Roirai Project จะเป็นอย่างไร? เมื่อ PHTAA living design ต้องออกแบบโรงเรือนเกษตร กรรม

โรงเรือนเกษตร แห่งนี้ตั้งอยู่ในพื้นที่เขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา ตั้งชื่อตามขนาดของพื้นที่ที่มีอยู่ 100 ไร่ เป็นพื้นที่เกษตรกรรมสำหรับนำส่งผักส่งสู่โรงแรมที่เป็นเจ้าของเดียวกันกับพื้นที่แห่งนี้นั่นคือ Lit hotel และ Reno hotel จากเดิมที่เป็นสวนผลไม้ การพัฒนาอาคารเพื่อป้องกันสภาพอากาศและแมลงรบกวน จึงทำให้ PHTAA ได้เข้าไปร่วมออกแบบและวางผัง หรือ Masterplan ให้กับพื้นที่เกษตรกรรมแห่งนี้

โรงเรือนหลักมีลักษณะเป็นซุ้มโค้ง 2 อาคาร วางตามแนวแกนที่ไม่ขวางทางน้ำ โดยอาคารที่ 1 ไล่ความสูงตั้งแต่ 2.75 เมตร ไปจนถึง 5.00 เมตร เพื่อใช้สำหรับปลูกพันธุ์ไม้ที่มีขนาดสูงได้ในอนาคต โดยในตอนนี้ได้มีการปลูกผักสวนครัวบ้างแล้ว เช่น ใบงา โรสแมรี่ ขึ้นฉ่าย ต้นหอม ผักชี พริก โหระพา ส่วนโรงเรือนที่ 2 มีความสูง 3.00 – 7.50 เมตร เพื่อปลูกแคนตาลูป มะเขือเทศ ลูกฟิก ขึ้นฉ่าย ผักสลัดต่าง ๆ กวางตุ้ง และพริก

การออกแบบโครงสร้างของโรงเรือนใช้เสาเหล็กกล่อง 3 นิ้ว สานขึ้นไปเป็นโครงสร้าง ซึ่งถูกคลุมด้วยวัสดุ 2 ประเภท วัสดุคลุมส่วนบนเป็นผ้าใบคลุมโรงเรือนเพื่อกันฝนและความชื้น แต่ยังเปิดให้แสงส่องผ่านลงมาได้ ส่วนด้านล่างเป็นมุ้งเพื่อป้องกันแมลงแต่อากาศยังผ่านได้ ด้านในอาคารนำสแลนสีขาวมาช่วยกรองแสงและกันความร้อนจากแผ่นหลังคาก่อนถึงบริเวณเพาะปลูก และเพื่อสร้างความเป็นเอกลักษณ์ให้กับพื้นที่ใช้สอย โต๊ะเพาะปลูกได้มีการออกแบบด้วยการตั้งโครงเหล็ก ปูหลังคากระเบื้องลอนเจาะรู และนำมุ้งมารองก่อนลงดินเพื่อปลูกผักสวนครัวในส่วนทางเดินตรงกลาง

ส่วนแปลงเพาะปลูกด้านนอกได้เลือกปลูกฟักทอง เดซี่ ส้มจี๊ด หน่อไม้ฝรั่ง และไม้ผลอื่น ๆ โดยการวางระบบของแปลงแต่ละแปลงที่ต้องเข้าถึงได้ และไม่ขวางทางน้ำไหลมาจากบนภูเขา โดยเฉพาะช่วงฤดูฝนจะได้ไม่สร้างความเสียหายให้แก่พืชที่ปลูกไว้

นอกจากนี้ใน Phase แรกของโครงการยังมีอาคารโรงเลี้ยงห่านที่ออกแบบให้มีหลังคาเพื่อป้องกันไข่ห่านเน่า และยังทำพื้นที่มีลักษณะลาดเอียงเพื่อความสะดวกในการทำความสะอาด ซึ่งใน Phase ต่อ ๆ ไปนั้นจะรวมไปถึงพื้นที่เพื่อการค้างแรม แวะเที่ยวชมและศึกษาเกี่ยวกับวิถีเกษตรอีกด้วย

และนี่ก็คืองานออกแบบพื้นที่เกษตรที่ดีไซน์ได้อย่างลงตัวจนเราอดไม่ได้ที่จะขอนำภาพมาเป็นแรงบันดาลใจให้ทุกท่านได้ชมกันก่อน หากว่าโครงการนี้มีความคืบหน้าในอนาคตอย่างไร เราจะขอนำมาให้ชมกันอีกครั้งอย่างแน่นอน


ออกแบบ-ภาพ : PHTAA living design

เรื่อง: Wuthikorn Sut