บ้านและสวน | วันที่ 13 มีนาคม 2565 | EP.7

ช่วงบ้าน “บ้านบน(เชียง)ดาว”

  • เจ้าของ : คุณเกษม ชวนกุล
  • ออกแบบ : คุณสาริน นิลสนธิ บริษัท D KWA Design Studio

ช่วงสวน “อยู่ในสวนเวลาดี”

  • เจ้าของ : คุณอลงกรณ์ ผาทอง
  • ออกแบบ : คุณพุทธิพจน์ พงษ์ไพโรจน์ TTT Tree landscape

ช่วงสวน “Wood & Mountain Cabin”

  • เจ้าของ : คุณวชิร ทองหล่อ
  • ออกแบบ : Sher Maker