รวม 20 ร้านอาหารและคาเฟ่ ที่มีสวนสวยซ่อนตัวอยู่

11.Voodoo Café ย่านหนองจอก

เจ้าของ : คุณอามีน – คุณอามีนะห์ สันลี

จัดสวน : สวนลีลา ไร่หญ้าน้องปลื้ม โดยคุณศักดิ์ เรืองพร้อม

12.Chom Café and Restaurant จังหวัดเชียงใหม่

เจ้าของ: คุณสมเดช – คุณอัจจิมา อุปโย

ออกแบบ : ช้างทอง เชียงใหม่ โดยคุณบุญรักษ์ ธนเจริญโรจน์

13.Prem Café in the Garden ย่านรังสิต จังหวัดปทุมธานี

เจ้าของ : คุณฐาปนิต – คุณธนิสร โชติกเสถียร

ออกแบบ: Murraya Garden Co.,Ltd โดยคุณฐาปนิต โชติกเสถียร

14.ร้านก๋วยเตี๋ยวเรือ จังหวัดอุดรธานี

เจ้าของและออกแบบ : คุณศุภสันติ์ ศีรษะพล – คุณรุ่งทิวา ไล้เลิศ

15.ร้าน Melt in Your Mouth จังหวัดเชียงราย

เจ้าของ : คุณสมบูรณ์ – คุณพูนสุข รักมนุษย์

จัดสวน : คุณสุธาทิพย์ ไพบูลย์นันทพงศ์ และคุณอิศรา แพงสี

16. Camiin Cuisine & Café ย่านถนนประเสริฐมนูกิจ

จัดสวน : อยู่กับดินทร์ โดยคุณบดินทร์ ปี่เสนาะ

17.ร้านหมอกคาเฟ่ ย่านถนนประเสริฐมนูกิจ

เจ้าของ – จัดสวน : ร่มรื่นแลนด์สเคปและอยู่กับดินทร์

18.Pagoda Hill Café’ and Resort จังหวัดชลบุรี

จัดสวน : อาจารย์พิศาล ตันสิน

19.เนะโกะเอม่อน คาเฟ่ จังหวัดเชียงใหม่

เจ้าของ : คุณนฤณี กล้าหาญ

จัดสวน : คุณเฉลิม สร้อยศรี

20.ปฐม ออร์แกนิก คาเฟ่ – Patom Organic Cafe จังหวัดนครปฐม

เจ้าของ : คุณอนัฆ นวราช