Thai Bev Art Gallery บ้านและสวนแฟร์2018

ThaiBev Art Gallery ในงานบ้านและสวนแฟร์ พบกับ งานศิลปิน 3 ยุค 3 สไตล์

Thai Bev Art Gallery บ้านและสวนแฟร์2018
Thai Bev Art Gallery บ้านและสวนแฟร์2018

ThaiBev Art Gallery จัดได้ว่าเป็นอีกหนึ่ง Highlight สำคัญ ในงาน บ้านและสวนแฟร์ 2018 ‘Massclusive’ ที่จะทำให้ทุกท่านได้สัมผัสกับผลงาน 3 อารมณ์ จากศิลปิน 3 ยุคสมัย

ได้แก่ อาจารย์  ศาสตราจารย์เกียรติคุณชลูด นิ่มเสมอ ปูชนียบุคคลผู้เป็นเสาหลักแห่งมหาวิทยาลัยศิลปากร, ศาสตราจารย์เกียรติคุณพิษณุ ศุภนิมิตร ศิลปินมากประสบการณ์ที่คว้ารางวัลระดับนานาชาติมาแล้วทั่วโลก และ ศิลปินดาวรุ่งรุ่นใหม่ไฟแรง ชลิตา ตันติวิชญ์โกศล

โดยวันนี้ baanlaesuan.com ขอพาทุกท่านไปรู้จักกับ นิทรรศการของศิลปินทั้ง 3 ท่าน ที่ ThaiBev Art Gallery ในงาน บ้านและสวนแฟร์ 2018 ครั้งนี้กัน

BAB Workshop บ้านและสวนแฟร์ 2018 Massclusive

นิทรรศการ Edition of Small Sculpture

นิทรรศการนี้นำเสนอผลงานประติมากรรมต้นแบบของ ศาสตราจารย์เกียรติคุณชลูด นิ่มเสมอ ซึ่งผลแต่ละชิ้นจัดสร้างโดย Chalood Nimsamer Collection and Archive ร่วมกับ หอศิลป์ร่วมสมัยอาร์เดล (ARDEL Gallery of Modern Art) เพื่อเชิดชูเกียรติและเผยแพร่ผลงานประติมากรรมขนาดเล็กของท่าน ซึ่งผลงานบางชิ้นนั้นยังไม่เคยจัดแสดงที่ไหนมาก่อน ให้ปรากฏเป็นรูปธรรมในวงการศิลปะร่วมสมัยของไทย อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินการของ ชลูด นิ่มเสมอ คอลเลคชั่นแอนด์อาร์ไคฟ ซึ่งเป็นแหล่งข้อมูลความรู้เกี่ยวกับการดำเนินการดูแล เก็บรักษา และซ่อมสงวนผลงานศิลปะ ภาพถ่าย งานเขียนต้นฉบับเก่าแก่ที่มีคุณค่า ของศาสตราจารย์เกียรติคุณชลูด นิ่มเสมอ ให้สามารถคงอยู่เป็นองค์ความรู้แก่คนรุ่นหลังต่อไป  ซึ่งท่านสามารถติดตามเรื่องราวของผลงาน อ.ชลูด และ การเก็บรักษาผลงานของ Chalood Nimsamer Collection and Archive ได้อย่างละเอียดที่นี่

Thai Bev Art Gallery บ้านและสวนแฟร์2018

Thai Bev Art Gallery บ้านและสวนแฟร์2018

 

