ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ ประจำปี 2566

ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ปี 2566 อยู่ดีมีสุข เจริญรุ่งเรือง

ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ ประจำปี 2566
ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ ประจำปี 2566

ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ปี 2566 ฤกษ์ดี ฤกษ์มงคล ถือเป็นหนึ่งในความเชื่อที่อยู่คู่กับคนไทยมานาน โดยเฉพาะในเรื่องของบ้าน ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ ก็นับเป็นความมั่นคงทางใจสำหรับคนอยากมีบ้าน ที่ปรารถนาให้บ้านของตัวเองอยู่แล้วดี อยู่แล้วเจริญรุ่งเรือง ครั้งนี้เราจึงมี ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ ประจำปี 2566 มาฝากกัน

เลื่อนอ่านด้านล่างสำหรับฤกษ์แบบละเอียดในแต่ละเดือน

ฤกษ์ คือ เวลาที่กำหนดหรือคาดว่าจะให้ผล ซึ่งมักนิยมใช้ในทางดี สำหรับเรื่องที่อยู่อาศัยก็คงหนีไม่พ้นเรื่องฤกษ์มงคลสำหรับขึ้นบ้านใหม่ ย้ายบ้าน หรือลงเสาเอก ในทางโหราศาสตร์ก็มี 4 ฤกษ์ที่จัดอยู่ใน “บูรณะฤกษ์” ซึ่งถือเป็นฤกษ์ดีที่เหมาะแก่งานมงคล ดังนี้

ราชาฤกษ์  เป็นฤกษ์ที่เหมาะสำหรับงานราชพิธี งานราชการงานเมือง การขึ้นบ้านใหม่ และงานมงคลต่างๆ

ภูมิปาโลฤกษ์  เป็นฤกษ์ที่เหมาะสำหรับงานมงคลที่ต้องการความมั่นคงถาวร งานเกี่ยวกับที่ดิน การเกษตร งานขึ้นบ้านใหม่ เปิดห้างร้านอาคาร

มหัทธโณฤกษ์  เป็นฤกษ์ที่เหมาะสำหรับงานมงคลต่าง ๆ เช่น ขึ้นบ้านใหม่ ปลูกสร้างอาคาร เปิดห้างร้านอาคาร

เทวีฤกษ์  เป็นฤกษ์ที่เหมาะสำหรับการเข้าหาผู้ใหญ่ การทำกิจการที่ต้องการชื่อเสียงและมีเสน่ห์ งานเชิงศิลปะตกแต่งชั้นสูง งานขึ้นบ้านใหม่ และงานมงคลต่าง ๆ

ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ เดือนมกราคม 2566

ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ ประจำปี 2566

* วันพุธที่ 4 มกราคม 2566

ยกเว้น ผู้ที่เกิดในวันพุธ (กลางคืน) และวันเสาร์ ไม่ควรใช้ฤกษ์นี้

เวลา 06.22-07.16 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์

เวลา 08.57-09.51 น. เป็นเทวีฤกษ์

เวลา 10.20-11.14 น. เป็นราชาฤกษ์

เวลา 13.09-14.02 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์

เวลา 15.03-15.53 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์

* วันศุกร์ที่ 6 มกราคม 2566

ยกเว้น ผู้ที่เกิดในวันเสาร์และวันอาทิตย์ ไม่ควรใช้ฤกษ์นี้

เวลา 06.15-07.09 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์

เวลา 07.59-08.44 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์

เวลา 09.34-10.24 น. เป็นเทวีฤกษ์

เวลา 11.14-12.04 น. เป็นราชาฤกษ์

เวลา 13.02-13.56 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์

เวลา 08.50-09.44 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์

* วันเสาร์ที่ 21 มกราคม 2566

ยกเว้น ผู้ที่เกิดวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ ไม่ควรใช้ฤกษ์นี้

