สร้างจิตสำนึก-แก้วิกฤติอาหารเหลือบริโภค เหตุผลดีๆ ที่น่าสนับสนุน Thai SOS ไปพร้อมๆ กับ SC Asset

ปัญหาขยะจากอาหารเหลือทิ้ง (Food waste) เป็นปัญหาระดับโลกที่ต้องเร่งแก้ไข เพราะนอกจากจะส่งผลกระทบทางสังคม เศรษฐกิจ ยังส่งผลอย่างมากต่อสิ่งแวดล้อม เนื่องจากอาหารที่เน่าเสียจะส่งกลิ่นเหม็นทำให้อากาศเสีย ส่งผลให้เกิดภาวะโลกร้อน

มีเพื่อนบ้านดี ชีวิตก็ดีตาม

แม้ในสังคมเมืองที่มีปะชากรแน่นหนาและต่างก็ใช้ชีวิตอย่างเร่งรีบ แต่มิตรภาพของเพื่อนบ้านก็สามารถงอกงามได้ เพียงแค่เราทำกิจกรรมดีๆ ให้เกิดขึ้น…

keyboard_arrow_up