5 ผัก ระวังสับสน

ใครเคยกินหรือซื้อผักเหล่านี้ แต่ยังสับสนกับชื่อของเขาอยู่หรือไม่ ด้วยลักษณะที่มีความคล้ายกัน บางครั้งจำภาพของแมงลัก แต่กลับบอกชื่อว่ากะเพรา วันนี้เราจะพาไปแยก 5 ผักที่อยู่ในตระกูลเดียวกันที่เรามักจะจำชื่อสลับกันอยู่บ่อยครั้ง ผัก

แมงลัก (Lemon Basil) ชื่อวิทยาศาสตร์ คือ Ocimum americanum L. อยู่ในวงศ์ Labiatae เป็นไม้ล้มลุกขนาดเล็กสีเขียวออกขาวเล็กน้อย กิ่งอ่อนเป็นเหลี่ยม และตามข้อมีขนสีขาวปกคลุม ใบ เป็นใบเดี่ยว แตกใบออกแบบตรงข้าม ลักษณะใบรูปไข่หรือรูปรีปลายใบแหลม แผ่นใบสีเขียวขอบใบเรียบ สีอ่อน และบางกว่าใบอื่น ตามขอบใบและเส้นใบมีขนละเอียดปกคลุม ผัก ผัก

กะเพรา (Holy Basil) ชื่อวิทยาศาสตร์คือ Ocimum tenuiflorum L. อยู่ในวงศ์ Labiatae เป็นไม้พุ่มขนาดเล็กสูงประมาณ 0.3-1 ม. ลำต้นตั้งตรงและเหลี่ยม มีขนปกคลุมทั้งต้น มีกลิ่นหอมแรง กะเพรามี 3 พันธุ์ คือ กะเพราะแดง กะเพราขาว และกะเพราลูกผสมระหว่างกะเพราแดงและกะเพราขาว มีลักษณะทั่วไปคล้ายโหระพา ต่างกันที่กลิ่นและกิ่งก้านซึ่งมีขนปกคลุมมากกว่า ใบดูหยักๆ ผิวด้านกว่าโหระพา ผัก

โหระพา (Sweet Basil) ชื่อวิทยาศาสตร์คือ Ocimum basilicum Linn. จัดอยู่ในวงศ์ Labiatae เป็นพืชล้มลุก มีลำต้นขนาดเล็กเป็นเหลี่ยมและมีขนอ่อนๆที่ผิวลำต้น แตกกิ่งก้านเป็นทรงพุ่ม บริเวณก้านมีสีม่วง ใบทรงรียาวรูปไข่สีเขียว ขอบใบหยักแบบฟันเลื่อย บริเวณผิวใบจะค่อนข้างมัน และดูเรียบ นิยมนำมาผัดและแกง หรือทานเป็นเครื่องเคียง ออกดอกเป็นช่อบริเวณยอด ดอกมีทั้งสีม่วงอ่อนและสีขาว เมล็ดสีดำ ผัก

ผัก

ยี่หร่า (Tree Basil) ชื่อวิทยาศาสตร์ คือ Ocimum gratissimum L. อยู่ในวงศ์ Labiatae เป็นไม้พุ่มเตี้ย สูงประมาณ 50-80 ซม. แตกกิ่งก้านมาก ใบเป็นใบเดี่ยวออกตรงข้ามกันเป็นคู่ ๆ รูปกลมรี ปลายใบแหลม ขอบใบหยักเป็นฟันเลื่อย ใบสีเขียวสด ผิวใบสากมือ ออกดอกเป็นช่อที่บริเวณปลายยอด ดอกจะบานจากล่างไปหาปลายช่อ มี เมล็ดลักษณะเป็นรูปกลมรี

ผัก

สะระแหน่ (Kitchen Mint) ชื่อวิทยาศาสตร์ คือ Mentha cordifolia Opiz ex Fresen อยู่ในวงศ์ Labiatae เป็นพืชล้มลุก แตกกิ่งก้านมาก และเลื้อยแผ่ไปตามดิน ลำต้นเป็นสีเหลี่ยมสีเขียวแกมม่วงน้ำตาล ใบเป็นใบเดี่ยวเรียงตรงข้าม ผิวใบย่นขอบใบหยักแบบฟันเลื่อย ดอกช่อ ออกเป็นกระจุกที่ซอกใบ

ภาพ : คลังภาพบ้านและสวน , pixabay , freepik


รวม เพลี้ย ศัตรูพืชตัวเล็ก ที่ต้องเฝ้าระวัง

“โกโก้” พืชเศรษฐกิจแสนอร่อย