เวลา 05.26-06.21 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์

เวลา 07.33-08.28 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์

เวลา 09.18-10.08 น. เป็นเทวีฤกษ์

เวลา 10.58-11.48 น. เป็นราชาฤกษ์

* วันอาทิตย์ที่ 29 มกราคม 2566

ยกเว้น ผู้ที่เกิดวันจันทร์และวันอังคาร ไม่ควรใช้ฤกษ์นี้

เวลา 06.47-07.35 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์

เวลา 08.25-09.15 น. เป็นเทวีฤกษ์

เวลา 10.05-10.55 น. เป็นราชาฤกษ์

เวลา 11.45-12.40 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์

เวลา 13.30-14.20 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์

เวลา 15.15-16.05 น. เป็นเทวีฤกษ์

เวลา 16.55-17.45 น. เป็นราชาฤกษ์

ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ เดือนกุมภาพันธ์ 2566

ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ ประจำปี 2566

* วันพุธที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566

ยกเว้น ผู้ที่เกิดวันพุธ (กลางคืน) และวันเสาร์ ไม่ควรใช้ฤกษ์นี้

เวลา 06.49-07.44 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์

เวลา 08.56-09.51 น. เป็นเทวีฤกษ์

เวลา 10.41-11.31 น. เป็นราชาฤกษ์

เวลา 12.26-13.21 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์

เวลา 14.11-15.07 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์

เวลา 15.57-16.47 น. เป็นเทวีฤกษ์

* วันศุกร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566

ยกเว้น ผู้ที่เกิดวันเสาร์และวันอาทิตย์ ไม่ควรใช้ฤกษ์นี้

เวลา 06.23-07.18 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์

เวลา 08.08-08.58 น. เป็นเทวีฤกษ์

เวลา 09.48-10.38 น. เป็นราชาฤกษ์

เวลา 11.41-12.36 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์

เวลา 13.26-14.16 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์

เวลา 15.06-15.56 น. เป็นเทวีฤกษ์

เวลา 16.46-17.36 น. เป็นราชาฤกษ์

* วันเสาร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2566

ยกเว้น ผู้ที่เกิดวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ ไม่ควรใช้ฤกษ์นี้

เวลา 06.44-07.35 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์

เวลา 08.45-09.44 น. เป็นเทวีฤกษ์

เวลา 10.34-11.24 น. เป็นราชาฤกษ์

เวลา 12.14-13.04 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์

เวลา 13.54-14.44 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์

เวลา 15.34-16.24 น. เป็นเทวีฤกษ์

เวลา 17.14-18.04 น. เป็นราชาฤกษ์

* วันอาทิตย์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2566

ยกเว้น ผู้ที่เกิดวันจันทร์และวันอังคาร ไม่ควรใช้ฤกษ์นี้

เวลา 06.34-07.25 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์

เวลา 08.15-09.05 น. เป็นเทวีฤกษ์

* วันอังคารที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566

ยกเว้น ผู้ที่เกิดวันอาทิตย์และวันพุธ (กลางวัน) ไม่ควรใช้ฤกษ์นี้

เวลา 06.24-07.15 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์

เวลา 08.05-08.56 น. เป็นเทวีฤกษ์

เวลา 09.46-10.36 น. เป็นราชาฤกษ์

เวลา 11.31-12.26 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์

เวลา 13.21-14.16 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์

เวลา 15.29-16.20 น. เป็นเทวีฤกษ์

เวลา 17.09-17.59 น. เป็นราชาฤกษ์

* วันอังคารที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566

ยกเว้น ผู้ที่เกิดวันอาทิตย์และวันพุธ (กลางวัน) ไม่ควรใช้ฤกษ์นี้

เวลา 07.37-08.28 น. เป็นเทวีฤกษ์

เวลา 09-16-10.08 น. เป็นราชาฤกษ์

เวลา 11.09-12.04 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์

เวลา 13.01-13.51 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์

เวลา 15.08-16.03 น. เป็นเทวีฤกษ์

เวลา 17.43-18.33 น. เป็นราชาฤกษ์

* วันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566

ยกเว้น ผู้ที่เกิดวันพุธ (กลางคืน) และวันเสาร์ ไม่ควรใช้ฤกษ์นี้

เวลา 08.18-09.11 น. เป็นราชาฤกษ์

เวลา 11.07-12.02 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์

เวลา 13.58-14.53 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์

* วันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566

ยกเว้น ผู้ที่เกิดวันเสาร์และวันอาทิตย์  ไม่ควรใช้ฤกษ์นี้

เวลา 08.10-09.04 น. เป็นราชาฤกษ์

เวลา 10.59-11.54 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์

เวลา 13.44-14.39 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์

เวลา 15.29-16.19 น. เป็นเทวีฤกษ์

เวลา 17.09-17.59 น. เป็นราชาฤกษ์

* วันอาทิตย์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2566

ยกเว้น ผู้ที่เกิดวันจันทร์และวันอังคาร  ไม่ควรใช้ฤกษ์นี้

เวลา 08.03-08.53 น. เป็นราชาฤกษ์

เวลา 10.52-11.47 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์

เวลา 12.42-13.33 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์

เวลา 14.50-15.46 น. เป็นเทวีฤกษ์

เวลา 16.36-17.26 น. เป็นราชาฤกษ์

* วันอังคารที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ยกเว้น ผู้ที่เกิดวันอาทิตย์และวันพุธ  ไม่ควรใช้ฤกษ์นี้

