[The happy Read] คุณดำรง ลี้ไวโรจน์ : อ่านนัยยะสัมพันของครอบครัว การเมือง ประวัติศาสตร์

โครงการ “ส่งความรู้ สร้างความสุข” เป็นอีกหนึ่งโครงการดี ๆ ของความร่วมมือระหว่าง บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) และ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) รวมไปถึงหน่วยงานภาครัฐ คือ กระทรวงศึกษาธิการ และ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ที่เล็งเห็นความสำคัญของการอ่าน เพราะการอ่าน ถือเป็นรากฐานที่สำคัญของการเรียนรู้และการพัฒนาทักษะของเด็ก ซึ่งในครั้งนี้เราได้ คุณดำรง ลี้ไวโรจน์ บ.ก. จากนิตยสาร room มาแนะนำหนังสือเล่มโปรดของเขาให้รู้จักกัน แล้วหนังสือเล่มโปรดที่ว่านั้นจะเป็นหนังสืออะไร ไปดูกันเลยค่ะ

ดำรง ลี้ไวโรจน์

คุณดำรง ลี้ไวโรจน์ เป็น บ.ก. นิตยสาร room นิตยสารบ้านในลุคแนวๆ เท่ๆ ที่ดูวัยรุ่นหน่อย ครั้งนี้คุณดำรง ได้แนะนำหนังสือ “พุทธอัสดงกับทรงจำของทรงจำของแมวกุหลาบดำ” ของคุณวีรพร นิติประภามาให้เราได้รู้จักกัน ซึ่งหนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือที่ได้รับรางวัลซีไรต์อีกด้วย

“พุทธอัสดงกับทรงจำของทรงจำของแมวกุหลาบดำ” เป็นหนังสือที่พูดถึง 3 เรื่องหลัก ๆ เรื่องแรกคือความสัมพันธ์ของคนในครอบครัวของชาวจีนโพ้นทะเล มายาคติ และความเชื่อต่าง ๆ ที่เราถูกปลูกฝังมาว่า ควรปฏิบัติตัวอย่างไร ควรอยู่ในสังคมอย่างไร เรื่องที่สอง คือพูดถึงเรื่องของการเมืองโดยดึงเอาประวัติศาสตร์ในยุคสมัยที่มีสงครามโลก การเข้ามาของต่างชาติ โดยนำเรื่องราวเหล่านี้มาพูดถึง และอ้างอิง เรื่องที่สามคือ ช่วงเวลาที่เป็นเหมือนภาพย้อนอดีตที่อ้างอิงจากประวัติศาสตร์ที่เกิดขึ้นจริง  ซึ่งนอกจากภาษาที่สวยของหนังสือเล่มนี้แล้ว ตัวเนื้อเรื่องที่สนุกและเกร็ดข้อมูลประวัติศาสตร์ที่ตัวคุณดำรงเองก็มีความเกี่ยวเนื่องสัมพันธ์กัน ทำให้รู้สึกถึงบรรยากาศและมีอารมณ์รวมไปกับเนื้อเรื่อง

หนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือที่ถ่ายทอดเรื่องราวชีวิตของผู้คนในอดีต โดยมีการอ้างอิงถึงประวัติศาสตร์ที่เกิดขึ้น ซึ่งถ้าใครทันในช่วงยุคสมัยนั้นหนังสือเล่มนี้อาจจะทำให้หวนคิดถึงอดีตเมื่อครั้งยังเป็นเด็ก และแน่นอนว่านอกจากจะทำให้นึกเหตุการณ์อะไรบางอย่างได้ แล้วยังเป็นหนังสือที่ทำให้รู้สึกอบอุ่นหัวใจอีกด้วย