HUAMARK 09 ออกแบบออฟฟิศ บ้าน และสตูดิโอทำงานศิลปะไว้ด้วยกันในที่เดียว

คุณอินทนนท์ จันทร์ทิพย์ ผู้เป็นทั้งเจ้าของและสถาปนิกแห่ง INchan Atelier ได้ซื้อบ้านเก่าย่านหัวหมาก แล้วทำการรื้อบ้านเดิมออกทั้งหมด เพื่อออกแบบออฟฟิศ บ้าน และสตูดิโอทำงานศิลปะไว้ด้วยกันในอาคารหลังใหม่สูง 4 ชั้น

DESIGNER DIRECTORY
ออกแบบ:  INCHAN Atelier

การ ออกแบบออฟฟิศ แห่งนี้ ได้รับการออกแบบวางผังที่เน้นการระบายอากาศและแสงแดดสอดคล้องกับสภาพอากาศเขตร้อนชื้น แบ่งพื้นที่ใช้งานออกเป็น 2 ส่วนคือ ฝั่งทิศเหนือ และทิศใต้ โดยยกพื้นที่กว่า 40 เปอร์เซ็นต์ทางทิศเหนือให้เป็นสวนส่วนที่เหลือคือพื้นที่ตั้งอาคารทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่ทอดตัวยาวตามแนวตะวันออก-ตกเพื่อขวางทางลม แล้วใช้การเจาะช่องเปิดในขนาดต่าง ๆ กันสำหรับดักลมและแสงให้เข้ามาสู่ตัวบ้านในปริมาณที่เหมาะสม

พื้นที่ใช้สอยได้รับการออกแบบตามลักษณะฟังก์ชันการใช้งาน เริ่มจากชั้น 1 ออกแบบให้เป็นออฟฟิศสถาปนิก แบ่งพื้นที่ออกเป็น 2 ห้องหลัก ๆ คือ ห้องใหญ่สำหรับทำงานเป็นทีม จัดวางโต๊ะทำงานตัวยาว ส่วนอีกห้องเป็นห้องทำงานขนาดเล็ก รวมฟังก์ชันห้องประชุม และห้องสมุดไว้ด้วยกัน ทั้งสองห้องมองเห็นกันได้เพราะกั้นด้วยกระจกใสเต็มบาน ชั้น 2 เป็นพื้นที่พักอาศัยส่วนตัว แบ่งเป็นพื้นที่นั่งเล่นเชื่อมต่อกับส่วนครัว และส่วนรับประทานอาหาร ชั้น 3 ซึ่งเป็นพื้นที่สุดไพรเวตประกอบด้วยห้องนอนของเจ้าของ และห้องนอนของคุณแม่

สุดท้ายคือชั้น 4 จัดให้เป็นพื้นที่สตูดิโอไว้สำหรับใช้รังสรรค์และเสพผลงานศิลปะอย่างเต็มที่ โดยมีฟังก์ชันการใช้งานที่มีความยืดหยุ่น เตรียมพร้อมไว้สำหรับรูปแบบการใช้งานในอนาคต เมื่อสมาชิกตัวน้อยค่อย ๆ เติบโต

นอกจากนี้อีกหนึ่งแนวคิดที่น่าสนใจของที่นี่คือการเลือกใช้วัสดุที่เปลี่ยนแปลงตามกาลเวลา เผยความงามผ่านสีสันและพื้นผิวเหมือนงานศิลปะชิ้นหนึ่ง

ข้อมูล
เจ้าของ –ออกแบบ : คุณอินทนนท์-คุณธริศราย์ จันทร์ทิพย์ จาก INchan Atelier
พื้นที่ใช้สอย : ขนาด 490 ตารางเมตร
ภาพ : นันทิยา
ที่อยู่ 7 หัวหมาก 9 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ
โทร.09-0909-4935