ราว-เหล็กดัดแบบไหน กันเด็กตกจากระเบียงและหน้าต่างได้

บ่อยครั้งที่มีข่าวเด็กพลัดตกจากระเบียงห้อง โดยเฉพาะเด็กเล็กที่ยังรู้เท่าไม่ถึงการณ์ จึงเป็นหน้าที่ของผู้ปกครอง ผู้ออกแบบ และเจ้าของอาคารที่จะตระหนักถึงความปลอดภัยในการใช้งาน มาดูกันว่าราวและเหล็กดัดควรมีความถี่-ห่างเท่าไร จึงจะปลอดภัยสำหรับเด็ก และจะแก้ไขราวกันตกเดิมได้อย่างไร

เด็กอายุเท่าไรต้องเริ่มระมัดระวัง
เมื่อเด็กเริ่มขยับตัวเคลื่อนที่ได้เอง เราต้องระมัดระวังทุกๆ ความเสี่ยงที่อาจเกิดอันตราย มาดูพัฒนาการและความสูงของเด็กแต่ละช่วงวัย เพื่อให้ผู้ปกครองได้เตรียมรับมือกัน ซึ่งจะเห็นว่าเด็กอายุประมาณ 1 ปีก็จะเริ่มเดินแล้ว จึงต้องเตรียมทำคอก ทำประตูกั้น และทำราวกันตกที่ปลอดภัยสำหรับเด็ก โดยมีหลักการคือ ทำราวกันตกสูง 1-1.5 เท่า ของความสูงเด็ก
อายุ 7 – 10 เดือน เด็กเริ่มนั่งจนถึงคลานได้
อายุ 11 – 15 เดือน เริ่มจับยืนและเดินเองได้
(เด็กมีความสูงประมาณ 68-79 เซนติเมตร)
อายุ 2 ปี เดินได้คล่องและเริ่มเดินขึ้นบันไดได้
(เด็กมีความสูงประมาณ 79-92 เซนติเมตร)
อายุ 4 ปี เด็กสนุกกับการได้ปีนป่าย
(เด็กมีความสูงประมาณ 93-110 เซนติเมตร)
อายุ 6 ปี เด็กเข้าใจสิ่งรอบตัวดีขึ้น แต่ยังขาดความระมัดระวัง
(เด็กมีความสูงประมาณ 105-124 เซนติเมตร)
อายุ 10 ปี เด็กรู้จักดูแลตัวเองได้พอสมควร
(เด็กมีความสูงประมาณ 125-148 เซนติเมตร)
ราวกันตกและเหล็กดัดแบบไหนกันเด็กตกได้
ราวกันตกที่ปลอดภัยควรสูงอย่างน้อย 1.10 – 1.50 เมตร ออกแบบเป็นซี่แนวตั้งเพื่อไม่ให้ปีนได้ และระยะห่างไม่เกิน 10 เซนติเมตร ป้องกันการยื่นส่วนต่างๆ ของร่างกายออกไปได้ง่าย หรือทำเป็นตะแกรงเหล็กตาถี่ๆ อีกทั้งทำราวจับยื่นเข้าไปด้านใน 20-25 เซนติเมตร ป้องกันเด็กเล็กปีน และป้องกันการพลัดตกได้ดีกว่าราวกันตกแบบตรงๆ
ระยะความถี่ของเหล็กดัดหน้าต่างที่เหมาะสม คือ
-เหล็กดัดแนวตั้ง ระยะห่างไม่เกิน 10 เซนติเมตร
-เหล็กดัดตาราง ระยะห่างไม่เกิน 13 x 13 เซนติเมตร (คิดจาก เด็ก 1-4 ปี มีเส้นรอบวงศีรษะ 45-50 เซนติเมตร)

ราวกันตกต้องห้ามสำหรับเด็ก
บ้านที่มีเด็กควรตรวจสอบราวกันตกเพื่อความปลอดภัย โดยมีรูปแบบราวกันตกที่อาจเป็นอันตรายได้ คือ
-ราวที่มีระยะห่างซี่เกิน 15 เซนติเมตร และสูงน้อยกว่า 90 เซนติเมตร
-ราวที่มีขอบให้ยืนได้ ซึ่งเคยมีกรณีเด็กปีนขึ้นไปยืนบนขอบแล้วตกลงมา
-ราวที่เป็นซี่แนวนอน ซึ่งจะกลายเป็นบันไดให้เด็กปีนได้ง่าย

เสริมความปลอดภัยราวกันตกและหน้าต่างเดิม
หากราวกันตกและเหล็กดัดหน้าต่างเดิมไม่ปลอดภัยเพียงพอ แต่ก็ไม่อยากทุบรื้อของเดิม แนะนำให้เสริมตาข่ายพลาสติกหรือลูกกรงแบบชั่วคราว โดยติดตั้งกับราวและหน้าต่างเดิมให้แน่นหนา เมื่อลูกๆ พ้นวัยเด็กก็สามารถถอดออกดังเดิมได้ง่าย


เรื่อง : ศรายุทธ ศรีทิพย์อาสน์

ภาพประกอบ : เอกรินทร์ พันธุนิล

วิธีง่ายๆในการปรับพื้นที่สำหรับเด็กภายในบ้าน

บ้านนี้มีเด็ก แนวทางการจัดบ้านเพื่อการเรียนรู้อย่างอิสระ

7 ไอเท็มเด็ด อุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยสำหรับเด็ก