นิทรรศการ บนแผ่นดินพระราชา

นิทรรศการ  โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณพิษณุ ศุภนิมิตร ที่นำเสนอผลงานภาพพิมพ์แกะไม้และภาพพิมพ์ตะแกรงไหม ด้วยความงดงามของทิวทัศน์สถานที่สำคัญอันสวยงามรุ่งเรืองบนแผ่นดินของพระราชาผู้ทรงธรรม พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร  “บนแผ่นดินพระราชา” หรือ “Legendary Land of the King” มีโครงความคิดหลักว่า ทรงเป็นพระราชาผู้ครองแผ่นดินโดยมิได้ทรงใช้พระอำนาจ แต่ทรงใช้ความรักความเมตตาที่ทรงมีต่ออาณาประชาราษฎร์ ทรงเป็นเจ้าของแผ่นดิน ด้วยทรงพระบาทก้าวเหยียบลงไปบนแผ่นดินทั่วราชอาณาจักรจริงๆ เริ่มตั้งแต่ยังเป็นแผ่นดินที่แห้งแล้งกันดาร จนกระทั่งเหวี่ยงเมล็ดพืชใดลงไปก็งอกงามไปหมด ความอุดมสมบูรณ์ของท้องนา พืชไร่เหล่านี้ทำให้พสกนิกรลืมตาอ้าปากได้ ปรากฏการณ์ของสิ่งเหล่านี้ไม่เฉพาะแต่ที่เราได้เห็นในแววตาและผิวพันธ์ของคนในชนบทเท่านั้น หากแต่ไปปรากฏเป็นความสุขสงบของวัฒนธรรม ศาสนา ประเพณี ศิลปกรรมและวิญญาณของไทยร่วมสมัย เป็นสัญลักษณ์ที่เป็นรูปธรรม เป็นศิลปะที่หล่อเลี้ยงอยู่ได้ด้วยชุมชนที่ห้อมล้อม อุดมสมบูรณ์อยู่ได้ด้วยพระบารมีปกแผ่ หากแผ่นดินสุขสงบมาได้ 70 ปี สิ่งที่ปรากฏในด้านรูปธรรมที่เป็นวังวัดวาอาราม ศาสนสถานทุกศาสนาธรรมชาติสิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมพื้นถิ่นที่ได้พบเห็นอยู่ในทุกวันนี้จึงเป็นเสมือนมวลดอกไม้และเกสรแห่งดอกไม้ที่ชูช่อ บอกถึงความอุดมสมบูรณ์ของพฤกษานั่นเอง  ภาพสถานที่สำคัญหลายแห่งมาจากหลายจังหวัดทั้งแต่ภาคเหนื่อจรดใต้ ตั้งแต่ วัดพระธาตุดอยกองมู จังหวัดแม่ฮ่องสอน ไปจน ถึง มัสยิดกรือเซะ หรือมัสยิดสุลต่านมูซัฟฟาร์ซาร์ จังหวัดปัตตานี

สุดท้ายที่เป็นชุดสรุปของโครงการนี้คือ ต้องการแสดงความรู้สึกจากภาพที่ได้เห็นในกรุงเทพมหานคร เมืองหลวงของประเทศ เมื่อครั้งที่เสด็จสู่สวรรคาลัย 13 ตุลาคม 2559 อยากจะแสดงถึงเมืองที่โศกเศร้าและเมืองทั้งเมืองต้องหลั่งน้ำตาเป็นอย่างไร และชิ้นสุดท้าย เพิ่งทำเสร็จในช่วงที่มีพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ วันที่ 26 ตุลาคม 2560 ภาพ “ส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย” เป็นภาพงดงามของพระเมรุมาศที่ท้องสนามหลวงกับพระเมรุมาศที่สถิตเป็นวิมานอยู่บนสรวงสวรรค์ ผลงานชิ้นนี้จึงเป็นผลงานจบของโครงการ “บนแผ่นดินพระราชา”

Thai Bev Art Gallery บ้านและสวนแฟร์2018

Thai Bev Art Gallery บ้านและสวนแฟร์2018

Thai Bev Art Gallery บ้านและสวนแฟร์2018

Thai Bev Art Gallery บ้านและสวนแฟร์2018

Thai Bev Art Gallery บ้านและสวนแฟร์2018

นิทรรศการ Her

นิทรรศการ ผลงานภาพพิมพ์หิน (Lithograph) โดย ชลิตา ตันติวิชญ์โกศล ด้วยเรื่องราวเกี่ยวกับคุณลักษณะของผู้หญิงที่มีความอ่อนหวานและอ่อนไหวกับอารมณ์ความรู้สึกในช่วงเวลาต่างๆ ของชีวิต  ภายใต้แนวความคิดเกี่ยวกับความเป็นผู้หญิง ซึ่งเป็นเพศที่มีความซับซ้อนอยู่ภายในตัวเองอย่างมาก ภาพลักษณ์ของผู้หญิงที่รักสวยรักงาม ตกแต่งประดับประดาเรือนร่างเพื่อตอบสนองความปรารถนาของตนเอง ถูกแสดงออกในรูปแบบของภาพเหมือนหญิงสาวในอิริยาบถต่าง ๆ ผสมผสานกับสัญลักษณ์ที่แฝงซ่อนความหมายและความรู้สึกมากมายไว้ภายใน

