SCG HOME

อยู่อย่างสมาร์ทด้วยนวัตกรรมจาก SCG

SCG HOME
SCG HOME

นวัตกรรมสินค้าและบริการเพื่อคุณและคนที่คุณรักสามารถใช้ชีวิตในบ้านได้อย่างปลอดภัย มั่นใจ และสามารถดูแลสุขภาพของทุกคนในบ้าน ด้วยเทคโนโลยี โซลูชั่น และสินค้าคุณภาพ ที่คัดสรรโดย SCG

SCG LIVING TECH

นวัตกรรมเพื่อการอยู่สบาย เพิ่มคุณภาพการอยู่อาศัยอย่างแท้จริง

Active AIRflow™ System นวัตกรรมถ่ายเทอากาศ เร่งระบายความร้อน เพื่อบ้านอยู่สบาย

SCG HOME

ด้วยวิถีชีวิตของคนในปัจจุบันต้องออกไปทำงานนอกบ้าน บ้านจึงถูกปิดไว้ทั้งวัน เกิดการสะสมความร้อน ทำให้ข้าวของเสียหาย เมื่อกลับเข้าบ้านในช่วงเย็นจะรู้สึกอบอ้าว และยังทำให้เครื่องปรับอากาศทำงานหนัก ใช้เวลานานกว่าบ้านจะเย็น ระบบ Active AIRflow™ System เป็นนวัตกรรมที่ถูกออกแบบมาเพื่อช่วยแก้ปัญหาดังกล่าว และมอบความสบายในการอยู่อาศัย พร้อมประหยัดพลังงาน สร้างคุณภาพอากาศที่ดี และความสบายในการอยู่อาศัย

SCG HOME

เพิ่มการหมุนเวียนอากาศภายในตัวบ้านและโถงใต้หลังคา โดยการสร้างกลไกการถ่ายเทอากาศและระบายความร้อนด้วยวิธีธรรมชาติ แบบ Stack Ventilation เข้ากับการระบายอากาศเชิงกล (Mechanical Ventilation) เพื่อเร่งกระบวนการทางธรรมชาติ โดยมีกระบวนการดังต่อไปนี้

 1. ดึงอากาศภายนอกให้ไหลเวียนเข้าสู่ตัวบ้านผ่าน “ช่องเติมอากาศติดผนัง” (Intake Air Grille)
 2. ดึงความร้อนจากภายในตัวบ้านขึ้นสู่โถงใต้หลังคาด้วย “ชุดระบายอากาศฝ้าเพดาน” (Celling Ventilator หรือ CV)
 3. ระบายความร้อนออกสู่นอกตัวบ้านผ่าน ด้วย “ชุดกระเบื้องระบายความร้อนในโถงหลังคา” (Solar Roof Tile Ventilator หรือ SRTV) ด้วยการทำงานดังกล่าว แม้จะปิดบ้านไว้ตลอดทั้งวัน แต่เมื่อเข้าไปตัวบ้านจะไม่รู้สึกร้อนอบอ้าว ผู้อยู่อาศัยจะรู้สึกปลอดโปร่ง ซึ่งช่วยประหยัดพลังงานในการทำงานของเครื่องปรับอากาศกว่า 16-20%
 4. มี Option เสริมสำหรับการใช้งานร่วมกับแผงโซลาร์เซลล์ เพื่อเป็นแหล่งพลังงานให้กับระบบได้
 5. ควบคุมการทำงานและแสดงผลผ่าน “Smart Living” Application ที่เชื่อมต่อกับมือถือและแท็ปเล็ต

