พระพุทธรูป และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่นิยมบูชาในบ้าน

พระพุทธรูปและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่นิยมบูชาในบ้าน

พระพุทธรูป และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่นิยมบูชาในบ้าน
พระพุทธรูป และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่นิยมบูชาในบ้าน

7. เจ้าแม่กวนอิม

พระพุทธรูป สิ่งศักด์สิทธิ์ นิยมบูชาในบ้าน
ขอขอบคุณภาพจาก pyriara.tumblr.com

พระพุทธคุณเด่น

ป้องกันภัยพิบัติ โชคลาภเงินทองไหลมาเทมา

เครื่องสักการบูชา

เครื่องบูชาทั่วไป (ดอกบัว พวงมาลัย ชาจีน) ผลไม้ ธูป 5 ดอก

คาถาบูชา

นะโมกวงซิอิม ผ่อสัก นำโมไต๋ชื้อ ไต๋ปุย กิวโคว่ กิวหลั่ง กวงไต๋เล่งก้ำ กวงสี่อิมผู่สัก (กราบ) นำโมไต๋ชื้อ ไต๋ปุย กิวโคว่ กิวหลั่ง กวงไต๋เล่งก้ำ กวงสี่อิมผู่สัก (กราบ) นำโมไต๋ชื้อ ไต๋ปุย กิวโคว่ กิวหลั่ง กวงไต๋เล่งก้ำ กวงสี่อิมผู่สัก (กราบ) นำโมฮูก นำโมหวบ นำโมเจ็ง นำโมกิวโคว่ กิวหลั่ง กวงสี่อิมผู่สัก ทั่งจี้โต โอม เกียล้อฮวดโต เกียล้อฮวดโต เกียล้อฮวดโต ล้อเกียฮวดโต ล้อเกียฮวดโต ซาผ่อออ เทียงล้อซิ้ง ตี่ล้อซิ้ง นั้งลี่หลั่ง หลั่งลี่ซิ้ง เจ็กเฉียก ใจเอียง ห่วยอุ่ยติ๊ง นำโมม่อออป่อเยี๊ยปอล้อบิ๊ก (กราบ)

8. พระสังกัจจายน์

พระพุทธรูป สิ่งศักด์สิทธิ์ นิยมบูชาในบ้าน
ขอขอบคุณภาพจาก www.amazon.com

พระพุทธคุณเด่น

โชคลาภและความอุดมสมบูรณ์ สติปัญญา ความงามและความมีเสน่ห์เป็นเมตตามหานิยม

เครื่องสักการบูชา

เครื่องบูชาทั่วไป (ดอกบัว 7 ดอก พวงมาลัย ชาจีน) ผลไม้ ธูป 3 ดอก

คาถาบูชา

กัจจานะ จะ มหาเถโร พุธโธ พุทธานัง พุทธะตัง พุทธัญจะ พุทธะ สุภา สิตัง พุทธะตัง สะมะนุปปัตโต พุทธะ โชตัง นะ มามิหัง ปิโยเทวะ มะนุสสานัง ปิโยพรหม นะ มุตตะโม ปิโยนาคะ สุปันนานัง ปิยินทะริยัง นะ มามิหัง สัพเพชะนา พะหูชะนา ปุริโสชะนา อิถีชะนา ราชาภาคินิ จิตตัง อาคัจฉาหิ ปิยังมามะฯ

9. พระประจำวันเกิด

 • วันอาทิตย์ ปางถวายเนตร

บทสวด วันละ 6 จบ

อุเทตะยัญจักขุมา เอกะราชา หะริสสะวัณโณ ปะฐะวิปปะภาโส ตัง ตัง นะมัสสามิ หะริสสะวัณณัง ปะฐะวิปปะภาสัง ตะยัชชะคุตตา วิหะเรมุ ทิวะสัง เย พราหมะณา เวทะคุ สัพพะ ธัมเม, เต เม นะโม เต จะ มัง ปาละยันตุ นะมัตถุ พึทธานัง นะมัตถุ โพธิยา, นะโม วิมุตตานัง นะโม วิมุตติยา อิมังโส ปะริตตัง กัตวา โมโร จะระติ เอสะนา

 • วันจันทร์ ปางห้ามญาติ

บทสวด วันละ 15 จบ

ยันทุนนิมิตตัง อะวะมังคะลัญจะโย จามะนาโป สะกุณัสสะ สัทโท ปาปัคคะโห ทุสสุปินัง อะกันตัง พุทธานุภาเวนะ วินาสะเมนตุ ยันทุนนิมิตตัง อะวะมังคะลัญจะโย จามะนาโป สะกุณัสสะ สัทโท ปาปัคคะโห ทุสสุปินัง อะกันตัง ธัมมานุภาเวนะ วินาสะเมนตุ ยันทุนนิมิตตัง อะวะมังคะลัญจะโย จามะนาโป สะกุณัสสะ สัทโท ปาปัคคะโห ทุสสุปินัง อะกันตัง สังฆานุภาเวนะ วินาสะเมนตุ

