บ้านไม้ บ้านญี่ปุ่น บ้านมินิมัล

บ้านกึ่งสตูดิโอที่หันหน้าไปคนละทิศ แต่หันข้างแนบชิดเชื่อมโยงเป็นหนึ่งเดียว

บ้านไม้ บ้านญี่ปุ่น บ้านมินิมัล
บ้านไม้ บ้านญี่ปุ่น บ้านมินิมัล

บ้านไม้ กึ่งสตูดิโอ ที่พร้อมปรับเปลี่ยนพื้นที่การใช้งานได้อย่างยืดหยุ่น

บ้านญี่ปุ่นที่ออกแบบวิถีชีวิตไปพร้อม ๆ กับการออกแบบบ้าน โดย บ้านไม้ หลังนี้เปรียบเสมือนพื้นที่ยืดหยุ่น ที่บางครั้งก็ถูกปรับไปเป็นสตูดิโอจัดงานศิลปะ ผู้ออกแบบจาก Maki Yoshimura Architecture Office จึงเริ่มจากการวางไดอะเเกรมแบบง่าย ๆ ด้วยแกน 2 แกน ต่อด้วยแบบร่างอย่างโครงคร่าวเพื่อจัดวางความสัมพันธ์ของการใช้งานต่าง ๆ แต่เมื่อทำการพัฒนาแบบไปเรื่อย ๆ โครงที่เคยวางไว้อาจถูกขยับปรับเปลี่ยนทั้งหมด เพื่อให้สอดคล้องกับขนาดของพื้นที่จริง

บ้านไม้ บ้านญี่ปุ่น บ้านมินิมัล

การออกแบบเริ่มต้นจากการวางแบ่งพื้นที่ออกเป็น 2 ส่วนหลัก ๆ คือส่วนของพื้นที่อยู่อาศัยและส่วนของสตูดิโอ นำไปสู่อาคารขนาดสองหลังในรูปแบบของอาคารทรงจั่วที่เชื่อมต่อกัน ทว่าหันหน้าไปคนละทิศ เกิดเป็นความสัมพันธ์ของพื้นที่ภายในอาคารด้วยกันเอง และความสัมพันธ์กับบริบทโดยรอบ

บ้านไม้ บ้านญี่ปุ่น บ้านมินิมัล บ้านไม้ บ้านญี่ปุ่น บ้านมินิมัล

บางครั้งบ้านหลังนี้ก็ดูเหมือนตู้คอนเทนเนอร์ที่ปรับมาเป็นสตูดิโอศิลปะ “ARTIMEET” ที่จะมีกิจกรรมและเนื้อหาเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา ซึ่งมีผลต่อเนื่องไปกับพื้นที่อยู่อาศัยเช่นเดียวกัน เมื่อพื้นที่ถูกแบ่งออกเป็นสองส่วนอย่างชัดเจน พื้นที่รอยต่อตรงกลางจึงกลายเป็นจุดเชื่อมและเปลี่ยนถ่ายด้วยแพนทรี่ขนาดย่อม ที่ใช้เฟอร์นิเจอร์แบบลอยตัว

ขณะที่ฝั่งของสตูอิโอได้รับการออกแบบเป็นห้องโถงแบบปิดที่มีขนาดเท่ากับพื้นที่เสื่อทาทามิ 8 ผืน ซึ่งสามารถปรับเปลี่ยนเป็นพื้นที่เวิร์กชอปสำหรับพ่อแม่ลูกจำนวน 10 คนได้ รองรับแขกคนสนิทให้สามารถเดินไปยังส่วนแพนทรี่ได้อย่างอิสระเพราะได้มีการออกแบบให้มีความเป็นส่วนตัวในส่วนของที่พักอาศัยไว้แล้ว

บ้านกึ่งสตูดิโอที่หันหน้าไปคนละทิศ แต่หันข้างแนบชิดเชื่อมโยงเป็นหนึ่งเดียว บ้านไม้ บ้านญี่ปุ่น บ้านมินิมัล

สุดท้ายแล้วไดอะแกรมที่ถูกวางไว้ กลับถูกปรับและเปลี่ยนให้สอดคล้องกับกิจกรรมที่เกิดขึ้นมากกว่าการยึดติดรูปแบบเดิม ๆ เพื่อให้ฟังก์ชันของการอยู่อาศัยที่เป็นพื้นที่ไพรเวตและฟังก์ชันของสตูดิโอที่เป็นพับลิกอยู่ร่วมกันได้อย่างลงตัว

บ้านไม้ บ้านญี่ปุ่น บ้านมินิมัล

บ้านไม้ บ้านญี่ปุ่น บ้านมินิมัล บ้านไม้ บ้านญี่ปุ่น บ้านมินิมัล

ออกแบบ: Maki Yoshimura Architecture Office (MYAO)
ออกแบบโครงสร้าง: RDM Takushi Nakayama + Midori Kanayama

ภาพ: Hiroshi Tanigawa
เรียบเรียง: BRL