[DAILYGUIDE] เลือก ไม้กระถาง อย่างมืออาชีพ

บ้านในปัจจุบันส่วนใหญ่มักมีพื้นที่จำกัด บรรดาผู้รักต้นไม้ทั้งหลายจึงนิยมใช้ไม้กระถางกันมาก เพราะใช้พื้นที่ไม่มาก ทั้งยังสามารถเคลื่อนย้ายได้สะดวก ร้านขายไม้จำพวกนี้จึงมีให้เห็นกันมาก  เราเองซึ่งเป็นผู้ซื้อก็ควรจะสังเกตและเลือกต้นไม้ให้เป็นเพื่อให้ได้ต้นไม้ที่สมบูรณ์ที่สุดสำหรับบ้านเรา ซึ่งเทคนิคการเลือกก็ไม่ได้ยากหากคุณลองปฏิบัติตามดังนี้

garden-idea-01-17

ตรวจสอบพรรณไม้

1.ถ้าเป็นประเภทไม้ใบควรเลือกที่ใบแข็งแรงสดใส มีใบดก และมีทรงพุ่มสวยงาม หลีกเลี่ยงต้นไม้ที่มีใบเหลือง ใบแห้งเป็นจุดๆ หรือขอบไหม้เกรียม เพราะต้นไม้อาจได้รับน้ำไม่เพียงพอ มีน้ำขังในกระถาง หรือมีโรคแมลง

2.ไม้กระถางที่ดีต้องมีขนาดทรงพุ่มเหมาะสมกับกระถาง หากต้นและพุ่มใบเล็กแต่ปลูกในกระถางใหญ่ จะทำให้ระบบรากไม่เจริญเติบโตสมกับเนื้อที่ ทำให้ดินในส่วนที่รากยังชอนไชไปไม่ถึงอัดตัวกันแน่น จนน้ำไม่สามารถซึมผ่านได้ ในที่สุดรากจะเน่า ต้นไม้ก็จะเหี่ยวตาย หรือหากต้นและพุ่มใบมีขนาดใหญ่แต่ปลูกในกระถางเล็ก จะทำให้พืชได้รับสารอาหารไม่เพียงพอ

garden-idea-01-03

3.เลือกต้นไม้ที่มีผิวใบและกิ่งก้านสดใส ไร้คราบปุ๋ยหรือยาฆ่าแมลง เพราะถ้ายังมีคราบต่างๆแสดงว่า ไม้ต้นนั้นอาจได้รับสารเคมีเกินขนาด  หรือเคยมีโรคแมลงรุนแรง ต่อไปต้นอาจแคระแกร็น เลี้ยงไม่โต หรือตาย

4.อย่าซื้อไม้กระถางที่มีรากงอกโผล่พ้นรูระบายน้ำด้านล่าง เพราะแสดงว่าปลูกไว้นานเกินควร และไม่มีการเปลี่ยนกระถางใหม่ให้เหมาะสมกับการเจริญเติบโตของต้นไม้ รากจึงแผ่กระจายไปทั่วเพื่อเสาะหาอาหาร

5.สำหรับไม้ดอกไม่ควรเลือกต้นที่มีดอกกำลังบานสะพรั่ง หรือเริ่มมีดอกเหี่ยวเฉาปะปน เพราะดอกจะร่วงหมดในไม่ช้า ควรเลือกต้นที่มีดอกตูมมากๆ จะชมดอกไม้ได้นานกว่า