เวลา 07.30-08.23 น. เป็นราชาฤกษ์

เวลา 10.19-11.14 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์

เวลา 12.09-13.01 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์

เวลา 14.17-15.12 น. เป็นเทวีฤกษ์

เวลา 16.02-16.53 น. เป็นราชาฤกษ์

ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ เดือนมีนาคม 2566

ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ ประจำปี 2566

* วันเสาร์ที่ 4 มีนาคม 2566

ยกเว้น ผู้ที่เกิดวันพฤหัสบดีและวันศุกร์  ไม่ควรใช้ฤกษ์นี้

เวลา 07.15-08.04 น. เป็นราชาฤกษ์

เวลา 10.04-10.59 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์

เวลา 11.54-12.49 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์

เวลา 14.02-14.53 น. เป็นเทวีฤกษ์

เวลา 15.43-16.32 น. เป็นราชาฤกษ์

* วันเสาร์ที่ 11 มีนาคม 2566

ยกเว้น ผู้ที่เกิดวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ ไม่ควรใช้ฤกษ์นี้

เวลา 05.18-06.13 น. เป็นเทวีฤกษ์

เวลา 07.08-07.59 น. เป็นราชาฤกษ์

เวลา 09.36-10.32 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์

เวลา 11.26-12.19 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์

* วันจันทร์ที่ 13 มีนาคม 2566

ยกเว้น ผู้ที่เกิดวันวันอังคารและวันพฤหัสบดี  ไม่ควรใช้ฤกษ์นี้

เวลา 06.41-07.31 น. เป็นราชาฤกษ์

เวลา 09.29-10.24 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์

เวลา 11.19-12.11 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์

เวลา 13.27-14.18 น. เป็นเทวีฤกษ์

เวลา 15.08-15.59 น. เป็นราชาฤกษ์

เวลา 16.49-17.44 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์

* วันศุกร์ที่ 17 มีนาคม 2566

ยกเว้น ผู้ที่เกิดวันเสาร์และวันอาทิตย์ ไม่ควรใช้ฤกษ์นี้

เวลา 06.23-07.18 น. เป็นราชาฤกษ์

เวลา 09.12-10.07 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์

เวลา 11.02-11.52 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์

เวลา 12.47-13.37 น. เป็นเทวีฤกษ์

เวลา 14.27-15.18 น. เป็นราชาฤกษ์

เวลา 16.08-17.03 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์

* วันจันทร์ที่ 20 มีนาคม 2566

ยกเว้น ผู้ที่เกิดวันอังคารและวันพฤหัสบดี ไม่ควรใช้ฤกษ์นี้

เวลา 06.09-07.04 น. เป็นราชาฤกษ์

เวลา 08.58-09.53 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์

เวลา 10.48-11.41 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์

เวลา 12.56-13.50 น. เป็นเทวีฤกษ์

เวลา 14.40-15.30 น. เป็นราชาฤกษ์

เวลา 16.15-17.11 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์

* วันพุธที่ 22 มีนาคม 2566

ยกเว้น ผู้ที่เกิดวันพุธ (กลางคืน) และวันเสาร์  ไม่ควรใช้ฤกษ์นี้

เวลา 06.01-06.57 น. เป็นราชาฤกษ์

เวลา 08.49-09.44 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์

เวลา 10.39-11.34 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์

เวลา 12.47-13.42 น. เป็นเทวีฤกษ์

เวลา 14.32-15.22 น. เป็นราชาฤกษ์

เวลา 16.12-17.08 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์

* วันเสาร์ที่ 25 มีนาคม 2566

ยกเว้น ผู้ที่เกิดวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ ไม่ควรใช้ฤกษ์นี้

