อุปกรณ์สามัญประจำสวน

การทำสวนจำเป็นต้องมีอุปกรณ์ไว้ใช้ติดบ้าน เพื่อความสะดวกสบายและไม่สิ้นเปลืองจ้างคนดูแลสวนมาจัดการ แล้วเราจำเป็นต้องมีอุปกรณ์อะไรติดไว้ใช้งานบ้างหล่ะ? บ้านและสวนขอแนะนำ อุปกรณ์สามัญประจำสวน ไปดูกันว่าจะมีอะไรบ้าง

เครื่องแต่งกาย

หมวก ควรใช้แบบหมวกปีกคลุมหน้าไว้เพื่อป้องกันแมลง เศษหิน สิ่งแปลกปลอมต่างๆเข้าหน้าหรือป้องกันสารเคมีเวลาเราฉีดพ่นสาร

ถุงมือ ควรมีไว้ใส่ตลอดเวลาทำสวน ป้องกันแมลงหรือสิ่งแปลกปลอมต่างๆไม่ให้เรามือเราบาดเจ็บได้

รองเท้าบู๊ตยาง ป้องกันสิ่งแปลกปลอมต่างๆ เชื้อโรค กระแสไฟฟ้าที่ทำให้เกิดอันตรายได้

_MG_6466

อุปกรณ์สำหรับขุด

Green005487 Green041854

ช้อนปลูก ใช้สำหรับขุดหลุมปลูกหรือขุดและตักย้ายต้นกล้าเพื่อนำไปปลูกในหลุมที่เตรียมไว้แล้ว พรวนดินให้ร่วนซุย หลังจากใช้งานแล้วควรล้างทำความสะอาด เช็ดให้แห้ง ทาน้ำยากันสนิมและเก็บเข้ากล่องเครื่องมือให้เรียบร้อย

ส้อมพรวน ใช้สำหรับพรวนดินรอบๆพรรณไม้ทำให้ดินร่วนซุย ไม่ควรใช้พรวนดินที่มีลักษณะแข็งจนเกินไป อาจทำให้หักงอได้ ลังจากใช้งานแล้วควรล้างทำความสะอาด เช็ดให้แห้ง ทาน้ำยากันสนิมและเก็บเข้ากล่องเครื่องมือให้เรียบร้อย

เสียม เป็นเครื่องมือสำหรับขุดหลุมปลูกต้นไม้ นิยมใช้ขุดหลุมขนาดเล็ก หรือพื้นที่ที่ไม่สามารถใช้จอบได้ หลังใช้งานควรล้างกำจัดดินออกให้หมด เช็ดให้แห้ง ทาน้ำมันกันสนิมแล้วเก็บเข้าที่ให้เรียบร้อย

พลั่ว มี 2 แบบ ทั้งพลั่วขุดและพลั่วตัก พลั่วตักใช้ในการตักดิน ทราย หรือเศษวัสดุที่ชิ้นไม่ใหญ่มากนัก ส่วนพลั่วขุดใช้ขุดหลุมหรือขุดดินเหมือนกับเสียม

จอบ มี 2 ประเภท จอบขุดและจอบถาก จอบขุดใช้สำหรับขุดดินที่มีพื้นที่ใหญ่หรือลักษณะดินที่แข็งต้องใช้แรงเยอะ จอบถากใช้สำหรับเกลี่ยหน้าดินให้สม่ำเสมอกันหรือถากหญ้าออก

คราด การใช้งานคล้ายกับไม้กวาด โดยตัก โกย วัสดุออกจากหน้าดิน เช่น ใบไม้ หญ้า เศสวัสดุต่างๆ และยังสามารถปรับพื้นดินให้สม่ำเสมอกัน

บุ้งกี๋ อุปกรณ์สำหรับขนดิน ทราย ปุ๋ย เศษวัชพืช และขยะต่างๆในสวน

อุปกรณ์สำหรับตัด

james-131009-021

กรรไกรตัดแต่งกิ่ง ใช้สำหรับตัดแต่งกิ่งไม้ที่รกเกินไป ตัดใบพืชที่แห้ง เป็นโรคทิ้ง มีหลากหลายรูปแบบให้เลือกใช้งาน มีทั้งตัดแต่งปลายกิ่งเล็กๆและกิ่งขนาดใหญ่ เมื่อใช้เสร็จแล้วควรเช็ดทำความสะอาดแล้วทาด้วยน้ำมันเพื่อกันสนิมและหยอดน้ำมันสปริงขากรรไกร เก็บเข้าที่ให้เรียบร้อย

กรรไกรตัดหญ้า ใช้สำหรับตัดแต่งสนามหญ้าหรือรั้วต้นไม้ เหมาะสำหรับพื้นที่ดล็กๆหรือหญ้าที่ไม่สูงมากนักให้เรียบเสมอกัน มีทั้งแบบจับมือเดียวด้วยการบีบและแบบจับสองมือ เมื่อใช้แล้วควรเช็ดทำความสะอาดแล้วทาด้วยน้ำมันเพื่อกันสนิมและหยอดน้ำมันสปริงขากรรไกร เก็บเข้าที่ให้เรียบร้อย

เลื่อยตัดแต่งกิ่ง ใช้ตัดแต่งกิ่งไม้ขนาดใหญ่เกินกว่ากรรไกรตัดแต่งกิ่งทำได้ อีกทั้งยังสามารถตัดกิ่งไม้ในระยะสูงได้อีกด้วย เลื่อยตัดแต่งกิ่งมีทั้งแบบใช้แรงคนและแบบเลื่อยไฟฟ้า ซึ่งทั้งสองมีประโยชน์ใช้งานแตกต่างกัน

Dirt6298 dirt6086

อ่านต่อหน้า2