THE NEIGHBOURHOOD บางกะดี

“บ้าน” สถานที่ที่เราใช้เวลาส่วนใหญ่ของชีวิตอยู่ในนั้นแน่นอนว่าการจะเลือกซื้อบ้านสักหลังให้กับตัวเองจึงจำเป็นต้องพิถีพิถันในการเลือกเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเรื่องพื้นที่ใช้สอยภายในบ้านทิศทางลมและแดดสถานที่ใกล้เคียงอย่าง โรงพยาบาล โรงเรียน ที่ทำงาน ห้างสรรพสินค้า เป็นต้น อีกทั้งความพร้อมด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการขั้นพื้นฐานเช่น ถนน ท่อระบายน้ำ ระบบไฟฟ้า ระบบประปา โทรศัพท์ ที่ได้มาตรฐาน รวมถึงยังต้องมีสิ่งอำนวยความสะดวก ต่าง ๆ ในโครงการ เช่น สระว่ายน้ำ สวนสาธารณะ หรือสปอร์ตคลับครบถ้วนตามความต้องการของผู้อยู่อาศัย

เอสซี แอสเสทหนึ่งในยักษ์ใหญ่แห่งวงการอสังหาริมทรัพย์ ได้ปรับเปลี่ยนแนวทางการธุรกิจพัฒนาสู่การเป็น Living Solutions ที่ไม่เป็นเพียงผู้พัฒนาที่ดินเพื่อเป็นที่อยู่อาศัยเพียงอย่างเดียว นำไปสู่โปรเจกต์The Neighbourhood by SC Assetโมเดลที่อยู่อาศัยที่ตอบรับการพัฒนาของชุมชนเมืองที่จะเติบโตขึ้นในอนาคตเกิดเป็นพื้นที่สาธารณะหรืองานออกแบบอันเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่อยู่อาศัยทั้งในโครงการและชุมชนละแวกนั้น

“Neighbourhoodบางกะดี”โครงการต้นแบบของโมเดลนี้ถือเป็นการพัฒนาLiving Solutions แห่งแรกบนที่ดินกว่า 200 ไร่โดยร่วมกับภาคการศึกษาอย่าง Redek หรือศูนย์บริการวิจัยและออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีศึกษาความต้องการของมนุษย์เกี่ยวกับการใช้งานพื้นที่ส่วนกลางภายในโครงการบ้านจัดสรร และศึกษาความต้องการใช้งานของพื้นที่สาธารณะที่ผู้คนในชุมชนสามารถใช้ร่วมกันได้ เพื่อให้พื้นที่สามารถตอบโจทย์กับไลฟ์สไตล์คนในพื้นที่ให้ใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสมและสร้างสรรค์ไปกับชุมชนของตัวเอง

หลายคนอาจสับสนระหว่าง ”บางกะดี” กับ “บางกระดี่” ที่ตั้งอยู่ในเขตบางขุนเทียนของกรุงเทพฯ แต่สำหรับที่นี่…ที่ “บางกะดี” เป็นพื้นที่ที่ตั้งอยู่บนเส้นทางเชื่อมต่อถนนติวานนท์และอำเภอเมืองปทุมธานี–รังสิต ถือเป็นชานเมืองฝั่งตะวันตกเฉียงเหนือของกรุงเทพฯ

“บางกระดี” ถือเป็นพื้นที่ที่มีความน่าสนใจแห่งหนึ่ง มีศักยภาพพร้อมที่จะเติบโตเป็นเมืองเพื่อการอยู่อาศัยในอนาคต รองรับด้วยโครงการพัฒนาหลากหลาย เช่น สถานีรถไฟฟ้าสายสีแดงและสีชมพูเป็นสวนอุตสาหกรรมที่มีโรงงานอุตสาหกรรมในเขตเทศบาลกว่า 60 แห่งช่องทางการขนส่งสู่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ (EEC) ประกอบกับ17 ชุมชนที่ร่วมกันพัฒนาท้องถิ่นอย่างเข้มแข็ง ยิ่งทำให้บางกะดีมีศักยภาพของทำเลมากยิ่งขึ้น

อีกสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจสำหรับโครงการนี้คือความพยายามหาวิถีทางเพื่อตอบสนองความต้องการของคนที่กำลังจะเข้ามาอยู่อาศัยภายในโครงการ และผู้คนในย่านนี้ให้ได้มากที่สุด จึงเป็นที่มาของการทำงานร่วมกันของภาคอสังหาฯ และภาคการศึกษา ซึ่งได้แก่ Redekหรือ ศูนย์บริการวิจัยและออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีที่มีประสบการณ์กว่า 10 ปีผ่านงานวิจัยมาแล้วกว่า 100 ชิ้น

