The Editor’s View [ Honda CRV x บ้านและสวน ]

เวลาบ้านและสวนต้องทดสอบรถ เราจะขอเปลี่ยนจากการทดสอบสมรรถนะ เป็นการทดลองใช้ชีวิตกับรถแทน  เมื่อแนวคิดการออกแบบรถ Honda CRV ใหม่คือ “สู่ทุกพื้นที่จินตนาการในแบบของคุณ”

พี่เจบรรณาธิการของพวกเรา เลยลองจิตนาการในแบบของคนรักการเดินทางและกิจกรรมกลางแจ้งมาให้ดู ติดต่อขอทดลองขับ ได้ที่โชว์รูม ฮอนด้า ใกล้บ้านคุณ