Active AIRflowtm System

 • บ้านอยู่บ้าน ป้องกันความร้อนอบอ้าว ด้วยการระบายความร้อนออกจากบ้านตลอดเวลา
 • สร้างคุณภาพอากาศที่ดีภายในบ้าน จากการถ่ายเทอากาศใหม่ให้บ้านอย่างสม่ำเสมอ
 • เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องปรับอากาศทำให้เย็นเร็วขึ้น และช่วยประหยัดไฟอีกด้วย
 • หมดกังวล ด้วยเทคโนโลยีระบบหลังคาจาก SCG มั่นใจได้ว่าหลังคาไม่รั่วซึม สามารถติดตั้งได้ง่ายใช้เวลาติดตั้งเพียง 1 วันเท่านั้น

Well AIR ระบบปรับปรุงคุณภาพอากาศภายในห้อง เพื่อคุณภาพชีวิตในการอยู่อาศัยที่ดียิ่งขึ้น

SCG HOME

มลภาวะภายในบ้านของเราอาจมีความรุนแรงกว่านอกบ้านจนคาดไม่ถึง สาเหตุเกิดจากปัจจุบันบ้านถูกออกแบบมาเป็นระบบปิด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในห้องนอนที่เราใช้เวลาในการอยู่อาศัยมากที่สุดในแต่ละวัน และมักเปิดเครื่องปรับอากาศไว้ตลอด ส่งผลให้อากาศในห้องไม่หมุนเวียน เราจึงสูดดมสารพิษต่างๆ เข้าไปโดยไม่รู้ตัว อาทิ คาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) จากการหายใจออกของผู้อยู่อาศัย, สารระเหยอินทรีย์ (VOCs) ในชีวิตประจำวัน เช่น เฟอร์นิเจอร์ไม้อัด สเปรย์ปรับอากาศ ฯลฯ รวมไปถึงความชื้นสัมพัทธ์ (RH) ที่เป็นบ่อเกิดของเชื้อรา

ระบบ Well AIR จึงถูกพัฒนาขึ้น เพื่อมอบคุณภาพอากาศที่ดีให้กับห้อง ด้วยการตรวจวัดและควบคุมคุณภาพอากาศ นอกจากนี้ยังสามารถควบคุมและติดตามผลการทำงาน ผ่าน “Smart Living” Application ที่ช่วยให้คุณเห็นทุกค่าของความเปลี่ยนแปลงภายในห้องได้อย่างชาญฉลาด

การทำงานของ Well AIR

 • TRACK The thread – Well AIR “ตรวจจับ” ค่าความผิดปกติของคุณภาพอากาศ CO2, VOCs ความชื้นสัมพัทธ์ (RH) และอุณหภูมิ พร้อมการแสดงผลแบบ Real-time ที่ทำให้คุณได้เห็นทุกค่าของความเปลี่ยนแปลงภายในห้องอย่างชาญฉลาด
 • TRIGGER The system – Well AIR “สั่งการ” เมื่อพบค่าที่ผิดปกติของคุณภาพอากาศ ความชื้นสัมพัทธ์ และอุณหภูมิที่เกิดขึ้นภายในห้อง โดยการออกคำสั่งและควบคุมพัดลมระบายอากาศให้ทำงานอย่างเป็นระบบ เพื่อให้ภายในห้องมีสภาวะพร้อมอยู่
 • TAKE AWAY the unwell – air Well AIR “ระบาย” อากาศที่ดีจากภายนอกนำมาเจือจางมลภาวะต่างๆที่เกิดขึ้นภายในห้อง ให้มีคุณภาพอยู่ในระดับ Well standard จนผู้ที่อาศัยอยู่ในห้องสัมผัสได้ พร้อมรับวันใหม่ได้อย่างสดชื่น

SCG Eldercare Solution

สร้างสรรค์นวัตกรรมที่ทำให้ผู้สูงอายุได้ใช้ชีวิตร่วมกับทุกคนในบ้าน และสังคมอย่างมีความสุข