เวลา 05.59-06.50 น. เป็นราชาฤกษ์

เวลา 08.35-09.31 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์

เวลา 10.25-11.14 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์

เวลา 12.32-13.23 น. เป็นเทวีฤกษ์

เวลา 14.13-15.03 น. เป็นราชาฤกษ์

เวลา 15.53-16.48 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์

* วันศุกร์ที่ 31 มีนาคม 2566

ยกเว้น ผู้ที่เกิดวันเสาร์และวันอาทิตย์ ไม่ควรใช้ฤกษ์นี้

เวลา 07.08-08.03 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์

เวลา 08.53-09.48 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์

เวลา 10.38-11.28 น. เป็นเทวีฤกษ์

เวลา 12.18-13.08 น. เป็นราชาฤกษ์

เวลา 14.58-15.53 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์

ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ เดือนเมษายน 2566

ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ ประจำปี 2566

* วันเสาร์ที่ 8 เมษายน 2566

ยกเว้น ผู้ที่เกิดวันพฤหัสบดีและวันศุกร์  ไม่ควรใช้ฤกษ์นี้

เวลา 07.29-08.26 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์

เวลา 09.21-10.09 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์

เวลา 11.22-12.12 น. เป็นราชาฤกษ์

* วันอาทิตย์ที่ 16 เมษายน 2566

ยกเว้น ผู้ที่เกิดวันจันทร์และวันอังคาร ไม่ควรใช้ฤกษ์นี้

เวลา 06.53-07.48 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์

เวลา 08.43-09.33 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์

เวลา 10.52-11.42 น. เป็นเทวีฤกษ์

เวลา 12.18-13.08 น. เป็นราชาฤกษ์

เวลา 14.53-15.48 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์

* วันจันทร์ที่ 17 เมษายน 2566

ยกเว้น ผู้ที่เกิดวันอังคารและวันพฤหัสบดี  ไม่ควรใช้ฤกษ์นี้

เวลา 06.49-07.44 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์

เวลา 08.34-09.32 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์

เวลา 10.48-11.43 น. เป็นเทวีฤกษ์

เวลา 12.33-13.23 น. เป็นราชาฤกษ์

เวลา 14.13-15.08 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์

ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ เดือนพฤษภาคม 2566

ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ ประจำปี 2566

* วันพุธที่ 3 พฤษภาคม 2566

ยกเว้น ผู้ที่เกิดวันพุธ (กลางคืน) และวันเสาร์ ไม่ควรใช้ฤกษ์นี้

เวลา 05.38-06.33 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์

เวลา 07.20-08.23 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์

เวลา 09.36-10.31 น. เป็นเทวีฤกษ์

เวลา 11.21-12.11 น. เป็นราชาฤกษ์

เวลา 14.05-15.00 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์

เวลา 15.54-16.44 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์

* วันพฤหัสบดีที่ 18 พฤษภาคม 2566

ยกเว้น ผู้ที่เกิดวันจันทร์และวันพุธ (กลางคืน) ไม่ควรใช้ฤกษ์นี้

เวลา 08.36-09.27 น. เป็นราชาฤกษ์

เวลา 11.20-12.15 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์

เวลา 13.05-13.54 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์

เวลา 14.44-15.34 น. เป็นเทวีฤกษ์

เวลา 16.24-17.14 น. เป็นราชาฤกษ์

* วันอังคารที่ 30 พฤษภาคม 2566

ยกเว้น ผู้ที่เกิดวันอาทิตย์และวันพุธ (กลางวัน) ไม่ควรใช้ฤกษ์นี้

เวลา 07.57-08.47 น. เป็นราชาฤกษ์

เวลา 10.27-11.22 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์

เวลา 12.12-13.02 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์

เวลา 13.57-14.47 น. เป็นเทวีฤกษ์

เวลา 15.37-16.27 น. เป็นราชาฤกษ์

* วันพุธที่ 31 พฤษภาคม 2566

ยกเว้น ผู้ที่เกิดวันพุธ (กลางคืน) และวันเสาร์  ไม่ควรใช้ฤกษ์นี้

เวลา 07.54-08.44 น. เป็นราชฤกษ์

เวลา 10.24-11.19 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์

เวลา 13.09-13.59 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์

เวลา 14.49-15.39 น. เป็นเทวีฤกษ์

ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ เดือนมิถุนายน 2566

ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ ประจำปี 2566

* วันพฤหัสบดีที่ 1 มิถุนายน 2566

ยกเว้น ผู้ที่เกิดวันจันทร์และวันพุธ (กลางคืน)  ไม่ควรใช้ฤกษ์นี้

เวลา 07.51-08.40 น. เป็นราชฤกษ์

เวลา 10.30-11.25 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์

เวลา 12.15-13.05 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์

เวลา 13.55-14.45 น. เป็นเทวีฤกษ์

เวลา 15.35-16.25 น. เป็นราชาฤกษ์

* วันเสาร์ที่ 3 มิถุนายน 2566

ยกเว้น ผู้ที่เกิดวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ ไม่ควรใช้ฤกษ์นี้

เวลา 07.45-08.35 น. เป็นราชาฤกษ์

เวลา 10.40-11.35 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์

เวลา 12.25-13.15 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์

เวลา 14.05-14.59 น. เป็นเทวีฤกษ์

เวลา 15.49-16.39 น. เป็นราชาฤกษ์

* วันพุธที่ 14 มิถุนายน 2566

ยกเว้น ผู้ที่เกิดวันพุธ (กลางคืน) และวันเสาร์  ไม่ควรใช้ฤกษ์นี้

เวลา 14.29-15.19 น. เป็นเทวีฤกษ์

เวลา 16.09-16.59 น. เป็นราชาฤกษ์

* วันพฤหัสบดีที่ 15 มิถุนายน 2566

ยกเว้น ผู้ที่เกิดวันจันทร์และวันพุธ (กลางคืน)  ไม่ควรใช้ฤกษ์นี้

เวลา 07.09-07.59 น. เป็นราชาฤกษ์

เวลา 09.54-10.44 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์

เวลา 12.34-13.24 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์

เวลา 14.14-15.04 น. เป็นเทวีฤกษ์

* วันเสาร์ที่ 17 มิถุนายน 2566

ยกเว้น ผู้ที่เกิดวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ ไม่ควรใช้ฤกษ์นี้

