Sansiri Tree Story 35 ปีที่ แสนสิริ “เก็บ เลือก ปลูก รักษา” ต้นไม้และจะไม่หยุดอยู่แค่นี้

ต้นไม้หนึ่งต้นกว่าจะเติบใหญ่ให้ร่มเงาต้องใช้เวลาหลายสิบปี น่าเสียดายที่ในบางครั้งมันกลับถูกตัดโค่นลงอย่างง่ายดาย ด้วยเหตุผลบางประการเพียงระยะเวลาไม่ถึงสิบนาที ถึงเวลาหรือยังที่เราควรหันมาใส่ใจต้นไม้อย่างที่มันควรจะเป็นเสียที

Sansiri Tree Story 35 ปีที่ แสนสิริ
โครงการโมริ เฮาส
Sansiri Tree Story 35 ปีที่ แสนสิริ
โครงการเดอะ ไลน์ จตุจักร-หมอชิต

หากใครยังไม่เริ่มรักษ์ต้นไม้ รู้ไว้แสนสิริเริ่มแล้ว และเริ่มมานานกว่า 35 ปีกับจุดยืนในการ “เก็บ เลือก ปลูก รักษา” 4 กระบวนการใส่ใจต้นไม้ที่เรียกกันว่า “Sansiri Tree Story” ซึ่งที่ผ่านมา แสนสิริ นำหลักการจัดการต้นไม้แบบ Eco-Planting มาใช้กับทั้งโครงการคอนโดมิเนียมและโครงการบ้านเดี่ยว หรือเรียกว่าคิดตั้งแต่ตำแหน่งของต้นไม้ที่เหมาะสม รวมไปถึงการนำแนวคิดต้นไม้บำบัดมาใช้ในการออกแบบพื้นที่สีเขียว ทั้งการปลูกเพื่อให้ร่มเงา ปลูกเพื่อกรองฝุ่น หรือดูดซับสารพิษ รวมถึงปลูกเพื่อใช้กลิ่นหอมของต้นไม้ในการบำบัด นั่นยังไม่รวมถึงเมื่อมันเขียวขจีและเติบใหญ่ ต้นไม้เหล่านั้นจะสร้างสุนทรียภาพต่อพื้นที่ได้มากเป็นทวีคูณอีกด้วยนะ

Sansiri Tree Story 35 ปีที่ แสนสิริ

เก็บ…คุณค่า เพื่อสร้างมูลค่า

การปลูกต้นไม้ทดแทนย่อมต้องใช้เวลานาน กว่าที่ต้นไม้จะเติบโตขึ้นมาเติมเต็มความร่มรื่นให้กับพื้นที่ส่วนกลางของโครงการ การลดช่วงระยะเวลาอันยาวนานให้สั้นลงที่ดีที่สุด ก็คือการเลือกเก็บรักษาต้นไม้ใหญ่ที่มีอยู่เดิมให้คงอยู่ในพื้นที่ไว้ให้มากที่สุด แสนสิริจึงให้ความสำคัญกับการเก็บต้นไม้เดิมเป็นลำดับแรก โดยเฉพาะต้นที่มีอายุหลายสิบปี

เราจำได้ว่าในโครงการ VIA BOTANI แสนสิริมีการออกแบบอาคารให้โอบล้อมต้นจามจุรีอายุกว่า 80 ปี จนกลายเป็นแลนด์มาร์กของโครงการไปโดยปริยาย กระบวนการพื้นฐานนี้เองไม่เพียงช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับโครงการในยุคที่คนเมืองโหยหาธรรมชาติเท่านั้น หากแต่ยังเป็นการช่วยเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับเมืองที่กำลังขาดแคลน และมองข้ามคุณค่าของต้นไม้อย่างเป็นรูปธรรม

Sansiri Tree Story 35 ปีที่ แสนสิริ

เลือก…อย่างเหมาะสม

เมื่อเก็บแล้วยังไม่พอเพียงจึงต้องปลูกเพิ่ม แต่ใช่ว่าการปลูกต้นไม้เพิ่มเติมหรือทดแทนต้นเดิมจะปลูกต้นใดก็ได้ตามใจ กระบวนการเลือกชนิดของต้นไม้ ขนาดของต้น ตลอดจนตำแหน่งที่ตั้งของต้นไม้ในโครงการต้องมีความสอดคล้องเหมาะสมกัน และต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางในการเลือกเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด รู้หรือไม่ว่าแสนสิริมีวิธีการเลือกชนิดพันธุ์ไม้จากป่าปลูก ตั้งแต่ยังเป็นต้นเล็กเพื่อให้มันได้เติบโตอย่างแข็งแรงไปพร้อม ๆ กับโครงการและลูกบ้าน

