บอสตัน เทอร์เรีย

ลักษณะสายพันธุ์และนิสัย “บอสตัน เทอร์เรีย (Boston Terrier)”

บอสตัน เทอร์เรีย
บอสตัน เทอร์เรีย

ประวัติสายพันธุ์

สุนัขพันธุ์ บอสตัน เทอร์เรีย เป็นสุนัขพันธุ์เล็ก ได้รับการขนานนามว่าเป็นสุภาพบุรุษแห่งอเมริกา (the American Gentlemen) พบครั้งแรกในช่วงท้ายของศตวรรษที่ 19 ที่กรุงบอสตัน (Boston) ของรัฐแมสซาชูเซตส์ (Massachusetts) ในสหรัฐอเมริกา มีการกล่าวถึงความเป็นมาของสายพันธุ์มากมาย ทำให้ไม่สามารถทราบได้ว่าความเป็นมาที่แท้จริงคือข้อมูลจากแหล่งไหน แต่มีข้อมูลที่ตรงกัน คือเป็นสุนัขพันธุ์ทางที่มาจากการผสมพันธุ์ข้ามสายพันธุ์ระหว่างสุนัขพันธุ์บูลด็อก (Bulldog) กับสุนัขพันธุ์ไวท์ อิงลิช เทอร์เรีย (White English Terrier) ชื่อ Burnett’s Gyp

ในต่อมาได้มีการนำสุนัขพันธุ์ทางที่ทำการผสมระหว่าง 2 สายพันธุ์ มาผสมพันธุ์กับสุนัขพันธุ์อิงลิช เทอร์เรีย (English Terrier) และได้คลอดลูกสุนัขเพศผู้ออกมาชื่อ Well’s Eph เป็นสุนัขทั่วไปที่ไม่ได้รับความสนใจ หลังจากนั้นได้ไปผสมพันธุ์กับสุนัขเพศเมียพันธุ์อิงลิช เทอร์เรียลายทอง (golden brindle English Terrier) ชื่อ Tobin’s Kate และได้คลอดลูกออกมา โดยลูกสุนัขที่คลอดออกมาจะถูกเรียกเป็นสุนัขพันธุ์บอสตัน เทอร์เรีย ทั้งหมดนี้จึงเป็นจุดเริ่มต้นของสุนัขสายพันธุ์บอสตัน เทอร์เรีย

การตั้งชื่อของสุนัขพันธุ์ บอสตัน เทอร์เรีย คือมีลักษณะหัวคล้ายกระสุนปืน (Bullet head), กลม (Round head), และมีลักษณะคล้ายสุนัขพันธุ์บูล เทอร์เรีย (Bull Terrier) ทำให้มีการตั้งชื่อสมาคมของสุนัขพันธุ์นี้โดยเฉพาะคือ The American Bull Terrier Club และในต่อมาไม่นานได้มีการเปลี่ยนชื่อสมาคมเป็น The Boston Terrier Club รวมถึงสมาคม The American Kennel Club (AKC) ได้ขึ้นทะเบียนพันธุ์สุนัขบอสตัน เทอร์เรีย ในปี ค.ศ. 1893

สุนัขพันธุ์บอสตัน เทอร์เรีย เป็นสุนัขที่ได้รับความนิยม และโดดเด่นเป็นอย่างมากในสหรัฐอเมิรกา ตั้งแต่ปี ค.ศ.1960 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน เนื่องจากเป็นสุนัขที่นิยมเลี้ยงในกลุ่มบุคคลที่มีชื่อเสียง

ในปี ค.ศ. 1979 สุนัขพันธุ์บอสตัน เทอร์เรีย ถูกตั้งให้เป็นสุนัขประจำรัฐแมสซาชูเซตส์ (Massachusetts)