เชิญชมไอเดียการออกแบบ My Style of Healthy Hub โดยดีไซเนอร์รุ่นใหม่ ไฟแรง กับโครงการ VC Young Designer Contest 2018 โดย VC Fabric

ผ่านไปแล้วกับกิจกรรม VC Young Designer Contest 2018 ซึ่งปีนี้จัดติดต่อกันเป็นปีที่ 8 และโจทย์ของปีนี้คือMy Style of Healthy Hub ด้วยทาง VC Fabric เล็งเห็นว่าการมีสุขภาพดีเป็นสิ่งที่มีค่าอย่างยิ่ง และจุดเริ่มต้นของการมีสุขภาพที่ดี คือการใช้ชีวิตอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมสุขภาพ จุดนี้เองเป็นโจทย์ที่ VC Fabric เปิดโอกาสให้นิสิตนักศึกษา ดีไซเนอร์รุ่นใหม่ของวงการร่วมแสดงความสามารถ ส่งผลงานการออกแบบ Healthy Hub เข้าประกวด

กิจกรรมในปีนี้เริ่มจากการจัด Workshop ระหว่างวันที่ 16 สิงหาคม -7 กันยายน 2561 โดย VC Fabric ให้ความรู้เรื่องการเลือกใช้ Soft-Furnishing ในงานออกแบบภายในแก่นิสิตนักศึกษา สาขาออกแบบตกแต่งภายใน จำนวน 10 มหาวิทยาลัย และเชิญชวนให้ร่วมส่งผลงานเข้าประกวดชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 150,000 บาท

โดยการตัดสินรอบชิงชนะเลิศเมื่อวันเสาร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงแรมฮิลตัน สุขุมวิท 24 ทาง VC Fabric ได้รับเกียรติจากคณะกรรมการทั้ง 4 ท่าน ได้แก่ คุณสุภาวดี ไลท์บอดี้ จากบริษัท เอ็บบาคัส ดีไซน์, คุณดำรง ลี้ไวโรจน์ บรรณาธิการบริหารนิตยสาร Room, คุณโสภิต สุจริตกุล จากบริษัทครีเอทเกรท ดีไซน์ และคุณนฤดี ภู่รัตนรักษ์ อาจารย์จากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ร่วมตัดสินและให้คำแนะนำน้องๆ

ผู้ได้รางวัลชนะเลิศในปีนี้ ได้รับทุนการศึกษา 30,000 บาท และงบตกแต่งสถานศึกษา 50,000 บาท ได้แก่ นายกฤตวัฒน์  ธารารักษ์ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกับผลงาน CHONG LOM ซึ่งคอนเซ็ปต์การออกแบบคือเน้นการดูแลตัวเองด้วยวิธีธรรมชาติบำบัด โดยหลักการออกแบบงานชิ้นนี้คือการสร้าง Partition แบ่งพื้นที่ ด้วยผ้าชนิดต่างๆ ให้ได้ลักษณะที่เป็นกึ่งทึบ กึ่งโปร่ง เพื่อสร้าง Sense of Private Area ใน Public Space ที่ให้ความรู้สึกผ่อนคลาย และสัมผัสได้ถึงการเคลื่อนไหวของสายลม

ผู้ชนะรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับทุนการศึกษา 20,000 บาท ได้แก่ นายอธิษฐ์พัฒน์ สุทธิกรกมล จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกับผลงาน มอญซ่อนผ้า ด้วยแนวคิดการออกแบบที่ต้องการผสมผสานความเป็นไทยเข้ากับรูปแบบการออกกำลังกายของคนรุ่นใหม่ เกิดเป็นไอเดียการออกแบบสถาปัตยกรรมที่เหมาะสำหรับทั้ง Active และ Passive activities ดังการละเล่นมอญซ่อนผ้าของไทย

และรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2  ได้รับทุนการศึกษา 10,000 บาท ได้แก่นางสาวนภัสสร สุนทรนนท์ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกับผลงาน NANA (นานา) ที่ได้แรงบันดาลใจมาจากภูมิทัศน์ของผืนนาที่เรียงรายกันประยุกต์ให้เป็นศูนย์สุขภาพที่มีความหลากหลายของกิจกรรม แบ่งพื้นที่ด้วยระดับขั้นของห้องดังเช่นคันนา ร่วมกับการใช้เท็กเจอร์และสีสันของผ้าในงานตกแต่งภายใน

และนายธีรพงศ์ สมสุขสวัสดิ์กุล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กับผลงาน DIVE IN ที่ดึงลำดับการเข้าถึงทะเล ซึ่งเป็นสถานที่ที่เรามักนึกถึงเมื่อต้องการพักผ่อนมาเป็นคอนเซ็ปต์การออกแบบ โดยดึงเอาคุณสมบัติโปร่งแสงของผ้าชนิดต่างๆมาช่วยสร้างให้เกิดเฉดและฟอร์มของแสงที่แตกต่างกันออกไป

และสุดท้ายรางวัลชมเชย ได้รับทุนการศึกษา 5,000 บาทได้แก่นายอัฟฟาล หีมหมัน มหาวิทยาลัยอัชสัมชัญ กับผลงาน THE NATURE และนางสาวศิริณ  ประคัลภวงส์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกับผลงาน ZIG NATURE

สำหรับโจทย์ในปีนี้ คุณดำรง ลี้ไวโรจน์ หนึ่งในคณะกรรมการของเรา ให้ความเห็นว่ากระแสการใส่ใจดูแลตัวเองเป็นการตื่นตัวกับปัญหาสุขภาพที่คนในยุคนี้เผชิญกับปัญหาสุขภาพมากกว่าในยุคที่ผ่านมาและคณะ

กรรมการทุกท่านต่างลงความเห็นว่าผลงานทุกชิ้นตั้งใจตีโจทย์ และคลี่คลายความคิดออกมาเป็นงานออกแบบที่ดีมาก ทั้งนี้คุณโสภิต สุจริตกุล ทิ้งท้ายไว้ว่าทุกผลงานเป็นงานสร้างสรรค์ที่มีคุณค่า เพราะเป็นงานออกแบบที่คิดแก้ปัญหาให้กับผู้ใช้งาน ส่งผลไปถึงช่วยให้สังคมในภาพรวมดียิ่งขึ้น

สุดท้ายนี้ VC Fabric ขอขอบคุณนิสิตนักศึกษาทุกท่านที่ให้ความสนใจและร่วมส่งผลงานเข้าประกวด และขอขอบคุณคณะกรรมการผู้ทรงเกียรติที่สละเวลาร่วมตัดสินผลงาน และมอบโอกาสการเรียนรู้ที่ดีให้กับนักออกแบบรุ่นใหม่ ที่จะสร้างผลงานที่มีคุณค่าต่อไปในอนาคตการทำงานอันใกล้นี้

โครงการดีๆ ให้โจทย์ที่เปิดกว้าง สร้างสรรค์ได้เต็มที่ และที่สำคัญมอบทุนการศึกษาป๋าขนาดนี้ จัดโดย VC Fabric Co., Ltd. เข้าชมกิจกรรมอื่นๆของบริษัทได้ที่ www.vc-fabric.com