“อิคิไก” หนังสือที่ทำให้ ณฤชา สถาปนิกแห่ง I Like Design Studio ยินดีต่อเรื่องง่ายๆ และภูมิใจกับสิ่งที่ทำ

โครงการ “ส่งความรู้ สร้างความสุข” เป็นอีกหนึ่งโครงการดี ๆ ของความร่วมมือระหว่าง บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) และ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) รวมไปถึงหน่วยงานภาครัฐ คือ กระทรวงศึกษาธิการ และ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่เล็งเห็นความสำคัญของการอ่าน เพราะการอ่าน ถือเป็นรากฐานที่สำคัญของการเรียนรู้และการพัฒนาทักษะของเด็ก

ซึ่งในครั้งนี้เราได้เชิญคุณณฤชา คูวัฒนาภาศิริ สถาปนิกจาก I Like Design Studio ผู้ฝากผลงานออกแบบบ้านพักอาศัยไว้ในนิตยสารและเว็บไซต์บ้านและสวนหลากหลายผลงาน ในฐานะสถาปนิก เราอยากทราบแรงบันดาลใจในการทำงานและการใช้ชีวิตผ่านหนังสือของเขา

คุณณฤชา ได้เลือกหนังสือ “อิคิไก ความหมายของการมีชีวิตอยู่” หรือ “The Little Book of Ikigai” โดย Ken Mogi แปลโดยวุฒิชัย กฤษณะประกรกิจ มาแนะนำให้รู้จัก โดยคำว่า “อิคิไก” นั้น หมายถึง “คุณค่าหรือความหมายของการมีชีวิตอยู่” เป็นเหมือนปรัชญาการใช้ชีวิตที่ฝังรากในสังคมและวัฒนธรรมของคนญี่ปุ่น แต่ถึงแม้จะเป็นเหมือนปรัชญา มันก็เป็นสิ่งธรรมดาที่คนญี่ปุ่นคุ้นเคยกันดีในชีวิตประจำวัน

หากด้วยความธรรมดาสามัญนี่เอง ที่ทำให้อิคิไกเป็นวิธีคิดที่กำลังได้รับความสนใจอย่างกว้างขวาง โดยเฉพาะในหนังสือเล่มนี้ ที่คุณณฤชากล่าวว่า มันได้สอนเขาในแง่ความเข้าใจต่อชีวิต ความยินดีต่อเรื่องง่ายๆ ในแต่ละวัน รวมถึงความอิ่มเอม และความภาคภูมิใจในการทำงาน และการใช้ชีวิตประจำวัน

“ช่วยได้เยอะเลย” คุณณฤชาว่า “บางทีเราทำงาน เราก็รู้ว่า คนเห็นค่าเราก็มี คนที่ไม่เห็นค่าเราก็มี ซึ่งบางทีมันก็ทำให้จิตใจเราแย่ลง เมื่อเขาไม่ได้เห็นคุณค่าต่อสิ่งที่เราทำ แต่ทั้งหมดทั้งมวล พออ่านแล้ว เราก็จะพบว่า เราไม่จำเป็นต้องไปยึดติดกับคนอื่นเลย ถ้าเราทำแล้วเราภูมิใจกับสิ่งที่เราทำมันก็เพียงพอ”

“อยากแนะนำให้อ่านเพราะว่า ผมคิดว่าถ้าทุกคนภูมิใจในสิ่งที่ตัวเองทำ เช่น ถ้าเราได้ทำงานออกแบบอย่างภาคภูมิใจให้กับทุกคน หรือคนเขียนแบบภูมิใจที่จะเคลียร์แบบเพื่อให้หน้างานไม่มีปัญหา หรือช่างสารพัดช่าง ทำงานอย่างไม่สุกเอาเผากิน แต่ทุกคนภูมิใจในสิ่งที่ตัวเองทำ ทุกอย่างมันจะเปลี่ยนเลย เมื่อทุกคนต้องการทำให้สิ่งที่ตัวเองทำมันดีขึ้นทุกคน ทุกอย่างมันจะออกมาดีมากๆ”

 

 

ภาพหนังสือจาก https://readery.co/9786163711175