บ้านฟาร์ม กลางนา สไตล์แคมปิ้ง

บ้านฟาร์ม ชานเรือน หลังคา รางน้ำฝน และเฟอร์นิเจอร์แคมปิ้ง ทั้งหมดดีไซน์เพื่อให้สอดรับกับกิจกรรมทางการเกษตรสมัยใหม่ของ บ้านฟาร์มกลางนา 40 ไร่แห่งนี้ ที่จังหวัดหนองบัวลำภู

บ้านฟาร์มกลางนา แบบบ้านต่างจังหวัด
บ้านฟาร์มกลางนา แบบบ้านต่างจังหวัด
บ้านฟาร์มกลางนา แบบบ้านต่างจังหวัด

กลับมาทำเกษตรอินทรีย์ที่หนองบัวลำภู

เดิมทีที่ดินผืนนี้ทางบ้านของ คุณวัชาภรณ์ อุประ และคุณปรัชญ์ ศรีหนองโคตร ให้เช่าทำนามานานหลายปี จนมีความคิดที่จะอยากมาพัฒนาบ้านเกิดให้เป็นการทำการเกษตรอินทรีย์สมัยใหม่ซึ่งไม่ใช้ยาฆ่าหญ้า จึงต้องมีอาคารที่พักเพื่อเฝ้านาและใช้ทำกิจกรรมทางการเกษตร อาทิ วางต้นกล้า เตรียมอุปกรณ์ บ้านฟาร์มกลางนา หลังนี้จึงเกิดขึ้น พร้อมๆ ไปกับการเตรียมตัวสำหรับการสร้างถาวรอีกหลังในอนาคต

บ้านฟาร์มกลางนา แบบบ้านต่างจังหวัด
บ้านฟาร์มกลางนา แบบบ้านต่างจังหวัด

บ้านฟาร์มกลางนา เพื่อกิจกรรมการเพาะปลูก

คุณวิทย์-ชาญวิทย์ อนันต์วัฒนกุล สถาปนิกแห่ง Wish Architect Design Studio ซึ่งตั้งอยู่ที่ขอนแก่น ได้เข้ามารับโจทย์ดังกล่าว โดยแบ่งพื้นที่ออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ บ้านภายใน ชานที่มีหลังคา และชานหลังคาที่ไม่มีหลังคา ภายในบ้านมีฟังกชันครบ ห้องนอนเป็นชั้นลอย ห้องน้ำ ครัวเล็กๆ และพื้นที่ห้องนั่งเล่น

บ้านฟาร์มกลางนา
บ้านฟาร์มกลางนา

ขณะที่ส่วนนอกบ้านเป็นเหมือนชานเรือนขนาดใหญ่ หลังคาช่วยป้องกันแดดและฝน ในเชิงเกษตรใช้เตรียมต้นกล้า ด้านการใช้งานมีโซนอาบน้ำด้านนอก และเป็นส่วนขยายพื้นที่นั่งเล่น รับลมชมวิวจากทุ่งนา พื้นยังแบ่งออกเป็นสามระดับตามการคาดคะเนปริมาณน้ำที่คาดว่าจะท่วมถึง หากท่วมสูงสุดตามที่เคยเกิดขึ้น รถกระบะยังสามารถเปิดกระบะและขนของลงได้ หลังคาขนาดใหญ่ยังมีรางน้ำยื่นเพื่อนำน้ำฝนลงสู่บ่อน้ำ จากการขุดบ่อภายหลังและต้องการนำน้ำฝนบนหลังคาขนาด 160 ตารางเมตรมากักเก็บในยามแล้ง

บ้านฟาร์มกลางนา
บ้านฟาร์มกลางนา


เฟอร์นิเจอร์แคมปิ้ง ย้ายได้ตามการใช้งาน

เฟอร์นิเจอร์ลอยตัวส่วนใหญ่เลือกใช้เฟอร์นิเจอร์แคมปิ้ง เนื่องจากต้องการความยืดหยุ่น สามารถโยกย้ายตามแสงที่เข้ามาได้ สามารถโยกไปชานด้านนอกในช่วงที่มีอากาศดี เก็บและเพิ่มได้เมื่อแขกมาเยือน ไอเดียนี้ถูกใจสายแคมปิ้งแน่นอน ส่วนเคาน์เตอร์เป็นไม้ประดู่ พื้นปูไม้สัก หน้าต่างเจาะเป็นช่องวงกลมเพื่อรับวิวดวงอาทิตย์ตกและสร้างความเชื่อมโยงกับวิวภายนอกอย่างมีลูกเล่น

บ้านฟาร์มกลางนา
บ้านฟาร์มกลางนา
บ้านฟาร์มกลางนา

ชาน เวลา ฤดูกาล

คุณวิทย์ได้ให้คำจำกัดความแนวคิดของบ้านหลังนี้ไว้ว่า “ชาน…เวลา…ฤดูกาล” ที่ตัวสถาปัตยกรรมเชื่อมต่อการใช้งานแต่ละส่วนกับพื้นที่เปิดกว้างภายนอกได้ในแต่ละช่วงเวลาของวัน ความเปลี่ยนแปลงของฤดูกาลนาข้าวรอบบ้าน ทั้งจิตใจของผู้อยู่อาศัยและธรรมชาติให้สอดรับกันในยามเข้ามาพักพิง

เจ้าของ: คุณวัชาภรณ์ อุประ และคุณปรัชญ์ ศรีหนองโคตร

สถาปนิก: Wish Architect Design Studio โดยคุณชาญวิทย์ อนันต์วัฒนกุล

เรื่อง: สมัชชา วิราพร

ภาพ: Depth of Field

 

ฟาร์มไก่สไตล์โมเดิร์น

รวมบ้านฟาร์ม กลิ่นอายชนบทน่าอยู่