มูลนิธิเพื่อเยาวชนและการพัฒนาสิ่งแวดล้อมสีเขียว สนับสนุนโดยบริษัทฟอร์ไมก้า (FORMICA) มอบอาคารเรียนใหม่ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล 5 บางหญ้าแพรก

อาคารเรียนแห่งนี้เป็นสัญลักษณ์ของความหวัง โอกาส และแสดงความมุ่งมั่นในการสนับสนุนการศึกษาและพัฒนาเยาวชน

มูลนิธิเพื่อเยาวชนและการพัฒนาสิ่งแวดล้อมสีเขียว สนุบสนุนโดยบริษัท ฟอร์ไมก้า (ประเทศไทย) จำกัด (FORMICA) จัดงานเปิดอาคารเรียนใหม่ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล 5 บางหญ้าแพรก เลขที่ 23/1 ตำบลบางหญ้าแพรก อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ พร้อมแจกทุนนักศึกษาและของที่ระลึกให้กับนักเรียน โดยในงานมีผู้ร่วมแสดงความยินดีมากมายจากหลายหน่วยงาน รวมถึงเทศบาลบางหญ้าแพรก กลุ่มผู้บริหารของบริษัทฟอร์ไมก้าและบริษัทสยามสตีล และคู่ค้าในอุตสาหกรรมวัสดุปิดผิวและวงการออกแบบ

โครงการนี้นับเป็นความสำเร็จในการจัดกิจกรรมเพื่อเยาวชนและสร้างสรรค์ความผูกพันอย่างยั่งยืนในชุมชนของมูลนิธิฯ ซึ่งจัดตั้งโดยบริษัทฟอร์ไมก้าเพื่อเยาวชนและการพัฒนาสิ่งแวดล้อมสีเขียว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการศึกษา การพัฒนาของเยาวชน รวมถึงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย ซึ่งโครงการนี้นับเป็นภารกิจแห่งแรกของมูลนิธิ ในการจัดหาที่ดินและสร้างอาคารเรียนหลังใหม่บนที่ดินของมูลนิธิฯ ซึ่งเหมาะสมทั้งในด้านสภาพแวดล้อมและความปลอดภัย เพื่อบริจาคให้เป็นสถานศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล 5 บางหญ้าแพรก อีกทั้งยังอำนวยความสะดวกและสร้างความสบายใจให้กับผู้ปกครองที่ส่วนใหญ่ทำงานอยู่ที่โรงงานในบริเวณบางหญ้าแพรก

สำหรับอาคารเรียนหลังใหม่ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กดังกล่าว เป็นอาคารชั้นเดียว ตั้งอยู่บนพื้นที่ 351 ตรว. มีพื้นที่ใช้สอย 400 ตรม. ถูกออกแบบตามมาตรฐานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) บางหัวเสือ ขนาดสำหรับเด็กเล็กอายุ 2-5 ปีจำนวน 80-100 คน เพิ่มลุคทันสมัยด้วยการตกแต่งโดยใช้ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการสนับสนุนจากบริษัทฟอร์ไมก้า เช่นประตูห้องเรียนที่ใช้ประตูฟอร์ไมก้า Architectural Door รหัส CR5491NT ตกแต่งและใช้สีเขียวอ่อนโยนโทนสบายตารหัส 2966UN Opal ตกแต่งท๊อปโต๊ะอาหาร นอกจากนี้ยังใช้ TD9201AB ทำกระดานไวท์บอร์ดในห้องเรียนอีกด้วย