ราคาวัสดุเหล็ก 2565

เหล็ก เป็นวัสดุจำเป็นในการก่อสร้างที่ราคามีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ใครที่กำลังจะสร้างบ้าน มาเช็กราคาเหล็กล่าสุดกัน (อัปเดต เมษายน 2565) ราคาวัสดุเหล็ก

ราคาวัสดุเหล็ก

เหล็กเสริมคอนกรีต

เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 (มอก.) ยาว 10 เมตร

 • ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 มม. ราคาตันละ 28,466.67 บาท
 • ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 9 มม. ราคาตันละ 27,600.00 บาท
 • ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 12 มม. ราคาตันละ 27,566.67 บาท
 • ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 15 มม. ราคาตันละ 27,433.33 บาท
 • ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 19 มม. ราคาตันละ 27,500.00 บาท
 • ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 25 มม. ราคาตันละ 27,500.00 บาท

เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 (มอก.) ยาว 10 เมตร

 • ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 10 มม. ราคาตันละ 25,000.00 บาท
 • ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 12 มม. ราคาตันละ 27,166.67 บาท
 • ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 16 มม. ราคาตันละ 26,966.67 บาท
 • ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 20 มม. ราคาตันละ 26,966.67 บาท
 • ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 25 มม. ราคาตันละ 26,966.67 บาท
 • ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 28 มม. ราคาตันละ 26,966.67 บาท
 • ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 32 มม. ราคาตันละ 26,966.67 บาท

เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.50 (มอก.) ยาว 10 เมตร

 • ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 10 มม. ราคาตันละ 26,550.00 บาท
 • ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 12 มม. ราคาตันละ 26,250.00 บาท
 • ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 16 มม. ราคาตันละ 26,050.00 บาท
 • ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 20 มม. ราคาตันละ 26,050.00 บาท
 • ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 25 มม. ราคาตันละ 26,050.00 บาท
 • ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 28 มม. ราคาตันละ 26,050.00 บาท
 • ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 32 มม. ราคาตันละ 26,050.00 บาท

ลวดผูกเหล็ก

 • ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.25 มม. (เบอร์ 18) ราคา กก. ละ 32.42 บาท

เหล็กโครงสร้างรูปพรรณ

เหล็กฉาก ยาว 6 เมตร

 • ขนาด 40 x 40 x 4 มม. ราคาท่อนละ 412.75 บาท
 • ขนาด 50 x 50 x 4 มม. ราคาท่อนละ 526.47 บาท
 • ขนาด 50 x 50 x 6 มม. ราคาท่อนละ 757.93 บาท
 • ขนาด 65 x 65 x 6 มม. ราคาท่อนละ 1,009.62 บาท
 • ขนาด 75 x 75 x 6 มม. ราคาท่อนละ 1,181.52 บาท
 • ขนาด 100 x 100 x 10 มม. ราคาท่อนละ 2,553.40 บาท

เหล็กตัวซี (Light Lip Channel) ยาว 6 เมตร

 • ขนาด 75 x 45 x 15 x 2.3 มม. ราคาท่อนละ 675.00 บาท
 • ขนาด 100 x 50 x 20 x 2.3 มม. ราคาท่อนละ 850.00 บาท
 • ขนาด 100 x 50 x 20 x 3.2 มม. ราคาท่อนละ 1,050.00 บาท
 • ขนาด 125 x 50 x 20 x 3.2 มม. ราคาท่อนละ 1,190.00 บาท
 • ขนาด 150 x 50 x 20 x 3.2 มม. ราคาท่อนละ 1,330.00 บาท