เวลา 07.01-07.52 น. เป็นราชาฤกษ์

เวลา 09.49-10.44 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์

เวลา 11.34-12.24 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์

* วันจันทร์ที่ 26 มิถุนายน 2566

ยกเว้น ผู้ที่เกิดวันอังคารและวันพฤหัสบดี  ไม่ควรใช้ฤกษ์นี้

เวลา 09.31-10.26 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์

เวลา 11.16-12.02 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์

เวลา 12.53-13.43 น. เป็นเทวีฤกษ์

เวลา 14.35-15.23 น. เป็นราชาฤกษ์

* วันพุธที่ 28 มิถุนายน 2566

ยกเว้น ผู้ที่เกิดวันพุธ (กลางคืน) และวันเสาร์  ไม่ควรใช้ฤกษ์นี้

เวลา 09.27-10.22 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์

เวลา 10.12-11.02 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์

เวลา 11.53-12.43 น. เป็นเทวีฤกษ์

เวลา 13.10-14.51 น. เป็นราชาฤกษ์

ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ เดือนกรกฎาคม 2566

ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ ประจำปี 2566

* วันเสาร์ที่ 1 กรกฎาคม 2566

ยกเว้น ผู้ที่เกิดวันพฤหัสบดีกับวันศุกร์ ไม่ควรใช้ฤกษ์นี้

เวลา 09.20-10.14 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์

เวลา 11.04-11.54 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์

* วันอาทิตย์ที่ 2 กรกฎาคม 2566

ยกเว้น ผู้ที่เกิดวันจันทร์และวันอังคาร  ไม่ควรใช้ฤกษ์นี้

เวลา 06.21-07.11 น. เป็นราชาฤกษ์

เวลา 09.14-10.14 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์

เวลา 11.04-11.54 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์

* วันพฤหัสบดีที่ 6 กรกฎาคม 2566

ยกเว้น ผู้ที่เกิดวันจันทร์และวันพุธ (กลางคืน)  ไม่ควรใช้ฤกษ์นี้

เวลา 09.11-10.06 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์

เวลา 10.56-11.46 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์

เวลา 12.36-13.26 น. เป็นเทวีฤกษ์

เวลา 14.16-15.06 น. เป็นราชาฤกษ์

* วันพุธที่ 12 กรกฎาคม 2566

ยกเว้น ผู้ที่เกิดวันพุธ (กลางคืน) และวันเสาร์  ไม่ควรใช้ฤกษ์นี้

เวลา 08.59-09.49 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์

เวลา 10.39-11.29 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์

เวลา 12.19-13.09 น. เป็นเทวีฤกษ์

เวลา 13.59-14.49 น. เป็นราชาฤกษ์

* วันเสาร์ที่ 15 กรกฎาคม 2566

ยกเว้น ผู้ที่เกิดวันพฤหัสบดีและวันศุกร์  ไม่ควรใช้ฤกษ์นี้

เวลา 08.53-09.48 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์

เวลา 10.38-11.28 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์

เวลา 12.18-13.08 น. เป็นเทวีฤกษ์

เวลา 13.58-14.48 น. เป็นราชาฤกษ์

* วันอาทิตย์ที่ 16 กรกฎาคม 2566

ยกเว้น ผู้ที่เกิดวันจันทร์และวันอังคาร ไม่ควรใช้ฤกษ์นี้

เวลา 08.51-09.46 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์

เวลา 10.36-11.25 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์

เวลา 12.15-13.07 น. เป็นเทวีฤกษ์

เวลา 13.58-14.49 น. เป็นราชาฤกษ์

* วันพุธที่ 19 กรกฎาคม 2566

ยกเว้น ผู้ที่เกิดวันพุธ (กลางคืน) และวันเสาร์  ไม่ควรใช้ฤกษ์นี้

เวลา 09.06-09.59 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์

เวลา 10.49-11.39 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์

เวลา 12.29-13.19 น. เป็นเทวีฤกษ์

เวลา 14.09-14.59 น. เป็นราชาฤกษ์

* วันเสาร์ที่ 22 กรกฎาคม 2566

ยกเว้น ผู้ที่เกิดวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ ไม่ควรใช้ฤกษ์นี้