ในครั้งนี้ทางโครงการได้ใช้เวลากว่า 3 เดือนร่วมกันศึกษาโดยใช้แนวคิดของการพัฒนาชุมชนควบคู่ไปกับการพัฒนาที่อยู่อาศัยและพื้นที่สาธารณะที่ผู้คนในชุมชนสามารถใช้ร่วมกันได้โดยใช้คนเป็นศูนย์กลาง(Human Centric)ดำเนินการอย่างละเอียดรอบคอบเพื่อให้มั่นใจว่าได้ทางออกที่ถูกต้องและเหมาะสมในการใช้ชีวิตของทุกคน โดยมีกรอบการวิจัย (Research Methodology) ในการค้นหาความต้องการของคนในพื้นที่ และเข้าถึงข้อมูลเชิงลึกของกลุ่มเป้าหมายได้อย่างแท้จริงซึ่งประกอบด้วย 3 ส่วนหลักดังนี้

  1. การศึกษาแนวโน้มการอยู่อาศัยในอนาคต (Future Living Trends) เช่นแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงด้านประชากรสู่สังคมผู้สูงอายุแนวโน้มด้านการดูแลสุขภาพแนวโน้มด้านเทคโนโลยีแนวโน้มด้านการทำงานที่เทคโนโลยีเอื้อให้คนทำงานอยู่บ้านมากขึ้นและแนวโน้มด้านสังคม (HomelifeNeighbourhood)
  2. การศึกษาพื้นที่และคนที่อยู่ในพื้นที่ย่านนั้นๆ (Site &Program Analysis)ถึงตัวตนและพฤติกรรมการใช้ชีวิตโดยทำแบบสอบถามและสัมภาษณ์เชิงลึก
  3. การศึกษาวิเคราะห์พฤติกรรมของกลุ่มผู้บริโภค (User Behaviour Analysis)โดยใช้หลักการของกระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking)เพื่อศึกษากลุ่มเป้าหมายที่จะเลือกซื้อที่อยู่อาศัยแบบบ้านเดี่ยว/ทาวน์โฮมในอนาคต

มีการเก็บตัวอย่างกลุ่มเป้าหมายจากผู้อยู่อาศัยและผู้คนในย่านนี้กว่า 500 คน ถึงความต้องการขั้นพื้นฐานในชุมชน โดยผลลัพธ์ที่ได้นั้น ทางเอสซีฯจะนำไปออกแบบเป็นพื้นที่สาธารณะของโครงการและชุมชนในย่านบางกะดีเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ที่อาศัยในโครงการและชุมชนนี้ในปัจจุบันโครงการกำลังอยู่ในระหว่างการนำงานวิจัยมาพัฒนาคอนเซ็ปต์และงานออกแบบ ซึ่งคาดว่าจะเริ่มงานก่อสร้างได้ภายในปี 2562* เป็นต้นไป

มาดูกันเลยว่าชาวบางกระดีมีความคิดเห็นอย่างไร หรือมีความต้องการอะไรบ้าง

มีการจัดสรรที่ดินกว่า200 ไร่ ของ “Neighbourhoodบางกะดี”เป็น 7 โครงการเพื่อพัฒนาเป็นโครงการที่อยู่อาศัยประเภทบ้านเดี่ยวและทาวน์โฮมหลากหลายรูปแบบเริ่มต้นด้วย 2 โครงการใหม่อย่าง

  • Verve ติวานนท์–รังสิต ทาวน์โฮมสไตล์ Modern Loft ที่ให้คุณใช้ชีวิตด้วยฟังก์ชันที่เป็นมากกว่าที่พักอาศัย ใช้ประโยชน์จากทุกพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  • Venue ติวานนท์–รังสิตบ้านเดี่ยวภายใต้แนวคิด Organic Living ที่ให้คุณใช้ชีวิตใกล้ชิดธรรมชาติ พร้อมเริ่มต้นชีวิตอย่างเต็มรูปแบบ

นอกจากนี้ยังให้คุณได้ใกล้ชิดธรรมชาติด้วยการจัดสวนสาธารณะส่วนกลางอื่นๆสวนสามฤดูริมถนนหลักพร้อมทางจักรยานเพื่อความปลอดภัยของทุกคนและไฮไลต์ของพื้นที่นี้คือการออกแบบอาคาร Sport Complex บนพื้นที่กว่า5 ไร่ เพื่อรองรับการใช้งานที่หลากหลายเป็นการส่งมอบ Living Solutions ให้กับสมาชิกโครงการของ เอสซี แอสเสทส่วนของพื้นที่ด้านหน้าโครงการอีกกว่า6 ไร่จะถูกพัฒนาให้เป็นพื้นที่เชิงพาณิชย์ร่วมกับพื้นที่สาธารณะที่ตอบโจทย์ความต้องการของผู้ที่อยู่อาศัยในโครงการรวมทั้งผู้คนในละแวกนี้อีกด้วย

หากโมเดล“Neighbourhood บางกะดี” นี้สามารถใช้ได้จริงและเกิดประโยชน์ ทาง เอสซี แอสเสท ก็พร้อมมุ่งหน้าใช้โครงการนี้เป็นต้นแบบในการวางแผนเพื่อพัฒนาที่ดินอื่นๆ ของบริษัทให้พัฒนายิ่งขึ้นไปในอนาคต

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมของโปรเจกต์นี้ ได้ที่: www.scasset.com/TheNeighbourhood หรืออัพเดตข่าวสารต่างๆได้ทาง  www.facebook.com/scasset

“เพราะบ้านที่ดี…ไม่ได้จบอยู่แค่ภายในรั้ว”