ต่อสายไฟสายอ่อนกับสายแข็ง ด้วยเทคนิคการพับและพัน

การ ต่อสายไฟ ต่างประเภทกันมักจะหลุดง่าย เรามีเคล็ดไม่ลับการต่อสายไฟชนิดสายอ่อน (สายฝอย) เข้ากับสายแข็ง แบบดึงไม่หลุดง่าย สามารถใช้งานได้นานและปลอดภัย มี 2 วิธี สำหรับการ ต่อสายไฟ ให้ยาวตรงต่อเนื่องไป และการต่อให้สายไฟให้กลับมาทบกัน ซึ่งมีขั้นตอนคล้ายกัน มาดูทั้ง 2 วิธีกันเลย

ต่อสายไฟ

วิธีที่ 1

ต่อสายไฟ

1.ใช้คัทเตอร์หรือคีมปอกสายไฟ ปอกฉนวนที่หุ้มสายแข็งออกประมาณ 5 เซนติเมตร และปอกฉนวนที่หุ้มสายอ่อนให้ยาวกว่าสายแข็งเล็กน้อย (ยาวประมาณ 7-8 เซนติเมตร) แล้วนำสายอ่อนมาพาดกับสายแข็ง โดยให้ชิดกับฉนวนให้มากที่สุด

 

2.จากนั้นพันสายอ่อนให้เป็นเกลียวรอบสายแข็ง ด้วยการพับสายทองแดงลงมาแล้วพันย้อนกลับขึ้นไป โดยให้สายทองแดงชิดมาทางด้านขวา

 

3.แล้วพันสายทองแดงวนรอบๆสายแข็งแบบแนบชิดติดกันอย่างต่อเนื่องจนสุดสาย จากนั้นใช้คีมจับพับสายแข็งส่วนปลายเข้ามาด้านใน แล้วบีบให้แน่น เราก็จะได้สายไฟที่ต่อเสร็จแล้ว อย่างแน่นหนาและไม่หลุดง่าย

 

วิธีที่ 2

ต่อสายไฟ

1.ใช้คัทเตอร์หรือคีมปอกสายไฟ ปอกฉนวนที่หุ้มสายแข็งออกประมาณ 4 เซนติเมตร และปอกฉนวนที่หุ้มสายอ่อนให้ยาวประมาณ 6 เซนติเมตร จากนั้นใช้มือบิดหรือหมุนสายอ่อนให้เป็นเกลียว

 

2.แล้วนำไปพาดกับสายแข็ง โดยให้อยู่กึ่งกลางของสาย จากนั้นพันสายอ่อนให้เป็นเกลียวรอบสายแข็ง ด้วยการพับสายทองแดงลงมาแล้วพันย้อนกลับขึ้นไป โดยให้ชิดมาทางด้านซ้าย แล้วพันวนไปรอบๆสายแข็งแบบแนบชิดติดกันอย่างต่อเนื่องจนสุดสายทองแดง

 

ต่อสายไฟ

3.ใช้มือหรือคีมพับครึ่งสายแข็งส่วนปลายเข้ามาด้านใน แล้วบีบให้แน่น จากนั้นออกแรงดึงสายไฟทั้งสองข้างแบบสุดกำลัง เราก็จะได้สายไฟที่ต่อเสร็จแล้ว อย่างแน่นหนาและไม่หลุดง่ายเช่นกัน

 

TIP : เมื่อต่อสายไฟเสร็จเรียบร้อยแล้ว ต้องหุ้มจุดต่อสายด้วยฉนวนเพื่อป้องกันไฟรั่ว ไฟดูด หรือไฟฟ้าลัดวงจร ซึ่งการหุ้มฉนวนที่นิยมคือ การหุ้มด้วยเทปพันสายไฟหรือท่อหดหุ้มสายไฟ โดยหาซื้อได้ตามร้านจำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้าทั่วไป


เรื่อง : พจน์ ผลิตภัณฑ์

ภาพ : สุพัตรา ภู่ซ้อน


3 วิธีพื้นฐานการพันเทปพันสายไฟ

เทคนิคการต่อปลั๊กไฟตัวผู้ แบบดึงไม่หลุด