ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ปี 2567

ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ปี 2567 อยู่ดี มีทรัพย์ รับโชค

ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ปี 2567
ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ปี 2567

ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ปี 2567 ฤกษ์ดี ฤกษ์มงคล ถือเป็นหนึ่งในความเชื่อที่อยู่คู่กับคนไทยมานาน โดยเฉพาะในเรื่องของบ้าน ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ ก็นับเป็นความมั่นคงทางใจสำหรับคนอยากมีบ้าน ที่ปรารถนาให้บ้านของตัวเองอยู่แล้วดี อยู่แล้วเจริญรุ่งเรือง ครั้งนี้เราจึงมี ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ ประจำปี 2567 มาฝากกัน

ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ปี 2567

ฤกษ์ คือ เวลาที่กำหนดหรือคาดว่าจะให้ผล ซึ่งมักนิยมใช้ในทางดี สำหรับเรื่องที่อยู่อาศัยก็คงหนีไม่พ้นเรื่องฤกษ์มงคลสำหรับขึ้นบ้านใหม่ ย้ายบ้าน หรือลงเสาเอก ในทางโหราศาสตร์ก็มี 4 ฤกษ์ที่จัดอยู่ใน “บูรณะฤกษ์” ซึ่งถือเป็นฤกษ์ดีที่เหมาะแก่งานมงคล ดังนี้

ราชาฤกษ์  เป็นฤกษ์ที่เหมาะสำหรับงานราชพิธี งานราชการงานเมือง การขึ้นบ้านใหม่ และงานมงคลต่างๆ

ภูมิปาโลฤกษ์  เป็นฤกษ์ที่เหมาะสำหรับงานมงคลที่ต้องการความมั่นคงถาวร งานเกี่ยวกับที่ดิน การเกษตร งานขึ้นบ้านใหม่ เปิดห้างร้านอาคาร

มหัทธโณฤกษ์  เป็นฤกษ์ที่เหมาะสำหรับงานมงคลต่าง ๆ เช่น ขึ้นบ้านใหม่ ปลูกสร้างอาคาร เปิดห้างร้านอาคาร

เทวีฤกษ์  เป็นฤกษ์ที่เหมาะสำหรับการเข้าหาผู้ใหญ่ การทำกิจการที่ต้องการชื่อเสียงและมีเสน่ห์ งานเชิงศิลปะตกแต่งชั้นสูง งานขึ้นบ้านใหม่ และงานมงคลต่าง ๆ

ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ เดือนมกราคม 2567

ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ เดือนมกราคม 2567

*วันจันทร์ที่ 1 มกราคม 2567

เวลา 06.43 – 06.42 น เป็นมหัทธโนฤกษ์

*วันพฤหัสบดีที่ 4 มกราคม 2567

เวลา 11.55 – 12.13 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์

*วันเสาร์ที่ 6 มกราคม 2567

เวลา 15.43 – 16.01 น. เป็นเทวีฤกษ์

*วันพุธที่ 10 มกราคม 2567

เวลา 18.00 – 18.18 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์

*วันจันทร์ที่ 15 มกราคม 2567

เวลา 06:35 – 11:39 น. เป็นเทวีฤกษ์

*วันพุธที่ 17 มกราคม 2567

เวลา 09.16 – 09.34 น. เป็นราชาฤกษ์

*วันเสาร์ที่ 20 มกราคม 2567

เวลา 05.26 – 05-44 น. และ 11.12 – 11.30 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์

*วันอังคารที่ 23 มกราคม 2567

เวลา 04.23 – 04.41 น. เป็นเทวีฤกษ์

*วันพฤหัสที่ 25 มกราคม 2567

เวลา 07.39 – 16.45 น. เป็นราชาฤกษ์

*วันจันทร์ที่ 29 มกราคม 2567

เวลา 14.17 – 14.35 น. และ 20.56 – 21.14 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์

ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ เดือนกุมภาพันธ์ 2567

ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ เดือนกุมภาพันธ์ 2567

*วันพุธที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567 

เวลา 06.46 – 01.27 น.

*วันศุกร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567 

เวลา 00.37 – 06.44 น.

