เชิญชวนร่วมงาน Opening Day 26 สิงหาคม 2563

SACICT CONCEPT2020 เชิญร่วมสัมผัสประสบการณ์งานศิลปหัตถกรรมในงาน

SACICT CONCEPT OPENING DAY
วันที่ 26 สิงหาคม 2563 เวลา 13.00 น. ณ สามย่านมิตรทาวน์
ลงทะเบียนร่วมกิจกรรมเสวนาฟรี