SCG HOME

Connected Health Platform เพื่อคนห่วงใยสุขภาพอย่างแท้จริง

ช่วยให้คุณได้อัพเดทข้อมูลสุขภาพของคนที่คุณห่วงใยได้ทันท่วงที ด้วย “VWELL” Application ทำให้ได้รู้ข้อมูลประวัติสุขภาพ อัตราชีพจร ค่าความดันโลหิต และค่าน้ำตาลในเลือด เพื่อติดตามและดูการเปลี่ยนแปลงข้อมูลของคุณและคนที่คุณห่วงใยได้อย่างสม่ำเสมอ และมั่นใจในความแม่นยำของข้อมูลจากอุปกรณ์ทางการแพทย์ ไม่ว่าจะเป็น เครื่องวัดชีพจรและความดันโลหิต, เครื่องตรวจวัดระดับน้ำตาลในเลือด มาตรฐานเดียวกับโรงพยาบาล (Medical Grade) ที่สามารถแชร์ข้อมูลให้กับผู้ดูแลหรือคนใกล้ชิดได้ ลดความยุ่งยากในการจดบันทึกข้อมูล และสามารถเรียกดูข้อมูลย้อนหลังได้ ซึ่งในอนาคตจะมีการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ทางการแพทย์อีกหลากหลายประเภท เพื่อให้การเก็บข้อมูลสุขภาพของคุณ และคนที่คุณห่วงใยเป็นเรื่องง่ายและรวดเร็ว และได้ข้อมูลที่ครบถ้วนแม่นยำหากนำไปให้แพทย์เพื่อประกอบการวินิจฉัย

คุณสมบัติของ “VWELL” Application

 • มีการแจ้งเตือนทุกครั้งที่คนที่คุณรักใช้งาน
 • สามารถดูข้อมูลย้อนหลังได้
 • สามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์การแพทย์ได้หลากหลาย

สินค้า Wheelchair รถเข็นที่เหมาะกับ Lifestyle คนที่คุณรัก ให้ทดลองจริงก่อนตัดสินใจซื้อ

ให้ผู้สูงวัยได้ใช้ชีวิตประจำวันและทำกิจกรรมที่ชื่นชอบกับลูกหลานได้อย่างคล่องแคล่ว ด้วย Wheelchair ที่มีคุณภาพมากถึง 17 รุ่น ครอบคลุมทุกวัตถุประสงค์การใช้งานและงบประมาณ เพิ่มความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นด้วยบริการ “Serve-to-place Test Drive บริการนำรถเข็นไปให้ทดลองใช้จริง” เพื่อความมั่นใจก่อนตัดสินใจซื้อ

บริการปรับปรุงห้องน้ำปลอดภัยสำหรับผู้สูงวัย ติดตั้งรวดเร็วภายใน 1 วัน

“ห้องน้ำ” เป็นพื้นที่หนึ่งที่อาจทำให้เกิดอันตรายได้ โดยเฉพาะกับผู้สูงวัยที่มีการเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงของสภาพร่างกาย ดังนั้น SCG จึงได้พัฒนา “บริการในการปรับปรุงห้องน้ำปลอดภัย” โดยทีมผู้เชี่ยวชาญที่สามารถให้คำแนะนำอย่างมืออาชีพ ด้วยสินค้าที่มีมาตรฐาน และบริการติดตั้ง พร้อมการรับประกันจาก SCG โดยใช้เวลาเพียง 1 วัน ในการติดตั้งราวจับและเก้าอี้นั่งอาบน้ำ รวมถึงการเปลี่ยนสุขภัณฑ์และอ่างล่างหน้า และทำทางลาดบริเวณประตู เพื่ออำนวยความสะดวกในการใช้งานห้องน้ำของผู้สูงวัย และเพิ่มความปลอดภัยให้กับท่านมากยิ่งขึ้นกว่าปกติ

สินค้าและบริการทั้งหมดนี้ จะช่วยสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี และเพิ่มความสบายให้กับการอยู่อาศัยของทุกคนในครอบครัว ให้การใช้ชีวิตของคุณที่คุณรักและห่วงใย อุ่นใจ และปลอดภัยมากขึ้นด้วยนวัตกรรมจาก SCG