DESIGNNATION 2019 เทศกาลแสดงผลงานดีไซน์และศิลปะสุดสร้างสรรค์ ใจกลางย่านสยาม

ปลุกกระแสความสร้างสรรค์ของกรุงเทพฯ ที่ถูกประกาศให้เป็นเมืองสร้างสรรค์ (Creative City) ในด้านการออกแบบ จากองค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO) เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา ด้วยเทศกาลแสดงผลงานดีไซน์และศิลปะสุดสร้างสรรค์  “DesignNation 2019” ภายใต้แนวคิด “Futurizinf the City” วันที่ 7-24 พ.ย. 2562

งาน DesignNation 2019 นี้เกิดจากความร่วมมือของ art4d และกลุ่มพันธมิตรพลังสยาม อันได้แก่ บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน), บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด,สำนักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (PMCU) และหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร (BACC) โดยมีจุดมุ่งหมายในการยกระดับวงการด้านงานออกแบบ และสร้างเครือข่ายขับเคลื่อนผู้ประกอบการไทยสู่ตลาดระดับสากล เกิดเป็นเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ที่เน้นไปที่เครือข่าย Business to business เพื่อเป็นการขยายโอกาสทางธุรกิจให้กับผู้ประกอบการและนักออกแบบ ซึ่งทั้งหมดนี้นำเสนอผ่านกิจกรรมในรูปแบบต่าง ๆ ตั้งแต่งานแสดงสินค้า นิทรรศการ Showcase และกิจกรรมเสวนาในหัวข้อต่าง ๆ

DesignNation 2019 DesignNation 2019 DesignNation 2019 DesignNation 2019 DesignNation 2019 DesignNation 2019 DesignNation 2019 DesignNation 2019 DesignNation 2019 DesignNation 2019 DesignNation 2019

Design Market @DesignNation

ตลาดสินค้าออกแบบ  ที่รวบรวมสินค้ามีดีไซน์จากนักออกแบบทั่วประเทศ เป็นพื้นที่ที่เปิดโอกาสให้นักออกแบบและผู้ประกอบการได้มีพื้นที่แสดงสินค้าและปล่อยไอเดียได้อย่างเต็มที่ ไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ เฟอร์นิเจอร์ แฟชั่น เครื่องประดับ ฯลฯ อาทิ กลุ่ม Design PLANT นักออกแบบเฟอร์นิเจอร์และของตกแต่งรุ่นใหม่ อย่าง PDM Brand,Atelier 2+,thinkk Studio, Dots design Studio รวมไปถึงศิลปินหน้าใหม่อย่าง กลุ่ม Young Graphic Designers & Illustrators

งานจัดขึ้นบริเวณ Discovery Plaza ตั้งแต่วันที่ 7-24 พ.ย. 2562

DNA Award

งานประกวดรางวัลออกแบบยอดเยี่ยมแห่งชาติ โดยมีจุดประสงค์หลักเพื่อเป็นการสนับสนุนผู้ประกอบการและนักออกแบบให้สร้างมูลคาเพิ่มให้แก่สินค้าและบริการของตนเอง

DesignNation 2019 DesignNation 2019 DesignNation 2019 DesignNation 2019 DesignNation 2019 DesignNation 2019 DesignNation 2019

Design Exhibition

นิทรรศการงานออกแบบ ที่รวบรวมงานออกแบบหลากหลายแขนง แบ่งออกเป็น International Pavilion แสดงผลงานออกแบบจากนานาชาติ ,Degree Show งานประกวดศิลปนิพนธ์และนิทรรศการจากนักศึกษาสาขาออกแบบทั่วประเทศ, Living Trend 2020 นิทรรศการแสดงเร่องราวของแนวโน้มการพัฒนาการอยู่อาศัยของคนเมือง และ Gastronomy + Design การผสมผสานศาสตร์ด้านอาหารและการออแบบเข้าด้วยกัน

Design Forum

กิจกรรมเสวนาเกี่ยวกับงานออกแบบ ไม่ว่าจะเป็น Creative Talk โดย FOREIGN POLICY จากสิงคโปร์,BORIS BERTRAM ผู้กำกับหนัง THE HUMAN SHELTER หรือจะเป็น Future Lab Forum งานสัมมนาเกี่ยวเนื่องกับเทรนด์และการออกแบบเพื่อการสร้างธุรกิจที่ตอบโจทย์กลุ่มเป้าหมายในอนาคต

ชมรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.designnation.net


เรียบเรียง : Plagrim
ภาพ : ศุภกร

อ่านต่อ CHIANG MAI DESIGN WEEK 2019 ในคอนเซ็ปต์ BETTER CITY, BETTER LIVING