บ้านและสวน | EP.36

ช่วงบ้าน “สุข ยืน ยาว”
ออกแบบ คุณวาริส เย็นใจ บริษัท VYN Studio
ช่วงบ้าน “บ้านบุณยัษฐิติ”
เจ้าของ ครอบครัวบุณยัษฐิติ
บูรณะการก่อสร้าง บริษัท สถาปนิกชุมชนและสิ่งแวดล้อม อาศรมศิลป์ จำกัด
ผู้รับเหมา คุณภูมิศักดิ์ ศิระวงศ์ประเสริฐ
วิศวกรที่ปรึกษาและควบคุมงาน อาจารย์ชาตรี งามเสงี่ยม
พิพิธภัณฑ์และจัดแสดง อาจารย์เผ่าทอง ทองเจือ
ช่วงสรรหา “ULTIMATE”
ติดตามรายการ “บ้านและสวน” ทุกวันอาทิตย์ เวลา 09.30 น. ทางอมรินทร์ ทีวี เอชดี ช่อง 34
ติดตามข่าวสารได้ที่ http://www.facebook.com/BaanLaeSuanTV