บ้านนี้มีเด็ก แนวทางการจัดบ้านเพื่อการเรียนรู้อย่างอิสระ

บ้านคือโลกของเด็ก จัดบ้านอย่างไรให้เด็กได้เล่นเต็มที่ พร้อมเรียนรู้เรื่องความรับผิดชอบและเรื่องราวของครอบครัวที่เสริมสร้างพัฒนาการเด็กด้วยงานบ้าน งานครัว งานสวนและนี่คือ 10 ตัวอย่างการจัดบ้านเพื่อส่งเสริมพัฒนาที่ดีของลูกคุณ

1-31. ในบ้านต้องมีต้นไม้อยู่ใกล้ตัวเด็ก
2. ในบ้านต้องมีพื้นที่เล่นดิน ทราย น้ำ
3. ในบ้านต้องมีพื้นที่ให้ลูกสร้างความคุ้นเคยกับสิ่งมีชีวิตอื่นๆ

4-54. พื้นที่ในบ้านอาจมีความเสี่ยงหรือมีอันตรายบ้าง แต่หากเราเปิดโอกาศให้เด็กเล่นโดยอยู่ในสายตา เขาก็จะเรียนรู้ที่จะดูแลตัวเองให้ปลอดภัย
5. มีพื้นที่ปลดปล่อย ปืนป่ายวิ่งเล่น

6. มีโต๊ะใหญ่เป็นศูนย์กลาง ทุกกิจกรรมอยู่รอบโต๊ะ ทุกคนมองเห็นกันได้
7. ให้ลูกมีพื้นที่ของตัวเอง จัดเก็บของให้ลูกหยิบเองได้ เป็นการฝึกให้เขาดูแลของของตัวเอง

88. ห้องนอนไม่มีของเล่น ให้ลูกเล่นข้างล่างให้เต็มที่ก่อนขึ้นไปอาบน้ำแต่งตัว

9-10
9. เมื่อลูกเริ่มเดินได้ ปล่อยให้เดินอย่างอิสระทำรั้วกั้นบริเวณบันไดและบ่อน้ำเพื่อความปลอดภัย
10. ปรับพื้นที่เล่นระดับนอกบ้านให้เท่ากันและเปลี่ยนวัสดุไม่ให้ลื่น

นี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งของการจัดบ้านเพื่อการเรียนรู้ ยังมีเทคนิคอีกมากมาย สามารถหาอ่านในหนังสือ “บ้านนี้มีเด็ก” จากสำนักพิมพ์บ้านและสวน

เรื่องและภาพประกอบ : หนังสือบ้านนี้มีเด็ก สำนักพิมพ์บ้านและสวน

สนใจสั่งซื้อ : https://www.facebook.com/commerce/products/1417022721665054/?rid=205565816144177&rt=6