Coffee Dripper Stand

ลงมือทำ Coffee Dripper Stand ง่ายๆ ด้วยตัวเอง

Coffee Dripper Stand
Coffee Dripper Stand

ใครชอบชงกาแฟดื่มเองด้วยวิธีดริปคงไม่ปฎิเสธว่า ช่วงเวลาแห่งการรอคอยน้ำกาแฟหยดแรก และการนั่งมองสายน้ำสีดำไหลผ่านดริปเปอร์ลงมายังแก้ว เป็นช่วงเวลาแห่งความดื่มด่ำไม่น้อยไปกว่า ตอนยกถ้วยกาแฟขึ้นดื่ม

นั่นเป็นเหตุผลที่คนรักกาแฟดริปรู้สึกเพลิดเพลินเมื่อนั่งมองดริปเปอร์หลายอัน วางเรียงกันบนดริปเปอร์สแตนด์เหนือเคาน์เตอร์ของร้านกาแฟในฝัน แต่สำหรับคนที่พิถีพิถันในการชงกาแฟ การวางดริปเปอร์บนสแตนด์ยังช่วยให้สังเกตเห็นความต่อเนื่องของการหยด สีของน้ำกาแฟและชักแก้วออกได้ทันทีเมื่อได้ปริมาณน้ำกาแฟที่ต้องการ หากคุณชอบดริปกาแฟดื่มเองเหมือนกัน มาทำ Coffee Dripper Stand ไว้ใช้ที่บ้านกันดีกว่า

ขนาดไม้

 1. ขนาด 20 x 5 เซนติเมตร หนา 1 นิ้ว จำนวน 2 แผ่น
 2. ขนาด 20 x 60 เซนติเมตร หนา 1 นิ้ว จำนวน 1 แผ่น
 3. ขนาด 5 x 55 เซนติเมตร หนา 1 นิ้ว จำนวน 2 แผ่น
 4. เดือยไม้สักขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 9 มิลลิเมตร ยาว 5 เซนติเมตร 4 แท่ง และ 15 เซนติเมตร 22 แท่ง

อุปกรณ์

 1. เลื่อยมือ
 2. ตะไบสำหรบังานไม้
 3. กาวลาเท็กซ์
 4. ชุดดอกสว่านเจาะลูกบิดประตขูนาด 2.5 นิ้ว
 5. กระดาษทราย
 6. เครื่องวัดระดับน้ำ
 7. ค้อนยาง
 8. ปากกาฉาก
 9. เหล็กฉาก
 10. สว่านมือหมุน 11 ตลับเมตร

ขั้นตอนการทำ

ชิ้นงานนี้ประกอบด้วย 2 ส่วนแยกกัน คือ ฐานวางกรวยดริป และตะแกรงวางแก้ว

 • ฐานวางกรวยดริป

เลือกใช้ไม้โอ๊กหน้ากว้าง 8 นิ้ว หนา 1 นิ้ว เนื่องจากเป็นไม้ที่มีลายสวยงาม ยิ่งใช้ลายยิ่งสวย เหมาะกับงานที่ต้องการความเรียบง่ายและสวยด้วยตัววัสดุ

1.วาดแบบให้ได้ขนาดตามต้องการ

2.ไสปรับหน้าไม้ให้เรียบและเห็นลายไม้ เสร็จแล้วตัดชิ้นส่วนให้ได้ขนาด

 

3.เมื่อไสหน้าไม้จนเรียบ ให้เริ่มทำส่วนท็อปด้วยการวัดตำแหน่ง สำหรับเจาะรูวางกรวยดริปให้ได้ระยะสวยงาม จากนั้นใช้สว่านเจาะลูกบิดประตู ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2.5 นิ้ว เจาะให้ทะลุจำนวน 3 รู

4.ยึดแผ่นท็อปกับส่วนขาตั้งเข้าด้วยกัน โดยใช้เครื่องวัดระดับน้ำและเหล็กฉาก ตรวจความถูกต้องอีกครั้งเพื่อให้ขาทั้งสองวางได้ฉากเท่ากัน ยึดด้วยปากกาฉากเพื่อความสะดวกในการเจาะรูสำหรับใส่เดือยไม้

5.เจาะไม้ด้วยดอกสว่านเจาะไม้ ขนาด 9 มิลลิเมตรตามตำแหน่งที่กำหนดไว้ และทากาวลาเท็กซ์ ด้านที่ไม้ประกบกัน

6.ใช้เดือยไม้เส้นผ่านศูนย์กลาง 9 มิลลิเมตร ยาว 2 นิ้วตอกด้วยค้อนยางให้ทั้งสองส่วน ติดเข้าด้วยกัน และใช้เลื่อยมือตัดเดือยไม้ส่วนเกินออก ขัดด้วยกระดาษทรายให้ไม้เรียบ เสมอกัน

 

 • ตะแกรงวางแก้วกาแฟ

ตะแกรงไม้ถอดเข้า – ออกได้สำหรับวางแก้วเพื่อให้น้ำกาแฟไหลผ่านลงไปด้านล่างที่มีผ้าหรือถาดรองรับน้ำไม่เลอะเทอะ โดยประยุกต์ใช้เดือยไม้สำเร็จรูปมาทำเป็นไม้ระแนง

1.ตัดไม้ตามขนาด โดยส่วนนี้จะใช้ไม้ขนาดหนากว้าง 2 นิ้ว ยาว 22 นิ้ว หนา 1 นิ้ว จำนวน 2 ชิ้น นำมายึดติดกัน ด้วยปากกาจับชิ้นงาน เพื่อให้รูที่เจาะตรงกัน

 

2.วัดระยะเจาะรูสำหรับใส่เดือยไม้ เจาะด้วยสว่าน ขั้นตอนนี้สำคัญที่สุดตอนเจาะรู ต้องพยายามเจาะให้ตรงกัน จะทำให้ประกอบชิ้นส่วนง่ายขึ้น

3.ใช้ค้อนยางตอกชิ้นส่วนเข้าด้วยกัน ขัดด้วยกระดาษทราย

4.เสร็จแล้วทาน้ำยาเคลือบไม้ชนิดด้านทั้งชิ้นงาน เป็นขั้นตอนสุดท้าย

เพียงทำตามขั้นตอนนี้ก็ได้ Coffee Dripper Stand เอาไว้ดื่มด่ำกาแฟที่บ้านแล้ว

ข้อมูลจาก: The Manual Vol. 02 Woodwork = คู่มืองานช่างของคนรักบ้าน

เรื่อง อัษฎาวุฒิ วัฒนะโสภาคย์

ภาพ ปรัชญา จันทร์คง