กิจกรรมในงานบ้านและสวนแฟร์ Midyear 2023

รวมกิจกรรมทุกโซนในงานบ้านและสวนแฟร์ Midyear 2023

กิจกรรมในงานบ้านและสวนแฟร์ Midyear 2023
กิจกรรมในงานบ้านและสวนแฟร์ Midyear 2023

มัดรวมกิจกรรมที่จัดขึ้นทุกโซนภายใน งานบ้านและสวนแฟร์ Midyear 2023  ระหว่างวันที่ 4-13 สิงหาคม 2566 ณ ไบเทค บางนา เราขอเรียงลำดับตามวันที่จัด แยกไปตามโซนต่างๆในงาน ดังนี้

โซนบ้านและสวน Garden of Ideas

โซนบ้านและสวน Home Village Spark

โซนบ้านและสวน Garden of Ideas

โซนบ้านและสวน PETS Village

โซนสำนักพิมพ์บ้านและสวน Gardeners Club

โซนบ้านและสวน Garden of Ideas

โซนกินดี อยู่ดี Kitchen Space

โซนสำนักพิมพ์บ้านและสวน Gardeners Club

โซนกินดี อยู่ดี Kitchen Space

โซนบ้านและสวน Home Village Spark

โซนบ้านและสวน PETS Village

โซนสำนักพิมพ์บ้านและสวน Gardeners Club

โซน room x Living ASEAN Showcase

ซนบ้านและสวน Explorers Club Basecamp  x  National Geographic Thailand

โซนบ้านและสวน Garden of Ideas

โซนสำนักพิมพ์บ้านและสวน Gardeners Club

โซนบ้านและสวน Home Village Spark

โซนกินดี อยู่ดี Kitchen Space

โซนบ้านและสวน PETS Village

โซนบ้านและสวน PETS Village

โซนกินดี อยู่ดี Kitchen Space

โซนบ้านและสวน Home Village Spark

โซนบ้านและสวน PETS Village

โซนบ้านและสวน PETS Village

ซนบ้านและสวน Explorers Club Basecamp  x  National Geographic Thailand

โซน room x Living ASEAN Showcase

โซนบ้านและสวน Home Village Spark

โซนกินดี อยู่ดี Kitchen Space

โซนบ้านและสวน Garden of Ideas

โซนบ้านและสวน Home Village Spark

โซนบ้านและสวน PETS Village

โซนสำนักพิมพ์บ้านและสวน Gardeners Club

ซนบ้านและสวน Explorers Club Basecamp  x  National Geographic Thailand

โซนกินดี อยู่ดี Kitchen Space

โซนสำนักพิมพ์บ้านและสวน Gardeners Club

โซนบ้านและสวน Garden of Ideas

โซน room x Living ASEAN Showcase

โซนบ้านและสวน Home Village Spark

โซนบ้านและสวน PETS Village

โซนสำนักพิมพ์บ้านและสวน Gardeners Club

ซนบ้านและสวน Explorers Club Basecamp  x  National Geographic Thailand

โซนสำนักพิมพ์บ้านและสวน Gardeners Club


ไฮไลต์งานบ้านและสวนแฟร์ Midyear 2023 : SPARK สร้างสรรค์ ต่อยอดแรงบันดาลใจ

ส่องไอเดีย Home Village : Spark ไฮไลต์หลักใน งานบ้านและสวนแฟร์ Midyear 2023