เวลา 09.02-09.57 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์

เวลา 10.47-11.37 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์

* วันจันทร์ที่ 31 กรกฎาคม 2566

ยกเว้น ผู้ที่เกิดวันอังคารและวันพฤหัสบดี  ไม่ควรใช้ฤกษ์นี้

เวลา 08.39-09.34 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์

เวลา 10.24-11.14 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์

เวลา 12.04-12.54 น. เป็นเทวีฤกษ์

เวลา 13.44-14.34 น. เป็นราชาฤกษ์

ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ เดือนสิงหาคม 2566

ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ ประจำปี 2566

* วันพุธที่ 2 สิงหาคม 2566

ยกเว้น ผู้ที่เกิดวันพุธ (กลางคืน) และวันเสาร์  ไม่ควรใช้ฤกษ์นี้

เวลา 08.29-09.24 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์

เวลา 10.14-11.04 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์

เวลา 11.59-12.49 น. เป็นเทวีฤกษ์

เวลา 13.39-14.21 น. เป็นราชาฤกษ์

* วันพฤหัสบดีที่ 3 สิงหาคม 2566

ยกเว้น ผู้ที่เกิดวันจันทร์และวันพุธ (กลางคืน)  ไม่ควรใช้ฤกษ์นี้

เวลา 08.13-09.03 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์

เวลา 09.58-10.48 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์

เวลา 11.38-12.28 น. เป็นเทวีฤกษ์

เวลา 13.18-14.08 น. เป็นราชาฤกษ์

* วันเสาร์ที่ 5 สิงหาคม 2566

ยกเว้น ผู้ที่เกิดวันพฤหัสบดีและวันศุกร์  ไม่ควรใช้ฤกษ์นี้

เวลา 08.19-09.14 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์

เวลา 10.04-10.54 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์

เวลา 11.44-12.34 น. เป็นเทวีฤกษ์

เวลา 13.24-14.14 น. เป็นราชาฤกษ์

* วันพฤหัสบดีที่ 10 สิงหาคม 2566

ยกเว้น ผู้ที่เกิดวันจันทร์และวันพุธ (กลางคืน) ไม่ควรใช้ฤกษ์นี้

เวลา 07.08-07.53 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์

เวลา 08.53-09.43 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์

เวลา 10.33-11.23 น. เป็นเทวีฤกษ์

เวลา 12.13-13.03 น. เป็นราชาฤกษ์

* วันจันทร์ที่ 14 สิงหาคม 2566

ยกเว้น ผู้ที่เกิดวันอังคารและวันพฤหัสบดี  ไม่ควรใช้ฤกษ์นี้

เวลา 09.35-10.24 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์

เวลา 11.14-12.04 น. เป็นเทวีฤกษ์

เวลา 13.14-14.34 น. เป็นราชาฤกษ์

เวลา 15.24-16.19 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์

* วันอาทิตย์ที่ 27 สิงหาคม 2566

ยกเว้น ผู้ที่เกิดวันจันทร์และวันอังคาร ไม่ควรใช้ฤกษ์นี้

เวลา 06.15-07.10 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์

เวลา 08.00-08.50 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์

เวลา 09.40-10.30 น. เป็นเทวีฤกษ์

เวลา 11.20-12.10 น. เป็นราชาฤกษ์

เวลา 14.40-15.30 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์

* วันจันทร์ที่ 28 สิงหาคม 2566

ยกเว้น ผู้ที่เกิดวันอังคารและวันพฤหัสบดี ไม่ควรใช้ฤกษ์นี้

เวลา 06.10-07.05 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์

เวลา 07.55-08.45 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์

เวลา 09.35-10.25 น. เป็นเทวีฤกษ์

เวลา 11.15-12.05 น. เป็นราชาฤกษ์

เวลา 15.45-16.39 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์

* วันอังคารที่ 29 สิงหาคม 2566

ยกเว้น ผู้ที่เกิดวันอาทิตย์และวันพุธ (กลางวัน) ไม่ควรใช้ฤกษ์นี้

เวลา 06.05-07.00 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์

เวลา 07.55-08.46 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์

เวลา 09.36-10.25 น. เป็นเทวีฤกษ์

เวลา 11.15-12.05 น. เป็นราชาฤกษ์

เวลา 15.46-16.40 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์

* วันพฤหัสบดีที่ 31 สิงหาคม 2566

ยกเว้น ผู้ที่เกิดวันจันทร์และวันพุธ (กลางคืน) ไม่ควรใช้ฤกษ์นี้

เวลา 05.56-06.51 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์

เวลา 07.41-08.31 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์

เวลา 09.21-10.11 น. เป็นเทวีฤกษ์

เวลา 11.01-11.56 น. เป็นราชาฤกษ์

เวลา 15.38-16.28 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์

ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ เดือนกันยายน 2566

ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ ประจำปี 2566

* วันเสาร์ที่ 2 กันยายน 2566

ยกเว้น ผู้ที่เกิดวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ ไม่ควรใช้ฤกษ์นี้