Sansiri Tree Story 35 ปีที่ แสนสิริ

ปลูก…อย่างเข้าใจ

กระบวนการปลูกต้นไม้นั้นสำคัญไม่ต่างจากกระบวนการสร้างอาคาร เพื่อความยั่งยืน กระบวนการปลูกต้นไม้จึงต้องถูกต้องตามหลักการในทุกรายละเอียด แสนสิริเน้นการใจตั้งแต่การเตรียมพื้นที่ การวางตำแหน่ง คำนวณระยะห่าง ไปจนถึงการค้ำยันต้นไม้ เพื่อพยุงต้นไม้ทุกต้นในโครงการให้เติบโตงดงาม สร้างอากาศบริสุทธิ์ให้กับผู้อาศัยได้ในระยะยาว ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดคือโครงการบ้านแสนสิริ พัฒนาการ ที่พวกเขาทำการเคลื่อนย้ายต้นไม้มาปลูกลงดินอย่างระมัดระวัง แม้กระบวนการนี้อาจจะต้องใช้งบประมาณจำนวนมาก แต่เรามองว่าคุ้มค่าเมื่อเทียบกับการได้มาถึงพื้นที่สีขียวที่เบียดเบียนธรรมชาติน้อยที่สุด

Sansiri Tree Story 35 ปีที่ แสนสิริ

รักษา…ให้ยั่งยืน

กระบวนการสุดท้ายคือการรักษาและใส่ใจอย่างยั่งยืน ปลูกแล้วไม่ปล่อยเลยผ่าน แสนสิริยังมุ่งเน้นการถ่ายทอดความรู้ นำแนวทางการดูแลอย่างยั่งยืนจากรุกขกร ส่งต่อคู่มือดูแลต้นไม้ไปสู่นิติบุคคล นอกจากนี้ยังมีคู่มือดูแลต้นไม้ให้ลูกบ้านได้ศึกษาผ่าน Home Service Application และจัดสัมมนากับมหาวิทยาลัยเพื่อส่งต่อความรู้ให้ชุมชนต่อไป นั่นเพราะการรักษาต้นไม้ไม่ใช่เรื่องของใครคนใดคนหนึ่ง แต่เป็นเรื่องของทุกคนที่จะต้องช่วยกันนั่นเอง

เพราะเราเชื่อว่าบ้านกับสวน เมืองกับต้นไม้เป็นของคู่กัน เช่นเดียวกับแสนสิริที่เชื่อมั่นว่าต้นไม้ ไม่ว่าจะต้นใหญ่หรือต้นเล็กก็สามารถสร้างความสงบ และลดมลภาวะในร่างกายและจิตใจลงได้ ภายใต้หลักคิด “ปลูกต้นไม้ให้ยั่งยืนเริ่มที่การปลูกต้นไม้ในใจ” เราจึงเห็นการออกแบบพื้นที่สีเขียว หรืองานภูมิสถาปัตย์กรรมของทุก ๆ โครงการจากแสนสิริ สวยเด่นบนความเข้าใจถึงความสำคัญด้านสิ่งแวดล้อม

Sansiri Tree Story 35 ปีที่ แสนสิริ

Sansiri Tree Story 35 ปีที่ แสนสิริ

Sansiri Tree Story 35 ปีที่ แสนสิริ
โครงการ The Monument Thong Lo ที่ตัดสินใจเก็บต้นไม้ใหญ่อายุกว่า 50 ปีไว้ทั้งหมด 5 ต้น บนพื้นที่กว่า 1,000 ตร.ม. เพื่อให้เป็นพื้นที่สีเขียวขนาดใหญ่ที่สุดในย่านทองหล่อและเอกมัย
Sansiri Tree Story 35 ปีที่ แสนสิริ
สวนแนวตั้งด้านข้างโครงการ 98 Wireless ออกแบบด้วยการผสานกำแพงสีเขียวให้กลมกลืนไปกับสวนกว้างของบ้านพักเอกอัครราชฑูตสหรัฐอเมริกา

Sansiri Tree Story ทำให้ต้นไม้ได้ใกล้ชิดกับผู้อยู่อาศัย และเป็นส่วนหนึ่งของการใช้ชีวิตทั้งปัจจุบันต่อไปยังอนาคต เพราะเมืองที่ไร้ต้นไม้ ก็ไม่ต่างอะไรกับเมืองที่มีร่างกายแต่ไร้ซึ่งจิตวิญญาณ เราเชื่อเหลือเกินว่าในอีก 35 ปีข้างหน้า สิ่งที่แสนสิริพยายาม “เก็บ เลือก ปลูก รักษา” ต้นไม้อย่างจริงจังจะเป็นโมเดลสีเขียว และ Green Mission ที่เป็นพลังขับเคลื่อน กระตุ้นให้สังคมตระหนักถึงคุณค่าของต้นไม้อย่างยั่งยืน เกิดผลลัพธ์ที่นำมาซึ่งจุดเปลี่ยนในการให้ความสำคัญ กับสิ่งแวดล้อมในอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทยต่อไปได้ไม่มากก็น้อย