กรรไกรหลวม

กรรไกรหลวม ตัดไม่เข้า ตัดไม่ขาด ซ่อมได้ง่ายๆ

กรรไกรหลวม
กรรไกรหลวม

อีกสาเหตุที่กรรไกรตัดไม่เข้า ตัดไม่ขาด อาจเป็นเพราะ กรรไกรหลวมทำให้คมกรรไกรขบกันไม่สนิท อย่าพึ่งโยนทิ้งแล้วซื้อใหม่ เรามีวิธีแก้ปัญหาแบบง่ายๆ ใช้เวลาไม่นาน มาฝากกัน

กรรไกรหลวม

ลักษณะช่องว่างระหว่างคมกรรไกร

กรรไกรหลวม

วิธีที่ 1 ใช้มือดัดเพื่อคืนรูปกรรไกร

เมื่อเราใช้กรรไกรตัดสิ่งของต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นกระดาษ โลหะ หรือพลาสติกที่มีความหนามากเกินไป อาจทำให้เกิดร่องหรือช่องว่างระหว่างคมกรรไกรขึ้นได้ (คมกรรไกรประกบกันไม่สนิท) ถ้ากรรไกรมีขนาดเล็กถึงปานกลาง เราสามารถใช้มือดัดเพื่อคืนรูปให้กรรไกรได้ โดยค่อยๆออกแรงดัดเหล็กหรือสเตนเลสที่โก่งงอทีละนิดๆ เพื่อให้โลหะชิดกันมากขึ้น จากนั้นนำไปทดสอบตัดกระดาษ หรือเศษผ้าเพื่อดูผลงานกัน

กรรไกรที่ผ่านการแก้ไขแล้วทำให้คมกรรไกรประกบกันได้สนิทมากขึ้น

Before ผลงานก่อนการแก้ไข

After ผลงานหลังการแก้ไข

วิธีที่ 2 ใช้ค้อนตีหมุดยึดกรรไกร

กรรไกรหลวม

กรณีหมุดยึดกรรไกรเริ่มหลวมหรือโยกคลอน ทำให้เกิดช่องว่างระหว่างคมกรรไกร ให้หาไม้หรือโลหะมารองตัวกรรไกรเพื่อลดแรงกระแทก จากนั้นใช้ค้อนตีที่หมุดยึด 1-2 ครั้ง (ทุบเบาๆ ไม่ต้องออกแรงแบบเอาเป็นเอาตาย) แล้วนำกรรไกรมาลองขยับเข้าออก เพื่อเช็กว่ากรรไกรกลับมาใช้งานได้ดีแล้วหรือยัง ถ้ากรรไกรเริ่มแน่น เราจะได้ยินเสียงโลหะเบียดหรือเสียดสีกัน แต่ถ้ายังหลวมอยู่ก็ใช้ค้อนตีย้ำไปที่หมุดยึดอีกครั้ง แต่ระวังอย่าให้พลาดไปโดนตัวกรรไกร อาจทำให้กรรไกรเสียหายได้

วิธีที่ 3 ใช้ประแจขันนอตยึดกรรไกร

กรรไกรหลวม

กรรไกรตัดแต่งกิ่ง เมื่อเราใช้งานต่อเนื่องนานๆ อาจเกิดอาการตัดไม่เข้า ตัดไม่ขาด ที่ไม่ได้เกิดจากคมกรรไกร แต่เป็นเพราะนอตยึดกรรไกรหลวมนั่นเอง  ปัญหานี้แก้ไขได้ด้วยการใช้ประแจปากตายหรือประแจแหวนมาขันนอตยึดกรรไกรให้แน่น แล้วนำกรรไกรมาทดลองขยับเข้าออก เพื่อเช็กการใช้งานอีกครั้ง

TIP :

กรรไกรบางชนิด หมุดย้ำหรือหมุดยึดจะใช้สกรูเป็นตัวยึดกรรไกรแทน เมื่อกรรไกรเริ่มหลวมหรือโยกคลอน เราสามารถแก้ไขได้ง่ายๆ ด้วยการใช้ไขควงปากแบนหรือปากแฉก (ขึ้นอยู่กับหัวสกรู) มาขันสกรูให้แน่นดังเดิม ไม่ต้องทุบ ไม่ต้องตี ให้ยุ่งยาก

เรื่อง : พจน์ ผลิตภัณฑ์

ภาพ : อนุพงษ์ ฉายสุขเกษม


วิธีลับกรรไกร ให้กลับมาคมกริบเหมือนใหม่ สำหรับคนใช้หินลับมีดไม่เป็น

วิธีลับมีด กรรไกร ให้กลับมาคมกริบด้วยกระดาษทราย