชาในบ้าน

จัดอันดับพระพุทธรูป และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่นิยมบูชาในบ้าน ที่ได้รับความนิยมสูงสุด บ้านและสวนรวบรวมข้อมูลทั้งพระพุทธคุณเด่น เครื่องสักการะ พร้อมบทสวดบูชามาให้แล้วที่นี่

1. พระพุทธรูปหลวงพ่อโสธร

ขอบคุณภาพ : http://www.amuletat7.com

พระพุทธคุณเด่น

ด้านทำมาค้าขาย เมตตามหานิยม

เครื่องสักการบูชา

เครื่องบูชาทั่วไป (ดอกไม้ พวงมาลัย น้ำเปล่า) นิยมบนด้วยไข่ต้ม ธูป 3 ดอก

บทสวด

นะ ทรงฟ้า โม ทรงดิน พุทธ ทรงสินธุ์ ธา ทรงสมุทร ยะ ทรงอากาศ พุทธังแคล้วคลาด ธัมมัง แคล้วคลาด สังฆัง แคล้วคลาด ศัตรูภัยพาล วินาศสันติ นะกาโร กุกกุสันโธ สิโรมัชเฌ โมกาโร โกนาคะมะโน นานาจิตเต พุทธกาโร กัสสะโป พุทโธ จะ ทะเวเนเต ธากาโร ศรีศากะยะมุนี โคตะโม ยะกันเน ยะกาโร อะริยะ เมตตรัยโย ชิวหาทีเต ปัจจะพุทธา นะมามิหัง

 

2. พระพุทธชินราช

พระพุทธคุณเด่น

ด้านปกปักคุ้มครองรักษา แคล้วคลาดจากภยันตรายทั้งปวง

เครื่องสักการบูชา

เครื่องบูชาทั่วไป (ดอกไม้ พวงมาลัย น้ำเปล่า) ธูป 5 ดอก

คาถาบูชา

กาเยนะ วาจายะวะ เจตะสาวา ชินะราชาพุทธรูปัง สิริธัมมะติปิ ตะกะราเชนะ กะตัง นะมามีหัง พุทธธังอาราชธนานัง ธัมมังอาราชธนานัง สังฆังอาราชธนานัง ชินะราชาพุทธธะรูปัง อาราชธนานัง พุทธธังลาภมานะชาลีติ ธัมมังลาภมานะชาลีติ สังฆังลาภมานะชาลีติ อุอะมะนะโมพุทธธายะ พามานะอุกะ สะนะถุประสิทธิเม

 

3. พระสีวลี

พระพุทธคุณเด่น

โชคลาภ ทำมาค้าขายเจริญรุ่งเรือง

เครื่องสักการบูชา

เครื่องบูชาทั่วไป (ดอกบัว พวงมาลัย น้ำเปล่า) น้ำผึ้ง ผลไม้สด ธูป 3 ดอก

คาถาบูชา

สีวะลี  มะหาเถโร  เทวะตานะระปูชิโต  โสระโห  ปัจจะยาทิมหิ  อะหัง  วันทามิ  สัพพะทาฯ สิวสีจะ มะหาเถโร  ยักขาเทวาภิปูชิโต  โสระโห  ปัจจะยาทิมหิ  อะหัง  วันทามิ สัพพะทาฯ สิวะลีเถระคุณังเอตัง  โสตถุลาภัง  ภะวันตุฯ

อ่านต่อหน้า2 
keyboard_arrow_up