เวลา 10.04-10.54 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์

เวลา 11.44-12.34 น. เป็นเทวีฤกษ์

เวลา 12.37-13.27 น. เป็นราชาฤกษ์

เวลา 15.07-15.57 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์

* วันพฤหัสบดีที่ 7 กันยายน 2566

ยกเว้น ผู้ที่เกิดวันจันทร์กับวันพุธ (กลางคืน) ไม่ควรใช้ฤกษ์นี้

เวลา 06.29-07.24 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์

เวลา 08.14-09.14 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์

เวลา 10.09-11.04 น. เป็นเทวีฤกษ์

เวลา 11.59-12.54 น. เป็นราชาฤกษ์

เวลา 15.51-16.46 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์

* วันอังคารที่ 12 กันยายน 2566

ยกเว้น ผู้ที่เกิดวันอาทิตย์และวันพุธ (กลางวัน) ไม่ควรใช้ฤกษ์นี้

เวลา 06.06-07.01 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์

เวลา 07.56-08.51 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์

เวลา 09.46-10.41 น. เป็นเทวีฤกษ์

เวลา 11.36-12.31 น. เป็นราชาฤกษ์

เวลา 15.28-16.23 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์

* วันพฤหัสบดีที่ 14 กันยายน 2566

ยกเว้น ผู้ที่เกิดวันจันทร์และวันพุธ (กลางคืน) ไม่ควรใช้ฤกษ์นี้

เวลา 05.56-06.51 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์

เวลา 07.46-08.41 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์

เวลา 09.36-10.31 น. เป็นเทวีฤกษ์

เวลา 11.26-12.21 น. เป็นราชาฤกษ์

เวลา 15.18-16.13 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์

* วันอังคารที่ 19 กันยายน 2566

ยกเว้น ผู้ที่เกิดวันอาทิตย์และวันพุธ (กลางวัน)  ไม่ควรใช้ฤกษ์นี้

เวลา 05.32-06.27 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์

เวลา 07.22-08.17 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์

เวลา 09.12-10.07 น. เป็นเทวีฤกษ์

* วันอังคารที่ 26 กันยายน 2566

ยกเว้น ผู้ที่เกิดวันอาทิตย์และวันพุธ (กลางวัน) ไม่ควรใช้ฤกษ์นี้

เวลา 06.01-06.56 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์

เวลา 07.51-08.46 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์

เวลา 07.41-10.36 น. เป็นเทวีฤกษ์

เวลา 11.31-12.26 น. เป็นราชาฤกษ์

เวลา 14.17-15.12 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์

* วันพุธที่ 27 กันยายน 2566

ยกเว้น ผู้ที่เกิดวันพุธ (กลางคืน) และวันเสาร์ ไม่ควรใช้ฤกษ์นี้

เวลา 06.01-06.56 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์

เวลา 07.51-08.46 น. เป็นเทวีฤกษ์

เวลา 09.41-10.36 น. เป็นราชาฤกษ์

เวลา 14.11-15.06 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์

เวลา 16.01-16.56 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์

ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ เดือนตุลาคม 2566

ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ ประจำปี 2566

* วันพุธที่ 11 ตุลาคม 2566

ยกเว้น ผู้ที่เกิดวันพุธ (กลางคืน) และวันเสาร์ ไม่ควรใช้ฤกษ์นี้

เวลา 07.08-08.03 น. เป็นเทวีฤกษ์

เวลา 08.58-09.53 น. เป็นราชาฤกษ์

เวลา 12.55-13.50 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์

เวลา 14.49-15.40 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์

* วันเสาร์ที่ 14 ตุลาคม 2566

ยกเว้น ผู้ที่เกิดวันพฤหัสบดีและวันศุกร์  ไม่ควรใช้ฤกษ์นี้

เวลา 06.51-07.46 น. เป็นเทวีฤกษ์

เวลา 09.41-10.36 น. เป็นราชาฤกษ์

เวลา 12.39-13.34 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์

เวลา 14.29-15.24 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์

* วันอาทิตย์ที่ 22 ตุลาคม 2566

ยกเว้น ผู้ที่เกิดวันจันทร์และวันอังคาร ไม่ควรใช้ฤกษ์นี้

เวลา 06.08-07.03 น. เป็นเทวีฤกษ์

เวลา 07.58-08.53 น. เป็นราชาฤกษ์

เวลา 11.56-12.51 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์

เวลา 13.46-14.41 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์

เวลา 15.36-16.31 น. เป็นเทวีฤกษ์

* วันอังคารที่ 31 ตุลาคม 2566

ยกเว้น ผู้ที่เกิดวันอาทิตย์และวันพุธ (กลางวัน) ไม่ควรใช้ฤกษ์นี้

เวลา 07.59-08.54 น. เป็นราชาฤกษ์

เวลา 11.08-12.03 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์

เวลา 13.02-13.57 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์

เวลา 14.52-15.47 น. เป็นเทวีฤกษ์

ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ เดือนพฤศจิกายน 2566

ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ ประจำปี 2566

* วันพฤหัสบดีที่ 2 พฤศจิกายน 2566

ยกเว้น ผู้ที่เกิดวันจันทร์และวันพุธ ไม่ควรใช้ฤกษ์นี้

เวลา 07.42-08.37 น. เป็นราชาฤกษ์

