แบบประตูบานเฟี้ยม

[ARCHIVOCAB] รู้หรือไม่ ประตูแบบไหนที่เรียกว่า บานเฟี้ยม

แบบประตูบานเฟี้ยม
แบบประตูบานเฟี้ยม

บานเฟี้ยม (FOLDING DOORS หรือ FOLDING PARTITION) หมายถึง ประตูบานพับ ที่มีลักษณะเป็นบานแคบๆ นำมาต่อกัน ยึดไว้ด้วยรางทั้งข้างบนและข้างล่างของประตู ทำให้สามารถพับเก็บไว้ฝั่งหนึ่งหรือแบ่งเป็นสองฝั่งก็ได้ ช่วยให้ประหยัดพื้นที่และยังเป็นการจัดการห้องต่างๆ ภายในบ้านให้มีความยืดหยุ่นอีกด้วย

เรามักคุ้นตาภาพประตู บานเฟี้ยม กับบ้านไม้โบราณ หรือห้องแถว ที่ด้านล่างเป็นบานปิดทึบเพื่อกันฝนสาด และด้านบนที่ทำเป็นบานเกล็ดเพื่อช่วยในการระบายอากาศและความร้อน ซึ่งในปัจจุบันบานเฟี้ยมถูกประยุกต์ให้สามารถเข้ากันกับบ้านแบบโมเดิร์น จึงเป็นที่นิยมใช้กันมากขึ้นและแพร่หลาย

แบบประตูบานเฟี้ยม
ภาพจาก NEW LIFE, OLD PLACE บ้านเก่าชีวิตใหม่ // เจ้าของ – ออกแบบ : คุณพิม วรรณประภา และคุณธนัตถ์ สิงหสุวิช

อ่านต่อ: NEW LIFE, OLD PLACE บ้านเก่าชีวิตใหม่


แบบประตูบานเฟี้ยม
ภาพจาก 0.60 EXTREME NEATNESS // เจ้าของ : คุณดิสทัต-คุณอมานดา สุวรรณกูล // ออกแบบ : IF (Integrated Field Co., Ltd.)

อ่านต่อ: 0.60 EXTREME NEATNESS


บานเฟี้ยม กรุด้วยวัสดุโปร่งแสง
ภาพจาก : BEHIND THE SCENES อีกฉากหนึ่งของชีวิต // เจ้าของ : คุณสุรพงษ์ เพลินแสง และคุณฤทัยรัตน์ รุ่งงาม

อ่านต่อ: BEHIND THE SCENES อีกฉากหนึ่งของชีวิต


แบบประตูบานเฟี้ยม
ภาพจาก X2 PATTAYA OCEANPHERE // ออกแบบ : Creative Crews และ Somdoon Architects

อ่านต่อ: X2 PATTAYA OCEANPHERE


แบบประตูบานเฟี้ยม
ภาพจาก: TINMAN HOUSE เพราะหัวใจของบ้านคือเรา // เจ้าของ: คุณวสันต์-แพทย์หญิงกาญจนา ติรางกูร // ออกแบบ: Junsekino Architect and Design

อ่านต่อ: TINMAN HOUSE เพราะหัวใจของบ้านคือเรา