ดลพร สถาปนิกแห่ง Cloud Floor ที่เข้าใจความแตกต่างของคนด้วยหนังสือ “The Culture Map”

โครงการ “ส่งความรู้ สร้างความสุข” ได้เล็งเห็นความสำคัญของการอ่าน เพราะการอ่าน ถือเป็นรากฐานที่สำคัญของการเรียนรู้ ด้วยความร่วมมือระหว่าง บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) และ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) รวมไปถึงหน่วยงานภาครัฐ คือ กระทรวงศึกษาธิการ และ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ซึ่งในครั้งนี้เราได้เชิญคุณดลพร ชนะชัย สถาปนิกจาก Cloud Floor ผู้มีส่วนร่วมกับผลงานออกแบบเกี่ยวกับพื้นที่สาธารณะในเมืองมาหลายต่อหลายผลงาน มาแนะนำหนังสือที่ชื่นชอบให้ได้รู้จักกัน

คุณดลพรเลือกหนังสือ “The Culture Map” โดย Erin Meyer นักเขียนชาวอเมริกัน ผู้สนใจเรื่องความแตกต่างทางวัฒนธรรมของคนทั่วโลก ที่ส่งผลต่อการสื่อสารทั่วไป จนถึงการทำงานและการทำธุรกิจ หนังสือ The Culture Map ในปี 2014 เล่มนี้ ได้บรรยายถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรมตามความสนใจของผู้เขียนไว้หลากหลายประเด็น ไม่ว่าจะเป็นการสื่อสาร พฤติกรรม การแสดงออกทางภาษาและทางกาย โดยมีจุดมุ่งหมายคือการทำความเข้าใจความแตกต่าง เพื่อการเข้าหาและปฏิสัมพันธ์กับผู้คนหลากหลายวัฒนธรรม โดยเฉพาะในที่ทำงาน ภายใต้โลกที่เป็นโลกาภิวัฒน์อย่างสูงในเวลาปัจจุบัน

นอกจากเนื้อหาจะอ่านสนุก มีหลากหลายตัวอย่างน่าสนใจ รวมถึงมีเรื่องวัฒนธรรมของคนไทยที่ไม่เคยสังเกต คุณดลพรยังกล่าวว่า หนังสือเป็นประโยชน์กับเขาในแง่การช่วยทำความเข้าใจความแตกต่างของคน เมื่อต้องทำงานเกี่ยวกับเมือง เกี่ยวกับสังคม และเกี่ยวกับคน ความเข้าใจธรรมชาติของคนจึงเป็นหัวใจสำคัญที่สุดก่อนจะนำไปสู่งานออกแบบที่สำเร็จในขั้นสุดท้าย

“อย่างน้อยเราจะได้เข้าใจสิ่งที่ผู้คนสื่อสาร ว่าจริงๆ แล้วเขาหมายถึงอย่างนั้นจริงๆ หรือเปล่า” คุณดลพรกล่าว

“ที่ชอบหนังสือเล่มนี้มากเพราะว่า เวลาทำงาน เราต้องเข้าใจแบ็คกราวนด์ของคนเยอะ เมื่อต้องทำงานเกี่ยวกับเมือง สังคม และคน บางทีเราไม่สามารถเอาตัวอย่างจากประเทศใดก็ตามแล้วเอามาใส่ให้ประเทศไทยได้ ก็เลยอยากรู้ว่า การออกแบบที่นี่ ให้ประเทศนี้ เพื่อให้คนแบบนี้ มันเกิดจากอะไรมาก่อน”

ภาพหนังสือจาก https://audiobookstore.com/audiobooks/the-culture-map-1.aspx