เวลา 10.57-11.52 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์

เวลา 12.47-13.42 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์

เวลา 14.37-15.32 น. เป็นเทวีฤกษ์

* วันพุธที่ 8 พฤศจิกายน 2566

ยกเว้น ผู้ที่เกิดวันพุธ (กลางคืน) และวันเสาร์ ไม่ควรใช้ฤกษ์นี้

เวลา 07.16-08.11 น. เป็นราชาฤกษ์

เวลา 10.57-11.52 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์

เวลา 12.16-13.11 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์

เวลา 14.06-15.01 น. เป็นเทวีฤกษ์

เวลา 15.56-16.51 น. เป็นราชาฤกษ์

* วันอังคารที่ 21 พฤศจิกายน 2566

ยกเว้น ผู้ที่เกิดวันอาทิตย์และวันพุธ (กลางวัน) ไม่ควรใช้ฤกษ์นี้

เวลา 06.19-07.14 น. เป็นราชาฤกษ์

เวลา 09.21-10.16 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์

เวลา 11.11-12.06 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์

เวลา 13.01-13.56 น. เป็นเทวีฤกษ์

เวลา 14.51-15.46 น. เป็นราชาฤกษ์

เวลา 16.08-17.08 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์

* วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤศจิกายน 2566

ยกเว้น ผู้ที่เกิดวันจันทร์และวันพุธ (กลางคืน) ไม่ควรใช้ฤกษ์นี้

เวลา 06.03-06.58 น. เป็นราชาฤกษ์

เวลา 09.18-10.08 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์

เวลา 11.03-11.58 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์

เวลา 12.53-13.48 น. เป็นเทวีฤกษ์

เวลา 14.43-15.38 น. เป็นราชาฤกษ์

* วันจันทร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2566

ยกเว้น ผู้ที่เกิดวันอังคารและวันพฤหัสบดี ไม่ควรใช้ฤกษ์นี้

เวลา 15.42-16.37 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์

เวลา 17.31-18.27 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์

* วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ยกเว้น ผู้ที่เกิดวันจันทร์และวันพุธ (กลางคืน) ไม่ควรใช้ฤกษ์นี้

เวลา 05.32-06.27 น. เป็นราชาฤกษ์

เวลา 08.42-09.37 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์

เวลา 10.32-11.27 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์

เวลา 12.22-13.17 น. เป็นเทวีฤกษ์

ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ เดือนธันวาคม 2566

* วันจันทร์ที่ 11 ธันวาคม 2566

ยกเว้น ผู้ที่เกิดวันอังคารและวันพฤหัสบดี  ไม่ควรใช้ฤกษ์นี้

เวลา 09.24-10.19 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์

เวลา 11.14-12.09 น. เป็นเทวีฤกษ์

เวลา 13.04-15.59 น. เป็นราชาฤกษ์

เวลา 14.42-15.37 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์

เวลา 16.32-17.27 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์

* วันเสาร์ที่ 16 ธันวาคม 2566

ยกเว้น ผู้ที่เกิดวันพฤหัสบดีกับวันศุกร์ ไม่ควรใช้ฤกษ์นี้

เวลา 08.59-09.50 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์

เวลา 10.49-11.44 น. เป็นเทวีฤกษ์

เวลา 12.39-13.34 น. เป็นราชาฤกษ์

เวลา 14.19-15.14 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์

เวลา 16.09-17.04 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์

* วันจันทร์ที่ 25 ธันวาคม 2566

ยกเว้น ผู้ที่เกิดวันอังคารและวันพฤหัสบดี  ไม่ควรใช้ฤกษ์นี้

เวลา 07.00-07.55 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์

เวลา 08.50-09.45 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์

เวลา 10.40-11.35 น. เป็นเทวีฤกษ์

เวลา 12.30-13.25 น. เป็นราชาฤกษ์

เวลา 14.20-15.15 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์

* วันอังคารที่ 26 ธันวาคม 2566

ยกเว้น ผู้ที่เกิดวันอาทิตย์และวันพุธ (กลางวัน) ไม่ควรใช้ฤกษ์นี้

เวลา 06.55-07.50 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์

เวลา 08.45-09.40 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์

เวลา 10.35-11.30 น. เป็นเทวีฤกษ์

เวลา 12.24-13.20 น. เป็นราชาฤกษ์

เวลา 14.15-15.10 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์

* วันพุธที่ 27 ธันวาคม 2566

ยกเว้น ผู้ที่เกิดวันพุธ (กลางคืน) และวันเสาร์  ไม่ควรใช้ฤกษ์นี้

เวลา 06.53-07.48 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์

เวลา 08.43-09.38 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์

เวลา 09.33-10.28 น. เป็นเทวีฤกษ์

เวลา 11.23-12.18 น. เป็นเป็นมหัทธโนฤกษ์

เวลา 13.13-14.08 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์


ภาพ : คลังภาพบ้านและสวน

บ้านเลขที่มงคล อยู่แล้วดี รวยๆ เฮงๆ ปังๆ ตลอดปี

เตรียมงานทำบุญขึ้นบ้านใหม่

ข้อควรรู้การทำบุญบ้านใหม่แบบละเอียด