RISC WELL-BEING ออฟฟิศยุคใหม่ที่ใส่ใจถึงความเป็นอยู่อย่างยั่งยืน

อีกหนึ่งปัจจัยใจที่ช่วยส่งเสริมสภาวะร่างกายและจิตใจให้สมบูรณ์แข็งแรง นั่นคือ สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมและส่งเสริมการมีสุขภาพดีทั้งทางกายและใจ หรือ การได้อาศัยอยู่ในพื้นที่ที่ทำให้ทุกคนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่าง RISC Well-being ศูนย์วิจัยและนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน ออฟฟิศยุคใหม่ที่เพิ่งเปิดตัวอย่างเป็นทางการเมื่อต้นเดือนมีนาคมที่ผ่านมา

RISC Well-being
Agora จุดพักผ่อนและนั่งทำงานสบายๆท่ามกลางวิวเมืองกรุงฯ

RISC Well-being ศูนย์วิจัยแห่งนี้มิได้เป็นเพียงห้องทำงานของบรรดานักวิจัยเท่านั้น ยังเปิดเป็น ออฟฟิศ สำหรับทุกคน เพื่อทุกคนภายใต้แนวคิด Well-being หมายถึง ความเป็นอยู่ที่ดีระหว่าง คน ธรรมชาติ รวมถึงสัตว์ และสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีทั้งทางด้านพลังงาน สิ่งแวดล้อม สุขภาพ ความปลอดภัย ตลอดจนการรับรู้ จึงให้ความสำคัญต่อการออกแบบและการก่อสร้าง เกิดเป็นอาคารที่มีคุณภาพอากาศที่ดี แสงสว่างเพียงพอ และใช้วัสดุปลอดภัยต่อสุขภาพผ่านเกณฑ์ต่างๆที่ต้องควบคุม อาทิ อากาศ เสียง แสง ความสะอาดและอนามัย และการเข้าถึง เป็นต้น

RISC Well-being
Demonstrate Hall โถงส่วนกลาง พื้นที่กิจกรรมของศูนย์ฯ สำหรับทำกิจกรรมหลักภายใน

ห้องทำงานเพื่อทุกคนแห่งนี้เปรียบได้กับห้องค้นคว้าของประชาชนผ่านออฟฟิศของนักวิจัย นักสิ่งแวดล้อม กลุ่มสตาร์ทอัพ รวมถึงนักเรียน นักศึกษาที่มีจุดมุ่งหมายเดียวกันคือยกระดับงานออกแบบอย่างยั่งยืนและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นโดยวัดดัชนีจากความสุขของที่เข้ามาใช้พื้นที่แห่งนี้ โดยออฟฟิศแห่งนี้มีการวางผังแบบ Open plan บนพื้นที่กว่า 1,000 ตารางเมตรซึ่งพื้นที่ทุกส่วนมีฟังก์ชันเชื่อมถึงกัน เป็นอีกหนึ่งในแนวคิด Universal Design ที่ออกแบบเพื่อคนทุกเพศทุกวัยทั้งเด็ก หรือ คนพิการ เช่น การออกแบบโต๊ะที่มีความสูงรองรับเก้าอี้รถเข็นของผู้พิการ หรือ ระดับพื้นที่เสมอกันเพื่อให้สะดวกต่อการใช้รถเข็นด้วยตัวเอง เป็นต้น

RISC Well-being
Inspiration Hall โถงทางเข้ากับพื้นที่ทดลองปลูกสวนในอาคาร ท่ามกลางบรรยากาศพื้นที่สีเขียวของต้นไม้ในร่มนานาชนิด
RISC Well-being
ห้องสมุด Eco-Material ขนาดใหญ่ที่รวบรวมวัสดุออกแบบกว่า 300 ชนิดที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมทั้งในไทยและต่างประเทศ
RISC Well-being
เฟอร์นิเจอร์ที่ออกแบบสำหรับทุกคนภายใต้แนวคิด Universal Design

นอกจากนี้ยังนำธรรมชาติเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการออกแบบ โดยเชื่อว่าธรรมชาติเป็นจุดกำเนิดของสรรพสิ่งและช่วยทำให้บรรยากาศร่มรื่นน่าอยู่มากขึ้นผ่านห้องทดลอง (Inspiration Hall) ด้านหน้าโถงทางเข้า (Welcome Hall) ที่พร้อมเปิดต้อนรับผู้มาเยือนด้วยสวนในอาคารกับพื้นที่ทดลองปลูกต้นไม้ในอาคาร และไฮไลท์ของศูนย์แห่งนี้คือ Eco-Materials Library หรือห้องสมุด Eco-Materials ที่จัดวางวัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมกว่า 300 ชิ้นซึ่งนำไปใช้เป็นไอเดียในการออกแบบได้ โดยเฟอร์นิเจอร์เกือบทุกชิ้นที่ใช้ภายในศูนย์ทำจากวัสดุรีไซเคิลเพื่อเป็นตัวอย่างและลดผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมอย่าง ผนังที่ทำจากเปลือกกระดุม, โต๊ะจากเปลือกไข่ เป็นต้น
เชื่อมต่อจากห้องสมุดวัสดุสู่ภายในศูนย์วิจัยฯจะพบกับโซน Demonstrate Hall โถงส่วนกลาง รองรับการทำกิจกรรมต่างๆอย่างประชุมหรือสัมมนา ที่จุคนได้กว่า 50 ที่นั่งพร้อมพื้นที่ Café จุดพักผ่อนที่มี Sky Planter หรือสวนแขวนประดับ อยู่เหนือโต๊ะเก้าอี้ที่ออกแบบเพื่อการใช้งานของทุกคน และโซนด้านหลังสุดคือ Agora พื้นที่อิสระสำหรับนั่งทำงาน หรือพักผ่อนโดยเน้นการใช้งานร่วมกันของผู้ที่เข้ามาใช้บริการ โดยมีอุปกรณ์พิเศษในการควบคุมเสียง (Sound Masking) เพื่อควบคุมปริมาณการใช้เสียงให้คงที่ พร้อมจุดตรวจวัดคุณภาพอากาศที่กระจายอยู่ในทุกส่วนของศูนย์วิจัยฯ

ห้องประชุมสำหรับกลุ่มนักวิจัย ด้วยอุปกรณ์สำนักงานครบครันทันสมัย ดีไซน์โมเดิร์น
Future office ส่วนพื้นที่ทำงานของเหล่านักวิจัยที่มาพร้อมกับแนวคิดโต๊ะทำงานแบบ hot desk

ส่วนพื้นที่ออฟฟิศของศูนย์วิจัยนั้นประกอบด้วย LAB Zone หรือห้องทดสอบที่เปิดให้ทีมงานนักวิจัยทำการศึกษาค้นคว้าด้วยเครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัย และส่วนสุดท้ายคือ Office Zone หรือ DEN พื้นที่ทำงานของนักวิจัยของศูนย์ฯ RISC โดยมีจุดเด่นที่อุปกรณ์สำนักงานที่สามารถปรับระดับโต๊ะ เก้าอี้ ให้เหมาะสมต่อการใช้งานตามสรีระร่างกายได้ อีกทั้งทุกคนยังมีสิทธิเป็นเจ้าของทุกโต๊ะเท่าเทียมในระบบการใช้งานแบบ hot desk ภายใต้แนวคิด Future Office อีกด้วย

ศูนย์วิจัยแห่งนี้ถือเป็นอีกหนึ่งต้นแบบของออฟฟิศแห่งอนาคตที่ไม่เพียงแต่คำนึงถึงพื้นที่การใช้งานแต่ยังใส่ใจในรายละเอียดและความเป็นอยู่ของผู้ใช้งาน พร้อมเปิดพื้นที่วิจัยนี้ให้กับทุกคน ทุกองค์กร ที่สนใจด้านการพัฒนาและก่อสร้างอย่างยั่งยืนโดยไม่คิดค่าบริการ เพียงแต่ทุกคนมีเป้าประสงค์เดียวกันคือต้องการที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคมและโลกของเราให้น่าอยู่ยั่งยืนสืบต่อไป

พิกัด: ชั้น 4 อาคาร Magnolia Ratchadamri Boulevard
โทร: 083 095 5268 เปิดบริการ: ทุกวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 10:00 น. – 17:00 น.
ข้อมูลเพิ่มเติม Facebook: riscewellbeing และ www.risc.in.th

อ่านต่อเรื่อง Anti Office Syndrome หยุดให้โรคประจำตัวของมนุษย์ออฟฟิศมาทำร้าย เริ่มต้นได้จากตัวเราเอง คลิก


เรื่อง: Bundaree D.
ภาพ: นิธิกร เฮงประเสริฐ