เหล็กตัวไอ (I-Beam) ยาว 6 เมตร

 • ขนาด 150 x 75 x 5.50 x 9.50 มม. ราคาท่อนละ 3,656.50 บาท
 • ขนาด 200 x 100 x 7.00 x 10.00 มม. ราคาท่อนละ 5,538.00 บาท
 • ขนาด 250 x 125 x 7.50 x 12.50 มม. ราคาท่อนละ 8,165.00 บาท
 • ขนาด 300 x 150 x 8.00 x 13.00 มม. ราคาท่อนละ 10,295.00 บาท
 • ขนาด 300 x 150 x 11.50 x 22.00 มม. ราคาท่อนละ 16,365.50 บาท
 • ขนาด 300 x 150 x 12.00 x 24.00 มม. ราคาท่อนละ 18,828.00 บาท
 • ขนาด 400 x 150 x 10.00 x 18.00 มม. ราคาท่อนละ 15,552.00 บาท
 • ขนาด 600 x 190 x 13.00 x 25.00 มม. ราคาท่อนละ 28,728.00 บาท

เหล็กตัวเอช (H-Beam) ยาว 6 เมตร

 • ขนาด 150 x 150 x 7.00 x 10.00 มม. ราคาท่อนละ 6,558.30 บาท
 • ขนาด 175 x 175 x 7.50 x 11.00 มม. ราคาท่อนละ 8,242.20 บาท
 • ขนาด 200 x 200 x 8.00 x 12.00 มม. ราคาท่อนละ 10,375.30 บาท
 • ขนาด 250 x 250 x 9.00 x 14.00 มม. ราคาท่อนละ 15,059.80 บาท
 • ขนาด 300 x 300 x 10.00 x 15.00 มม. ราคาท่อนละ 19,288.80 บาท
 • ขนาด 350 x 350 x 12.00 x 19.00 มม. ราคาท่อนละ 28,770.00 บาท
 • ขนาด 400 x 400 x 13.00 x 21.00 มม. ราคาท่อนละ 36,945.60 บาท

โครงเคร่าเหล็กเคลือบสังกะสี (โครงผนังเบา)

 • โครงเคร่าตั้ง C 74 กว้าง 74 มม. สูง 34 มม. ยาว 3 ม. หนา 0.40 มม. ตรา SCG ราคาชิ้นละ 75 บาท
 • โครงเคร่านอน C 76 กว้าง 76 มม. สูง 30 มม. ยาว 3 ม. หนา 0.40 มม. ตรา SCG SCG ราคาชิ้นละ 70 บาท

ตะแกรงเหล็กสำเร็จรูป

ตะแกรงเหล็กสำเร็จรูป ขนาดตาราง 15 x 15 ซม. ตรา ที เอ็ม

 • เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 4 มม. ราคา ตร.ม. ละ 50 บาท
 • เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 5 มม. ราคา ตร.ม. ละ 75 บาท
 • เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 มม. ราคา ตร.ม. ละ 109 บาท
 • เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 7 มม. ราคา ตร.ม. ละ 149 บาท
 • เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 8 มม. ราคา ตร.ม. ละ 194 บาท

ตะแกรงเหล็กสำเร็จรูป ขนาดตาราง 20 x 20 ซม. ตรา ที เอ็ม

 • เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 4 มม. ราคา ตร.ม. ละ 37 บาท
 • เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 5 มม. ราคา ตร.ม. ละ 57 บาท
 • เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 มม. ราคา ตร.ม. ละ 82 บาท
 • เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 7 มม. ราคา ตร.ม. ละ 112 บาท
 • เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 8 มม. ราคา ตร.ม. ละ 146 บาท

หมายเหตุ ราคาวัสดุเหล็ก

 • อ้างอิง : ราคาวัสดุก่อสร้างของกรุงเทพฯ เดือนมีนาคม 2565 โดย กระทรวงพาณิชย์ (ประกาศเดือนเมษายน 2565) ตรวจสอบราคาวัสดุก่อสร้างรายการต่างๆ ของแต่ละจังหวัดได้ที่ http://www.price.moc.go.th/price/struct/index_new.asp 
 • ราคาวัสดุก่อสร้าง ที่แสดงเป็นราคาเงินสด ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ไม่รวมค่าขนส่ง ไม่รวมค่าแรง

เรื่อง Tinnakrit ราคาวัสดุเหล็ก


ราคาวัสดุก่อสร้าง 2565

เหล็กเส้นไฟเบอร์กลาส วัสดุทดแทนเหล็กเส้น

ติดตาม www.facebook.com/baanlaesuanmag