บ้านและสวน | วันที่ 30 มกราคม 2565 | EP.5

ช่วงบ้าน “Terrazzo House”

  • เจ้าของ : ครอบครัวสังข์อุบล
  • ออกแบบ : บริษัท EKAR Architects
  • วิศวกรรมโครงสร้าง : คุณคทาวุธ ไชยแสน, คุณธีรวัฒน์ กงจักร
  • รับเหมาก่อสร้าง : คุณเวก เหม็นเณร

ช่วงสวน “Forestpresso”

  • เจ้าของ : คุณเทวัช – คุณเทวัญ เปรมจิตต์
  • ออกแบบ : อยู่กับดินทร์ ออกแบบและจัดสวน