ชลิดาสื่อแสดงภาพลักษณ์ของหญิงสาวที่มีอารมณ์ความรู้สึกมากมายแฝงซ่อนอยู่ภายในใจ ด้วยเทคนิคการซ้อนทับภาพคนหรืออวัยวะบางส่วนของคนในภาพ ให้เกิดลักษณะของการเคลื่อนไหว นอกจากนั้นยังมีภาพคนที่ใช้เทคนิคการทับซ้อนกัน มีการใช้รูปทรงเชิงสัญลักษณ์ในการแสดงออกซึ่งความหมายภายในภาพ ไม่ว่าจะเป็นภาพสัตว์ตัวน้อยๆ อย่าง กบ หอยทาก หิ่งห้อย ผีเสื้อ ผึ้ง แมงมุม แมงป่อง แมลงปอ แมลงเต่าทอง แมลงชีปะขาว ฯลฯ สิ่งมีชีวิตเหล่านี้เป็นสัญลักษณ์แทนความรู้สึกด้านบวกและด้านลบหลายประการ ไม่ว่าจะเป็นความบอบบางของผีเสื้อ ความเชื่องช้าของหอยทาก การปล่อยใยดักเหยื่อของแมงมุม พิษร้ายของแมงป่อง ฯลฯ และในขณะเดียวกัน ความหมายหรือสัญลักษณ์บางอย่างในภาพพิมพ์เหล่านี้ก็ยังสามารถตีความได้อย่างหลากหลายตามแต่ประสบการณ์ของผู้ชม เป็นต้นว่า ผึ้ง สามารถบ่งชี้ได้ทั้งความขยัน อดทน หรือพิษสงจากเหล็กในด้วย ที่แม้ว่าภาพต่างจะสีสันสดใน แต่ภายในแฝงนัยที่หลากหลายรอให้ทุกท่านได้มาชมกัน

Thai Bev Art Gallery บ้านและสวนแฟร์2018

Thai Bev Art Gallery บ้านและสวนแฟร์2018

Thai Bev Art Gallery บ้านและสวนแฟร์2018

Thai Bev Art Gallery บ้านและสวนแฟร์2018

Thai Bev Art Gallery บ้านและสวนแฟร์2018

 

หากได้มาชมนิทรรศการทั้ง 3 แล้ว เกิดแรงบันดาลใจแบบศิลปิน อยากจะสร้างงานศิลป์บ้าง ที่ ThaiBev Art Gallery ยังมี BAB Workshop ที่จะทำให้ทุกท่านได้มาเรียนรู้ และ สร้างภาพพิมพ์ของตัวเอง โดยกิจกรรม BAB Workshop ดีๆเช่นนี้ได้รับการสนับสนุนจาก บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) และ บริษัทในเครืออมรินทร์ รวมถึง หอศิลป์ร่วมสมัยอาร์เดล ร่วมกับ มูลนิธิ บางกอก อาร์ตเบียนนาเล่  ซึ่งผู้มาร่วมกิจกรรมไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น

สำหรับใครที่สนใจ อย่ารอช้า เช็คตารางกิจกรรม แล้ว มาจองที่นั่งกันก่อนได้เลย จากงานเมื่อวานต้องบอกได้ว่าแต่ละรอบนั้น เต็มเร็วมากๆ ผู้สนใจสามารถลงชื่อหน้างาน ก่อนรอบเวลาประมาณ 1 ชั่วโมง ย้ำกันอีกครั้ง กิจกรรมนี้เข้าร่วมได้ ฟรี! แล้ว รับผลงานที่คุณเป็นผู้สร้างเองกลับบ้านไปได้เลย

 

BAB Workshop บ้านและสวนแฟร์ 2018 Massclusive

BAB Workshop บ้านและสวนแฟร์ 2018 Massclusive
กิจกรรม ภาพพิมพ์แกะไม้
วันศุกร์ – อาทิตย์ รอบเวลา 14.00 – 16.00 และรอบ 17.00 – 19.00 น

กิจกรรม ภาพพิมพ์โมโนพริ้นท์ ภาพพิมพ์ลิโนคัท
วันจันทร์ – พฤหัส รอบเวลา 17.00 – 19.00 น

ตั้งแต่วันนี้ – วันอาทิตย์ที่ 4 พฤศจิกายน 2561 ในงาน บ้านและสวนแฟร์ 2018 ‘‘Massclusive’ ณ ชาเลนเจอร์ฮอลล์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี