Loom Chair เก้าอี้เหล็ก เก้าอี้ไม้ รางวัล DEmark 2020 plural designs คุณพิบูลย์ อมรจิรพร

LOOM CHAIR เก้าอี้ที่ถักทอจากภูมิปัญญาของแต่ละชุมชน

Loom Chair เก้าอี้เหล็ก เก้าอี้ไม้ รางวัล DEmark 2020 plural designs คุณพิบูลย์ อมรจิรพร
Loom Chair เก้าอี้เหล็ก เก้าอี้ไม้ รางวัล DEmark 2020 plural designs คุณพิบูลย์ อมรจิรพร

นี่คือ เก้าอี้เหล็ก เจ้าของรางวัล DEmark 2020 กลุ่มสินค้าเฟอร์นิเจอร์ ที่ทำหน้าที่บันทึกงานฝีมือของแต่ละชุมชน ผ่านการผสานไม้ เหล็ก และ เส้นใยธรรมชาติเข้าด้วยกัน ตั้งแต่การสานด้วยผักตบชวาแบบสวยเรียบ การสานด้วยกระจูดย้อมสี หรือถักด้วยเส้นใยฝ้ายย้อมคราม

แนวคิดสร้างสรรค์นี้มาจาก plural designs โดย คุณพิบูลย์ อมรจิรพร ซึ่งมองเห็นความเป็นไปได้ในการส่งเสริมและสนับสนุนชุมชนงานฝีมือทั่วประเทศ โดยใช้เก้าอี้เป็น แพลตฟอร์ม อันเป็นการจับการผลิตแบบอุตสาหกรรมที่มีความแม่นยำ แข็งแรง ทนทาน มาผสานกับการทำงานฝีมือที่ช่วยสร้างเอกลักษณ์พิเศษให้กับเก้าอี้

Loom Chair เก้าอี้เหล็ก เก้าอี้ไม้ รางวัล DEmark 2020 plural designs คุณพิบูลย์ อมรจิรพร

โครงเก้าอี้ไม้ผลิตโดยใช้ทักษะของช่างไม้ดั้งเดิม โดยใช้ไม้ขนาดเท่ากัน และออกแบบให้เป็นเส้นตรง แนวตั้ง และแนวนอน คล้ายลักษณะของกี่ทอผ้า ยึดไม้ทั้งหมดด้วยการเข้าเดือย มีที่เท้าแขนที่ใช้พักและช่วยพยุงตัวขึ้นยืนได้อย่างสะดวกและรับน้ำหนักได้ดีขณะนั่งพัก เป็นมิตรกับผู้สูงอายุ 

Loom Chair เก้าอี้เหล็ก เก้าอี้ไม้ รางวัล DEmark 2020 plural designs คุณพิบูลย์ อมรจิรพร

พนักพิงและที่นั่งเหล็กผลิตด้วยเครื่องจักรที่แม่นยำ เพื่อให้ได้ความโค้งที่รับกับสรีระของชาวเอเชีย นั่งสบาย ถ่ายเทอากาศได้ พร้อมทำหน้าที่เป็นเส้นตั้งของการสาน ถัก ลวดลาย อันเป็นงานฝีมือของชุมชนต่าง ๆ ลงไป ซึ่งการใช้เส้นตั้งด้วยเหล็กในส่วนของที่นั่งและพนักพิงนี้ ยังช่วยรับน้ำหนักแทนวัสดุที่ชุมชนสานขึ้นมาด้วย

Loom Chair เก้าอี้เหล็ก เก้าอี้ไม้ รางวัล DEmark 2020 plural designs คุณพิบูลย์ อมรจิรพร

Loom chair จึงเป็นเก้าอี้ที่ช่วยบันทึกงานฝีมือของแต่ละชุมชนไว้ ทำหน้าที่เป็นเหมือน “กี่ทอผ้า” ที่ใช้ในการผลิตเครื่องนุ่งห่ม โดยผู้ออกแบบได้ส่งไปให้แต่ละชุมชนได้ถัก ทอ สาน วัสดุพื้นถิ่นของแต่ละชุมชนจาก 4 ภาค ทั่วไทยลงไป ซึ่งเป็นภูมิปัญญาที่ได้รับการถ่ายทอดมาเนิ่นนาน ก่อนนำกลับมาประกอบเป็นเก้าอี้ บันทึกเรื่องราว ลวดลาย และภูมิปัญญาของแต่ละชุมชนผ่านงานหัตถกรรมที่มีอยู่อย่างหลากหลาย ให้อยู่บนชุดเก้าอี้ที่ทุกคนสามารถใช้งานได้ตามบริบทการใช้งานในปัจจุบัน 

Loom Chair เก้าอี้เหล็ก เก้าอี้ไม้ รางวัล DEmark 2020 plural designs คุณพิบูลย์ อมรจิรพรLoom Chair เก้าอี้เหล็ก เก้าอี้ไม้ รางวัล DEmark 2020 plural designs คุณพิบูลย์ อมรจิรพร

ตัวผู้บริโภคยังสามารถเลือกวัสดุและลวดลายของเก้าอี้แต่ละตัวได้ตามความชอบ หรืออาจจะรวมไปถึงความชอบในงานฝีมือหัตถกรรมแต่ละชุมชนเนื่องจากผู้ออกแบบได้เปิดกว้างให้แต่ละชุมชนสร้างลวดลายของพวกเขาได้อย่างอิสระ โดยให้ช่างฝีมือของแต่ละชุมชนเป็นผู้ถ่ายทอดเรื่องราวเต็มที่ ผลลัพธ์ของการสร้างสรรค์ที่เกิดเป็นลวดลายใหม่ ๆ จึงถูกส่งต่อมายังผู้ใช้ที่สร้างความแปลกตาไปจากเดิม

Loom Chair เก้าอี้เหล็ก เก้าอี้ไม้ รางวัล DEmark 2020 plural designs คุณพิบูลย์ อมรจิรพรLoom Chair เก้าอี้เหล็ก เก้าอี้ไม้ รางวัล DEmark 2020 plural designs คุณพิบูลย์ อมรจิรพร

เก้าอี้ Loom chair มีขนาด 50x60x90 เซนติเมตร วัสดุทั้งหมดสามารถย่อยสลายได้ ไม้โครงเก้าอี้เคลือบผิวด้วยน้ำยาที่ปราศจากสารระเหย (low VOC) การทำสีพ่นอุตสาหกรรมช่วยให้ประหยัดสี และลดการฟุ้งกระจายในสภาพแวดล้อม ในส่วนวัสดุจากชุมชนที่ถักสานเพิ่มเข้าไปในเก้าอี้ เป็นวัสดุธรรมชาติที่ไม่เป็นพิษกับสิ่งแวดล้อม

ออกแบบ: คุณพิบูลย์ อมรจิรพร จาก Plural designs
ภาพ: ภาพประชาสัมพันธ์จาก demarkaward.net, พิบูลย์ อมรจิรพร
เรียบเรียง: ND24