*วันอาทิตย์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2567 

เวลา 06.42 – 12.04 น.

*วันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2567 

เวลา 06.37 – 18.59 น.

ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ เดือนมีนาคม 2567

ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ เดือนมีนาคม 2567

*วันพุธที่ 6 มีนาคม 2567 

เวลา 06.33 – 09.22 น.

*วันศุกร์ที่ 8 มีนาคม 2567 

เวลา 06.32 – 07.31 น.

*วันพุธที่ 13 มีนาคม 2567 

เวลา 06.27 – 22.34 น.

*วันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2567 

เวลา 06.25 -20.30 น.

*วันเสาร์ที่ 23 มีนาคม 2567 

เวลา 02.18 – 06.21 น.

*วันเสาร์ที่ 23 มีนาคม 2567 

เวลา 04.39 – 06.22 น.

ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ เดือนเมษายน 2567

ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ เดือนเมษายน 2567

*วันจันทร์ที่ 1 เมษายน 2567 

เวลา 06.14 – 17.33 น.

*วันพุธที่ 3 เมษายน 2567 

เวลา 06.12 – 16.36 น.

*วันพฤหัสที่ 4 เมษายน 2567 

เวลา 06.13 – 15.37 น.

*วันศุกร์ที่ 12 เมษายน 2567 

เวลา 03.49 – 06.08 น.

*วันศุกร์ที่ 19 เมษายน 2567 

เวลา 06.03 – 09.32 น.

*วันเสาร์ที่ 20 เมษายน 2567 

เวลา 06.04 – 11.53 น.

*วันอาทิตย์ที่ 21 เมษายน 2567 

เวลา 06.02 – 14.25 น.

*วันจันทร์ที่ 22 เมษายน 2567 

เวลา 06.03 – 16.54 น.

ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ เดือนพฤษภาคม 2567

ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ เดือนพฤษภาคม 2567

*วันพุธที่ 8 พฤษภาคม 2567 

เวลา 05.56 – 13.30 น.

*วันพฤหัสที่ 9 พฤษภาคม 2567 

เวลา 05.54 – 12.28 น.

*วันพฤหัสที่ 16 พฤษภาคม 2567 

เวลา 05.52 – 16.48 น.

*วันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม 2567 

เวลา 05.53 – 19.06 น.

*วันจันทร์ที่ 27 พฤษภาคม 2567 

เวลา 05.52 – 09.05 น.

*วันพุธที่ 29 พฤษภาคม 2567 

เวลา 05.52 – 07.39 น.

ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ เดือนมิถุนายน 2567

*วันจันทร์ที่ 3 มิถุนายน 2567 

เวลา 05.51 – 22.54 น.

*วันพุธที่ 5 มิถุนายน 2567 

เวลา 05.51 – 20.27 น.

*วันพฤหัสที่ 13 มิถุนายน 2567 

เวลา 00.07 – 05.52 น.

*วันอาทิตย์ที่ 16 มิถุนายน 2567 

เวลา 05.53 – 07.19 น.

*วันอาทิตย์ที่ 23 มิถุนายน 2567 

เวลา 05.55 – 16.54 น.

*วันจันทร์ที่ 24 มิถุนายน 2567 

เวลา 05.54 – 16.28 น.

ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ เดือนกรกฎาคม 2567

ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ เดือนกรกฎาคม 2567

*วันจันทร์ที่ 1 กรกฎาคม 2567 

เวลา 05.51 – 22.54 น.

*วันพุธที่ 3 กรกฎาคม 2567 

เวลา 03.36 – 05.57 น.

*วันเสาร์ที่ 20 กรกฎาคม 2567 

เวลา 00.36 – 06.01 น.

*วันอาทิตย์ที่ 28 กรกฎาคม 2567 

เวลา 06.03 – 15.08 น.

*วันจันทร์ที่ 29 กรกฎาคม 2567 

เวลา 06.04 – 13.46 น.

*วันพุธที่ 31 กรกฎาคม 2567 

เวลา 06.05 – 11.37 น.

ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ เดือนสิงหาคม 2567

ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ เดือนสิงหาคม 2567

*วันพฤหัสที่ 8 สิงหาคม 2567 

เวลา 06.05 – 19.10 น.

*วันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม 2567 

เวลา 06.06 – 21.41 น.

*วันศุกร์ที่ 16 สิงหาคม 2567 

เวลา 06.06 – 08.16 น.

*วันอาทิตย์ที่ 18 สิงหาคม 2567 

เวลา 06.07 – 08.16 น.

*วันอาทิตย์ที่ 19 สิงหาคม 2567 

เวลา 06.08 – 07.41 น.

*วันเสาร์ที่ 24 สิงหาคม 2567 

เวลา 06.07 – 23.15 น.

*วันอาทิตย์ที่ 25 สิงหาคม 2567 

เวลา 06.08 – 21.51 น.

*วันจันทร์ที่ 26 สิงหาคม 2567 

เวลา 06.07 – 20.34 น.

ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ เดือนกันยายน 2567

ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ เดือนกันยายน 2567

*วันพฤหัสที่ 5 กันยายน 2567 

เวลา 02.28 – 06.08 น.

*วันพฤหัสที่ 12 กันยายน 2567 

เวลา 04.53 – 06.08 น.

*วันศุกร์ที่ 13 กันยายน 2567 

เวลา 06.09 – 16.13 น.

*วันเสาร์ที่ 14 กันยายน 2567 

เวลา 06.08 – 16.07 น.

*วันอาทิตย์ที่ 15 กันยายน 2567 

เวลา 06.09 – 15.39 น.

*วันเสาร์ที่ 21 กันยายน 2567 

เวลา 05.59 – 07.27 น.

*วันจันทร์ที่ 30 กันยายน 2567 

เวลา 06.08 – 06.09 น.

ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ เดือนตุลาคม 2567

ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ เดือนตุลาคม 2567

*วันพุธที่ 9 ตุลาคม 2567 

เวลา 06.09 – 23.30 น.

*วันศุกร์ที่ 18 ตุลาคม 2567 

เวลา 06.10 – 15.39 น.

*วันเสาร์ที่ 19 ตุลาคม 2567 

เวลา 06.11 – 14.04 น.

*วันอาทิตย์ที่ 20 ตุลาคม 2567 

เวลา 06.11 – 12.42 น.

*วันพุธที่ 30 ตุลาคม 2567 

เวลา 06.14 – 19.22 น.

ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ เดือนพฤศจิกายน 2567

ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ เดือนพฤศจิกายน 2567

*วันพุธที่ 6 พฤศจิกายน 2567 

เวลา 06.15 – 07.11 น.

*วันพฤหัสที่ 7 พฤศจิกายน 2567 

เวลา 06.16 – 07.43 น.

*วันพฤหัสที่ 14 พฤศจิกายน 2567 

เวลา 06.19 – 23.44 น.

*วันศุกร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2567 

เวลา 06.20 – 22.14 น.

*วันอาทิตย์ที่ 17 พฤศจิกายน 2567 

เวลา 06.21 – 19.34 น.

*วันอาทิตย์ที่ 24 พฤศจิกายน 2567 

เวลา 06.24 – 22.06 น.

ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ เดือนธันวาคม 2567

ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ เดือนธันวาคม 2567

*วันศุกร์ที่ 6 ธันวาคม 2567 

เวลา 06.30 – 15.18 น.

*วันเสาร์ที่ 14 ธันวาคม 2567 

เวลา 03.36 – 06.35 น.

*วันเสาร์ที่ 21 ธันวาคม 2567 

เวลา 03.46 – 06.38 น.

*วันจันทร์ที่ 23 ธันวาคม 2567 

เวลา 06.39 – 07.27 น.

*วันจันทร์ที่ 30 ธันวาคม 2567 

เวลา 06.42 – 22.14 น.


ภาพ : คลังภาพบ้านและสวน

บ้านเลขที่มงคล อยู่แล้วดี รวยๆ เฮงๆ ปังๆ ตลอดปี

จัดสังฆทาน ยังไง ให้ได้บุญ งบไม่บาน

เตรียมงานทำบุญขึ้นบ้านใหม่

ข้อควรรู้การทำบุญบ้านใหม่แบบละเอียด