 • วันอังคาร ปางโปรดอสุรินทราหู (ปางไสยาสน์)

บทสวด วันละ 8 จบ

ยัสสานุสสะระเณนาปิ อันตะลิก เขปิ ปาณิโน ปะติฏฐะมะธิ คัจฉันติ ภูมิยัง วิยะ สัพพะทา สัพพูปัททะวะชาลัมหา ยักขะโจราทิ สัมภะวา คะณะนานะ จะ มุตตานัง ปะริตตันตัมภะณามะ เห

 • วันพุธ (กลางวัน) ปางอุ้มบาตร
พระพุทธรูป สิ่งศักด์สิทธิ์ นิยมบูชาในบ้าน

บทสวด วันละ 17 จบ

สัพพาสีวิสะชาตีนัง ทิพพะมันตาคะทัง วิยะ ยันนาเสติ วิสังโฆรัง เสสัญจาปิ ปะริสสะยัง อาณักเขตตัมหิ สัพพัตถะ สัพพะทา สัพพะปาณินัง สัพพะโสปิ นิวาเรติ ปะริตตันตัมภะณามะเห

 • วันพุธ (กลางคืน) ปางปาลิไลยก์

บทสวด วันละ 12 จบ

ยัสสานุภาเวนะ ยักขา เนวะ ทัสเสนะติ ภิงสะนัง ยัมหิ เจวานุยุญชันโต รัตตินทิวะมะตันทิโต สุขัง สุปะติ สุตโตจะ ปาปัง กิญจิ นะ ปัสสะติ เอวะมาทิคุณูเปตัง ปะริตตันตัมภะณามะ เห

 • วันพฤหัสบดี ปางสมาธิหรือปางตรัสรู้

บทสวดวันละ 19 จบ

อัตถิโลเก สีละคุโณ สัจจังโสเจยยะ นุททะยา เตนะ สัจเจนะ กาหามิ สัจจะกิริยะมะนุตตะรัง อาวัชชิตวา ธัมมัพะลัง สะริตวา ปุพพะเก ชิเน สัจจะพะละมะสายะ สัจจะกิริยะมะกาสะหัง สันติ ปักขา อะปัตตะนา สันติ ปาทา อะวัญจะนา มาตาปิตา จะนิกขันตา ชาตะเวทะ ปฏิิกกะมะ สะหะ สัจเจกะเต มัยหัง มะหาปัชชะลิโต สิขี วัชเชสิ โสฬะสะ กะรีสานิ อุทะกัง ปัตวา ยะถา สิขี สัจเจนะ เม สะโม นัตถิ เอสา เม สัจจะปาระมีติ

 • วันศุกร์ ปางรำพึง

บทสวด วันละ 21 จบ

อัปปะสันเนติ นาถัสสะ สาสะเน สาธุสัมมะเต อะมะนุสเสหิ สะทา กิพพิสะการิภิ ปะริสานัญจะตัสสันนะ มะหิงสายะจะคุตติยา ยันเทเสสิ มะหาวีโร ปะริตตันตัมภะณามะ เห

 • วันเสาร์ ปางนาคปรก
พระพุทธรูป สิ่งศักด์สิทธิ์ นิยมบูชาในบ้าน

บทสวดวันละ 10 จบ

ยะโตหัง ภะคินิ อะริยายะ ชาติยา ชาโต, นาภิชานามิ สัญจิจจะ ปาณัง ชีวิตา โวโรเปตาฯ เตนะ สัจเจนะ โสตถิ เต โหตุ โสตถิ คัพภัสสะ

TIPS การจัดตั้ง และดูแลหิ้งบูชา

 • ตำแหน่งของหิ้งบูชาที่เหมาะสมคือไม่ควรอยู่เหนือประตู หรือในตำแหน่งที่มองเห็นได้จากนอกบ้าน หรือในมุมที่มีการเดินเข้าออกบ่อยๆ
 • ไม่ควรหันหน้าเข้าหาห้องน้ำและห้องครัว
 • ไม่ควรจัดวางหิ้งพระใต้คาน
 • ระดับของหิ้งควรวางให้สูงเหนือระดับศีรษะของผู้อาศัย
 • ตำแหน่งหิ้งพระไม่ควรมองเห็นได้จากหน้าบ้าน
 • ต้องดูแลให้สะอาดอยู่เสมอ เปลี่ยนน้ำ และเครื่องบูชาเป็นประจำ เพื่อความเป็นสิริมงคลของผู้อยู่อาศัย

ขอขอบคุณข้อมูลจาก

http://account.payap.ac.th/

http://www.tipniramit.com/

http://www.richystar.com


ไอเดียการปรับเปลี่ยนพื้นที่ ห้องพระ

การเรียงลำดับหิ้งพระภายในบ้าน