พาชม ศูนย์ฯ สิริกิติ์โฉมใหม่ “ที่สุดของอีเว้นต์แพลตฟอร์ม”

เปิดแล้ววันนี้! ศูนย์ฯ สิริกิติ์ พร้อมต้อนรับผู้จัดงาน-ผู้ใช้บริการ สัมผัส “ที่สุดของอีเว้นต์แพลตฟอร์ม” ด้วยการออกแบบโดยบริษัทดีไซน์แถวหน้าของไทย Design 103 International, Onion, และ Shma ภายใต้แนวคิด “สืบสาน รักษา ต่อยอด”

“ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์” ศูนย์การประชุมแห่งแรกของประเทศไทยกับความภาคภูมิใจแห่งชาติ กลับมาอีกครั้งกับภาพลักษณ์ใหม่ ที่ทันสมัย แต่ยังไว้ซึ่งอัตลักษณ์ไทย พร้อมกับการเป็น “ที่สุดของอีเว้นต์แพลตฟอร์ม” ที่รองรับการจัดงานทุกรูปแบบอย่างไร้ขีดจำกัด ออกแบบสถาปัตยกรรมโดย บริษัท ดีไซน์ 103 อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด วางคอนเซ็ปต์และตกแต่งภายในโดย บริษัท ออนเนียน จำกัด และออกแบบภูมิสถาปัตยกรรมโดย บริษัท ฉมา จำกัด

หลังจากปรับปรุงครั้งใหญ่เป็นเวลาถึง 3 ปีครึ่ง วันนี้ ศูนย์ฯ สิริกิติ์ พร้อมเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการแล้วในวันที่ 12 กันยายน 2565 เพื่อต้อนรับคณะผู้จัดงาน และผู้ใช้บริการ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ และเป็นตัวแทนของประเทศไทยในการถ่ายทอดอัตลักษณ์ความเป็นไทยสู่สายตานานาชาติภายใต้แนวคิด “สืบสาน รักษา ต่อยอด”


นายสุทธิชัย บัณฑิตวรภูมิ
รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็น.ซี.ซี. แมนเนจเม้นท์ แอนด์ ดิเวลลอปเมนท์ จำกัด ผู้บริหารศูนย์ฯ สิริกิติ์

‘สืบสาน รักษา ต่อยอด’ แนวคิดหลักในการปรับปรุง

นายสุทธิชัย บัณฑิตวรภูมิ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็น.ซี.ซี. แมนเนจเม้นท์ แอนด์ ดิเวลลอปเมนท์ จำกัด ผู้บริหารศูนย์ฯ สิริกิติ์ เผยว่า “จุดมุ่งหมายสำคัญที่ทำให้เราตัดสินใจปรับปรุงศูนย์ฯ สิริกิติ์ คือ ความต้องการแสดงศักยภาพและผลักดันประเทศไทยให้เป็นผู้นำในธุรกิจอีเว้นต์ในเอเชียและระดับโลก ในการพัฒนาโครงการนี้เราได้ใช้ผู้เชี่ยวชาญจำนวนมาก ซึ่งรวมถึงบริษัทแถวหน้าในประเทศไทยหลายๆ ด้าน หนึ่งในนั้นได้แก่ ทีมออกแบบ หรือ “The Creator” ซึ่งประกอบไปด้วย สถาปัตยกรรมภายนอก สถาปัตยกรรมภายใน และภูมิสถาปัตย์ โดยเป็นการร่วมกันปรับพื้นที่ ภายใต้แนวคิด ‘สืบสาน รักษา ต่อยอด’ เพื่อให้ศูนย์ฯ สิริกิติ์โฉมใหม่เป็น “ที่สุดของอีเว้นต์แพลตฟอร์ม” ที่สามารถรองรับการจัดงานได้ทุกรูปแบบ และเป็นตัวแทนของประเทศไทยในการเป็นสถานที่รองรับแขกบ้านแขกเมืองที่สะท้อนความเป็นไทยสากลสู่สายตานานาชาติได้อย่างเต็มภาคภูมิ”

นายนพดล ตันพิวัฒน์
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ดีไซน์ 103 อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

สถาปัตยกรรมที่ตอกย้ำว่าศูนย์ฯ สิริกิติ์ เป็นมากกว่า ‘ศูนย์การประชุม’

นายนพดล ตันพิวัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ดีไซน์ 103 อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด และ หัวเรือใหญ่การออกแบบสถาปัตยกรรมของศูนย์ฯ สิริกิติ์โฉมใหม่เล่าว่า “ศูนย์ฯ สิริกิติ์ ถือเป็นศูนย์การประชุมแห่งแรกของประเทศไทย และเป็นสถานที่จัดงานสำคัญๆ ระดับชาติและนานาชาติกว่า 20,000 งาน ดังนั้น ตัวอาคารโฉมใหม่จึงต้องสามารถเก็บเรื่องราวในอดีต และสะท้อนภาพลักษณ์แห่งอนาคต เราจึงได้วางแกนหลักไว้ 3 เรื่อง ได้แก่ แรงบันดาลใจ (Inspiration) บูรณาการ (Integration) และนวัตกรรม (Innovation) เริ่มจากดึงคอนเซ็ปต์ ‘สืบสาน รักษา ต่อยอด’ มาตีความ เป็นความอ่อนน้อมอันเนื่องมาจากพระจริยวัตรอันงดงามของพระองค์ท่าน สู่การใช้เส้นโค้ง เติมความสมบูรณ์ให้พื้นที่นำความเป็นไทยผสานกับสากลมากขึ้น”

