CHUONCHUON KIM 2 KINDERGARTEN โรงเรียนอนุบาลพร้อมการเรียนรู้สิ่งใหม่ทุกวัน

มุมมองต่อการศึกษาปฐมวัยในปัจจุบันมีแนวคิดที่แตกต่างจากเมื่อสิบยี่สิบปีก่อนแบบก้าวกระโดด โดยปัจจุบันมักเน้นให้เด็กได้ค้นหาประสบการณ์และเรียนรู้จากสิ่งที่เกิดขึ้นจริงตรงหน้า แทนรูปแบบการท่องจำหรืออยู่แค่ตำราในห้องเรียน จากการพัฒนาด้านการศึกษานี้ย่อมมีอิทธิพลส่งถึงรูปแบบการสร้างสรรค์สถาปัตยกรรม อาคารอิฐ เพื่อให้ตอบรับกับการใช้งานของเด็ก ๆ ให้เติบโตขึ้นไปพร้อมกับการเรียนรู้สิ่งใหม่ทุกวัน

KIENTRUC O เป็นหนึ่งในกลุ่มสถาปนิกจากกรุงโฮจิมินห์ ประเทศเวียดนาม ที่มักได้รับมอบหมายให้ออกแบบโปรเจ็กต์เพื่อการศึกษาอย่างต่อเนื่อง และ ChuonChuon Kim 2 Kindergarten ก็คือโปรเจ็กต์โรงเรียนอนุบาลแห่งล่าสุดในเขต 2 กรุงโฮจิมินห์ ซึ่งมีโจทย์หลักอยู่ที่การสร้าง อาคารอิฐ เพื่อกระตุ้นการเรียนรู้และพัฒนาการ รวมทั้งคุณภาพชีวิตของผู้ใช้งานทั้งเด็กนักเรียนและคุณครูบุคลากรสำคัญในโรงเรียนแห่งนี้ด้วยเช่นกัน

อาคารอิฐ

อาคารอิฐอาคารอิฐ  อาคารอิฐ

การวางโครงสร้างงานสถาปัตยกรรม เริ่มต้นจากพื้นที่ตรงกลางด้านในสุดซึ่งเป็นแกนกลางของอาคาร สำหรับใช้เป็นพื้นที่กิจกรรมและนันทนาการ โอบล้อมด้วยห้องเรียนที่ปิดล้อมด้วยผนังอิฐก่อเป็นแพตเทิร์นสลับระหว่างส่วนทึบและโปร่งเพื่อระบายอากาศ และความเป็นส่วนตัว ความสนุกของงานออกแบบครั้งนี้ อยู่ตรงที่แผนผังพื้นที่ใช้งานของแต่ละชั้น ซึ่งได้รับการออกแบบให้ไม่เหมือนกันเลย เพื่อกระตุ้นพัฒนาการของเด็กรอบด้าน ทั้งในเรื่องการรับรู้ต่อสิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบกาย กระตุ้นจินตนาการ และความอยากรู้อยากเห็น ซึ่งปรากฏผ่านเส้นทางสัญจรภายในทั้งแนวดิ่งและแนวระนาบสำหรับนำไปสู่ชั้นอื่น ๆ

    อาคารอิฐ

ชมส่วนอื่นต่อ คลิก