กล้าต้นไม้ฟรี จากกรมป่าไม้ หรือสถานีเพาะชำใกล้บ้าน

กล้าต้นไม้ฟรี จากสถานีเพาะชำ มีขั้นตอนการปฏิบัติอย่างไร ซึ่งมีขั้นตอนไม่ยากเพียงไม่กี่ขั้นตอนก็สามารถรับกล้าไม้กลับบ้านพร้อมปลูกได้เลย วันนี้ไปทำความเข้าใจพร้อมๆกัน

กล้าต้นไม้ฟรี

ขั้นตอนการขอรับ กล้าต้นไม้ฟรี มีขั้นตอนดังนี้

1.เตรียมหลักฐานการขอรับกล้าไม้

          -ประชาชนทั่วไป

                    1.บัตรประจำตัวประชาชน

                    2.สำเนาสิทธิถือครองที่ดิน (พื้นที่ปลูก)

2.ยื่นคำขอรับกล้าไม้

          เขียนแบบฟอร์ม ยื่นคำขอรับกล้าไม้ ได้ที่หน่วยงานเพาะชำกล้าไม้ รับข้อมูลทางวิชาการและรับกล้าไม้ได้ทันที (นำภาชนะมาใส่ด้วยตัวเอง)

3.ติดตามผลการปลูก

          ทางหน่วยงานเพาะชำกล้าไม้ จะติดตามผลการจ่ายกล้าไม้ตามระเบียบกรมป่าไม้ว่าด้วยการจ่ายกล้าไม้ พ.ศ.2562

สุ่มตัวอย่างร้อยละ5 ใน 2 กลุ่ม

-กลุ่มที่ขอรับกล้าไม้ 50-1,000 กล้า

-กลุ่มที่ขอรับกล้าไม้มากกว่า 1,000 กล้า

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

-ศูนย์เพาะชำกล้าไม้ และสถานีเพาะชำกล้าไม้ใกล้บ้าน

-โทร 02 561 4292-3 ต่อ 5551

www.forest.go.th

แหล่งอ้างอิง : ศูนย์เพาะชำกล้าไม้ กรมป่าไม้


บทความที่เกี่ยวข้อง

ฤกษ์ปลูกต้นไม้ 2566 เดือน มิถุนายน 2566 สำหรับคนทำแปลงเกษตร ภูมิปาโลฤกษ์

ต้นไม้ประจำจังหวัด

ติดตามไอเดียบ้านและสวนเพิ่มเติมได้ทาง : บ้านและสวน Baanlaesuan.com