นางสาวอริศรา จักรธรานนท์
สถาปนิกผู้ร่วมก่อตั้ง บริษัท ออนเนียน จำกัด

สถาปัตยกรรมไทยร่วมสมัย ผสานความเป็นสากล

นางสาวอริศรา จักรธรานนท์ สถาปนิกผู้ร่วมก่อตั้ง บริษัท ออนเนียน จำกัด รับหน้าที่ วางคอนเซ็ปต์และตกแต่งภายในเล่าว่า “ความโดดเด่นของพื้นที่ภายในศูนย์ฯ สิริกิติ์ เรียกได้ว่าเป็นภาพจำใหม่ที่ไม่ว่าใครก็ต้องพูดถึงด้วยรายละเอียดที่สามารถเล่าความเป็นไทยได้อย่างชัดเจน โดยมีแรงบันดาลใจจากฉลองพระองค์ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระองค์ทรงเป็นแบบอย่างที่ดีในการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมของชาติอย่าง ‘ผ้าไทย’ ที่มักทรงสวมใส่ด้วยพระองค์เอง เราจึงนำไอเดียดังกล่าวมาต่อยอด ดึงอัตลักษณ์ของผ้าไทยในหลากหลายแบบมาเป็นแกนหลักในการออกแบบ โดยประยุกต์ให้เข้ากับพื้นที่ต่างๆ อย่างมีเอกลักษณ์”

นายยุทธพล สมานสุข
ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการและผู้อำนวยการฝ่ายออกแบบ จากบริษัท ฉมา จำกัด

รังสรรค์พื้นที่แวดล้อมเพื่อ ‘เชื่อมโยงศูนย์ฯ สิริกิติ์ให้เข้ากับสังคมเมือง’

นายยุทธพล สมานสุข ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการและผู้อำนวยการฝ่ายออกแบบ จากบริษัท ฉมา จำกัด ผู้ออกแบบภูมิสถาปัตยกรรม กล่าวถึงการปรับปรุงพื้นที่โดยรอบศูนย์ฯ สิริกิติ์ว่า  “ภูมิสถาปัตยกรรม หมายถึง ศาสตร์ที่ว่าด้วยการออกแบบ วางแผน และใช้ประโยชน์จากพื้นที่โดยรอบตัวอาคาร ดังนั้น ศูนย์ฯ สิริกิติ์โฉมใหม่ จึงได้มีการปรับปรุงภูมิสถาปัตยกรรมให้เข้ากับอัตลักษณ์ที่เปลี่ยนไปเช่นกัน ผ่านการวางแผนให้ศูนย์ฯ สิริกิติ์สอดรับกับสภาพสังคมเมืองในยุคปัจจุบันมากขึ้น ยังคงรักษาพื้นที่สีเขียวและการเชื่อมต่อกับพื้นที่โดยรอบ มีการวางระบบให้คนสามารถสัญจรได้ง่าย ไม่หลงทาง ปรับปรุงลานหน้าศูนย์ฯ สิริกิติ์ ซึ่งเป็นที่ตั้งของโลกุตระให้มีความกว้างขวางเพื่อเพิ่มจุดเด่น และเป็นพื้นที่สาธารณะที่ใช้งานได้หลากหลาย รวมถึงองค์ประกอบเล็กน้อยต่างๆมีการจัดเรียงใหม่ให้สวยงามสบายตา เปิดมุมมองสู่สวนเบญจกิติทั้งยังนำพื้นที่จำกัดมาใช้ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ”


นอกจาก “The Creator” ทั้ง 3 ท่านแล้ว ศูนย์ฯ สิริกิติ์ ยังได้ร่วมมือกับผู้เชี่ยวชาญในหลากหลายด้าน เพื่อทำให้ศูนย์ฯ สิริกิติ์สามารถตอบโจทย์ได้ทั้งด้านเทคโนโลยี ความยั่งยืนและความปลอดภัย เพื่อให้ศูนย์ฯ สิริกิติ์เป็นสถานที่จัดงานที่พร้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวก เทคโนโลยีทันสมัย บริการเหนือระดับ ภายใต้มาตรฐานสากล ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์โฉมใหม่ พร้อมเปิดให้สัมผัสความเป็น “ที่สุดของอีเว้นต์แพลตฟอร์ม” ตั้งแต่วันที่ 12 กันยายน 2565 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร.02-229-3000 เฟซบุ๊กเพจ Queen Sirikit Convention National Center, เว็บไซต์ www.qsncc.com และ LINE Official:@qsncc


ภาพ – ปณิตา ตันกระโทก

ภาพบุคคล – ภาพประชาสัมพันธ์


31 คอลเล็กชั่นใหม่ล่าสุดจากโครงการ sacit concept 2022

Place168 Pinklao ที่อยู่อาศัยของคนรุ่นใหม่ที่แสวงหาความสำเร็จ

MQDC เปิดตัว “Whizdom The Forestias : Mytopia”

ติดตามบ้านและสวน www.facebook.com/baanlaesuanmag