พระพุทธรูป และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่นิยมบูชาในบ้าน

พระพุทธรูปและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่นิยมบูชาในบ้าน

พระพุทธรูป และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่นิยมบูชาในบ้าน
พระพุทธรูป และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่นิยมบูชาในบ้าน

จัดอันดับ พระพุทธรูป และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่นิยมบูชาในบ้านที่ได้รับความนิยมสูงสุด บ้านและสวนรวบรวมข้อมูลทั้งพระพุทธคุณเด่น เครื่องสักการะ พร้อมบทสวดบูชามาให้แล้วที่นี่

พระพุทธรูป และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่นิยมบูชาในบ้าน

1. พระพุทธรูป หลวงพ่อโสธร

พระพุทธรูป และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่นิยมบูชาในบ้าน
ขอบคุณภาพ : http://www.amuletat7.com

พระพุทธคุณเด่น

ด้านทำมาค้าขาย เมตตามหานิยม

เครื่องสักการบูชา

เครื่องบูชาทั่วไป (ดอกไม้ พวงมาลัย น้ำเปล่า) นิยมบนด้วยไข่ต้ม ธูป 3 ดอก

บทสวด

นะ ทรงฟ้า โม ทรงดิน พุทธ ทรงสินธุ์ ธา ทรงสมุทร ยะ ทรงอากาศ พุทธังแคล้วคลาด ธัมมัง แคล้วคลาด สังฆัง แคล้วคลาด ศัตรูภัยพาล วินาศสันติ นะกาโร กุกกุสันโธ สิโรมัชเฌ โมกาโร โกนาคะมะโน นานาจิตเต พุทธกาโร กัสสะโป พุทโธ จะ ทะเวเนเต ธากาโร ศรีศากะยะมุนี โคตะโม ยะกันเน ยะกาโร อะริยะ เมตตรัยโย ชิวหาทีเต ปัจจะพุทธา นะมามิหัง

2. พระพุทธชินราช

พระพุทธรูปสิ่งศักดิ์สิทธิ์ นิยมบูชาในบ้าน

พระพุทธคุณเด่น

ด้านปกปักคุ้มครองรักษา แคล้วคลาดจากภยันตรายทั้งปวง

เครื่องสักการบูชา

เครื่องบูชาทั่วไป (ดอกไม้ พวงมาลัย น้ำเปล่า) ธูป 5 ดอก

คาถาบูชา

กาเยนะ วาจายะวะ เจตะสาวา ชินะราชาพุทธรูปัง สิริธัมมะติปิ ตะกะราเชนะ กะตัง นะมามีหัง พุทธธังอาราชธนานัง ธัมมังอาราชธนานัง สังฆังอาราชธนานัง ชินะราชาพุทธธะรูปัง อาราชธนานัง พุทธธังลาภมานะชาลีติ ธัมมังลาภมานะชาลีติ สังฆังลาภมานะชาลีติ อุอะมะนะโมพุทธธายะ พามานะอุกะ สะนะถุประสิทธิเม

3. พระสีวลี

พระพุทธคุณเด่น

โชคลาภ ทำมาค้าขายเจริญรุ่งเรือง

เครื่องสักการบูชา

เครื่องบูชาทั่วไป (ดอกบัว พวงมาลัย น้ำเปล่า) น้ำผึ้ง ผลไม้สด ธูป 3 ดอก

คาถาบูชา

สีวะลี  มะหาเถโร  เทวะตานะระปูชิโต  โสระโห  ปัจจะยาทิมหิ  อะหัง  วันทามิ  สัพพะทาฯ สิวสีจะ มะหาเถโร  ยักขาเทวาภิปูชิโต  โสระโห  ปัจจะยาทิมหิ  อะหัง  วันทามิ สัพพะทาฯ สิวะลีเถระคุณังเอตัง  โสตถุลาภัง  ภะวันตุฯ

4. พระพุทธรูปหลวงปู่ทวด

พระพุทธรูปสิ่งศักด์สิทธิ์ นิยมบูชาในบ้าน

พระพุทธคุณเด่น

แคล้วคลาด เมตตามหานิยม

เครื่องสักการบูชา

เครื่องบูชาทั่วไป (ดอกมะลิ พวงมาลัย น้ำเปล่า) ธูป 9 ดอก

คาถาบูชา

นะ เปิด โม เปิด พุท เปิด ธา เปิด ยะ เปิดโลกด้วย นะโมโพธิสัตโต อาคันติมายะ อิติภควา ยะธาพุทโมนะ

5. พระพิฆเนศ

พระพุทธรูปสิ่งศักด์สิทธิ์ นิยมบูชาในบ้าน
ขอบคุณภาพจาก s-media-cache-ak0.pinimg.com

พระพุทธคุณเด่น

เทพเจ้าแห่งความสำเร็จ ด้านการศึกษาเล่าเรียน ปัญญาความรู้ หน้าที่การงาน การเงินและความรัก ด้านปัดเป่าอุปสรรคทุกข์ภัย และแก้ไขปัญหาต่างๆ

เครื่องสักการบูชา

เครื่องบูชาทั่วไป (ดอกไม้ พวงมาลัย น้ำเปล่า) ธูปหรือกำยาน นมสด ผลไม้ (กล้วยน้ำว้า อ้อย) พืชพันธุ์ ธัญญาหาร

คาถาบูชา

โองการพินธุ นาถังอุปปันนัง พรหมมะโน จะอินโธ พิฆฆะเนศโต มหาเทโว อะหังวันทา มิสัพพะทา สิทธิกิจจัง สิทธิกัมมัง สิทธิการิยัง ประสิทธิเม

6. เสด็จพ่อ ร.5

พระพุทธรูปสิ่งศักด์สิทธิ์ นิยมบูชาในบ้าน

พระพุทธคุณเด่น

ความสุขความเจริญสู่ ตำแหน่งหน้าที่การงานก้าวไกล

เครื่องสักการบูชา

เครื่องบูชาทั่วไป ดอกกุหลาบสีชมพู หมากพลู บุหรี่(ซิกการ์) สุรา บรั่นดี หรือไวน์

คาถาบูชา

พระสะยามะมินโท วะโร อิติ พุทธะสังมิ อิติ อะระหัง สะหัสสะกายัง วะรัง พุทโธ นะโม พุทธายะ ปิยะ มะมะ นะโม พุทธายะ (3 ครั้ง)